Yliopiston hallitukseen uusia jäseniä – TREY onnittelee ja iloitsee tasa-arvon toteutumisesta!

Tampereen yliopiston hallitukseen on nimitetty tiistaina 10.12. pidetyssä konsistorin kokouksessa kaksi uutta jäsentä. Säätiöyliopiston hallituksessa on seitsemän jäsentä ja sen toimijoilta vaaditaan korkeatasoista näkemystä yliopiston asioihin. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin tekniikan tohtori Anne Jalkala ja sukupuolentutkimuksen professori Johanna Kantola.

“Iloitsemme siitä, että Tampereen yliopistossa sukupuolten välinen tasa-arvo on nyt otettu vakavasti! Päätös osoittaa, että yliopistomme luo entistä vahvempaa yhteisöä, jossa erilaiset näkökulmat nousevat esiin. Onnittelemme valittuja ja odotamme innolla hyvän yhteistyön jatkoa!“, sanoo TREYn hallituksen puheenjohtaja Paula Sajaniemi.

Hallituksen jäsenten esitys konsistorille tehtiin nimityskomitean esityksestä, joka käsitteli perustajilta ja yliopistoyhteisöltä tulleet esitykset. Nyt valinnassa olleista paikoista toinen tuli perustajien ja toinen yliopistoyhteisön esityksestä.  Tampereen ylioppilaskunnan esittämät henkilöt eivät tulleet nimitetyiksi hallitukseen.

Hallituksen jäseninä jatkavat Ilkka Herlin (puheenjohtaja), Kimmo Kontula, Jari Kinaret, Pirkko-Liisa Raudaskoski ja Iiris Suomela.

Lisää päätöksestä voi lukea yliopiston verkkosivuilta ja intrasta.

Ai mikä hallitus?

Yliopiston hallituksessa on seitsemän jäsentä. Yliopiston hallitus on samalla Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus, ja sen tehtävänä on asettaa yliopiston suuret suuntalinjat. Hallituksen päätösvaltaan kuuluu yliopiston strategia, johtosääntö, yksikkörakenne ja omistajapolitiikka sekä rehtorin, provostin, vararehtorit ja tiedekuntien dekaanit. Hallituksella on myös merkittävää taloudellista valtaa: se päättää koko yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä vahvistaa yliopiston tilinpäätöksen.

Kuka sinne pääsee?

Säätiöyliopiston hallituksen toimijoilta vaaditaan korkeatasoista näkemystä yliopiston asioihin. Hallituksen jäsenten taustoista on määritelty, niin yliopistolaissa, säätiön omissa säännöstöissä kuin konsistorin päättämissä täydentävissä kriteereissä. Yliopistolaki sanoo, että hallituksen on monipuolisesti edustettava säätiöyliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän kotimaista ja kansainvälistä korkeimman tason asiantuntemusta. Lisäksi yliopiston konsistori, joka siis nimittää hallituksen, on hyväksynyt suuntaa-antavan kriteeristön hallituksen jäsenille. Hallituksen jäsenten ehdotuksen tekee konsistorin nimittämä nimityskomitea, jossa on yliopistoyhteisön ja säätiönperustajien edustus.