Yhdenvertaisuustyö TREYn piirissä toimivissa kutsukerhoissa

Tampereen ylioppilaskunnan piirissä toimii tällä hetkellä kahdeksan järjestöä, joiden jäseneksi liitytään kutsusta. Osa näistä kerhoista ottaa vain mies- tai naisjäseniä. Ylioppilaskunta ja järjestöt ovat viime vuoden puolella aloittaneet aktiivisen yhteistyön jäsenvalintaan liittyvien epäkohtien korjaamiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi koko järjestökentässä.

TREYn Yhdistysohjesäännön mukaan yhdistykseltä voidaan evätä yhdistysasema, mikäli yhdistys rikkoo lakia tai selkeästi ja toistuvasti ylioppilaskunnan tarkoitusta, arvoja tai sääntöjä. Kaikille piirissä toimiville yhdistyksille tullaan antamaan todennäköisesti kahden vuoden siirtymäaika toimintakulttuurin kehittämiseksi avoimempaan ja yhdenvertaisempaan suuntaan. Käytännössä tämä tarkoittaa tasa-arvolain ja yleisten yhdenvertaisuusperiaatteiden noudattamista. Siirtymäaikaa annetaan, jotta järjestöjä voidaan tukea muutoksessa ja varmistaa sen onnistuminen.

Ylioppilaskunnan järjestö- ja yhdenvertaisuussektorit tapasivat näitä järjestöjä viimeksi 12. huhtikuuta ja keskustelivat projektin tavoitteista. Hallitus käsittelee asiaa toukokuun 9. päivään mennessä. Ylioppilaskunnan rooli muutoksessa on tukea ja ohjata, sillä onnistuakseen muutoksen tulee tapahtua järjestöjen sisällä.