Student Associations’ Godparents Named for 2020!

In it’s meeting TREY’s board has chosen the godparents for it’s associations! A godparent is an association’s first contact to TREY and makes it easier for associations to ask for help. A godparent may also take part in student associations’ chats or meetings.

Iiris Taubert

 • Materiaali-insinöörikilta MIK ry
 • Tampereen yliopiston kunnallistieteiden opiskelijat Hallat ry
 • Tampereen yliopiston sosiaalityön opiskelijoiden ainejärjestö SOS ry
 • Tampereen yliopiston sosiaalitieteiden ja yhteiskuntatutkimuksen opiskelijoiden aineyhdistys Interaktio ry

Artturi Lindeman

 • Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura TLK ry
 • Tietojohtajakilta Man@ger ry
 • Tampereen yliopiston julkisen talousjohtamisen opiskelijat – Fiskus ry
 • Porin yliopistokeskuksen opiskelijayhdistys Pointer
 • Tampereen yliopiston terveystieteiden ainejärjestö Salus ry
 • Tampereen yliopiston puheviestinnän opiskelijoiden ainejärjestö Reettorit ry

Lassi Halminen

 • Teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkanen ry
 • Bioteekkarikilta Bioner ry
 • Tampereen yliopiston julkisoikeuden opiskelijat JuJu ry
 • Porin teekkarit, PoTka ry
 • Tampereen yliopiston journalistiikan ja visuaalisen journalismin opiskelijoiden ainejärjestö Vostok ry
 • Tampereen yliopiston luokanopettajaksi opiskelevien ainejärjestö OKA ry

Olga Teräväinen

 • Koneenrakentajakilta KoRK ry
 • ESN INTO
 • Erasmus Student Network, Finns and Internationals in Tampere ESN FINT
  Tampereen yliopiston kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen ainejärjestö Mentor ry
 • Bioteknologian opiskelijoiden ainejärjestö Biopsi ry
 • Tampereen yliopiston filosofian opiskelijoiden ainejärjestö Aatos

Vili Sipilä

 • Tampereen Rakentajakilta TARAKI ry
 • Tampere Science and Engineering Students Club ry
 • Tampereen yliopiston kirjallisuuden opiskelijoiden ainejärjestö Teema ry
 • Tampereen yliopiston hallintotieteen opiskelijat AdHoc ry
 • Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikön teatterityöntutkinto-ohjelman ainejärjestö NÄTY ry

Tuomas Karvonen

 • Tuotantotalouden kilta Indecs ry
 • Complex ry
 • Tampere International Global Society Students ry
 • Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry
 • Tampereen yliopiston vakuutustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Tariffi ry

Hilla Mäkinen

 • Automaatiotekniikan kilta Autek ry
 • Sähkökilta ry
 • Tampereella aineopettajan pedagogisia opintoja suorittavien opiskelijoiden ainejärjestö TamAus ry
 • Tampereen yliopiston hallintotieteitä opiskelevien ainejärjestö Staabi ry
 • Tampereen yliopiston käännöstieteen opiskelijoiden ainejärjestö Transla ry
 • Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijat UDK ry

Emmi Juolahti

 • Tampereen Arkkitehtikilta TamArk ry
 • Tampereen yliopiston vero-oikeuden opiskelijat VOO ry
 • Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen ainejärjestö Iltakoulu ry
 • Tampereen psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Cortex ry
 • Tampereen yliopiston historianopiskelijat Patina ry

Miska Puputti

 • Tampereen TietoTeekkarikilta TiTe ry
 • Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelijoiden ainejärjestö Spatikka ry
 • Kasvo ry
 • Tampereen yliopiston logopedian opiskelijoiden ainejärjestö Ääni ry
 • Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijat Boomi ry
 • Tampereen yliopiston suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestö Kopula ry

Hanna Vähävuori

 • Ympäristöteekkarikilta YKI ry
 • Tampereen yliopiston taloustieteen ainejärjestö Pareto ry
 • Tampereen yliopiston matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Luuppi ry
 • Tampereen yliopiston vieraiden kielten opiskelijoiden ainejärjestö Lexica ry
 • Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö ITU ry
 • Johto – Johtamisen ja talouden opiskelijat ry