Yliopiston hallitus päätti toimitiloja koskevasta toimenpideohjelmasta

Tampereen yliopiston hallitus on päättänyt tänään kokouksessaan muun muassa yliopiston toimitiloja koskevasta toimenpideohjelmasta. Käsittelyssä olleista vaihtoehdoista yliopiston hallitus päätyi rehtorin esityksen mukaisesti kokouksessaan 12.11. tunnistamaansa uuteen vaihtoehtoon, jonka myötä Pinni A:sta ja Festiasta luovutaan kokonaan ja Arvo 1 -rakennuksesta osittain vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi hallitus valtuutti rehtorin käynnistämään keväällä 2022 laajapohjaisesti tiedekuntien ja yliopistoyhteisön kanssa toimenpideohjelman toisen vaiheen valmistelun vuosille 2026–2030.

Totesimme joulukuun alussa annetussa lausunnossamme, että hallituksen tunnistama vaihtoehto oli TREYn mielestä annetuista vaihtoehdoista vähiten huono. Kritisoimme lausunnossamme sitä, että lausuntokierroksella yliopistoyhteisölle annetuilla tiedoilla on mahdotonta arvioida hallituksen esittämän vaihtoehdon pitkäaikaisia vaikutuksia. Seuraamme jännityksellä hallituksen päätöksen seurauksia ja odotamme tiivistä ja vuorovaikutteista yhteistyötä yliopistoyhteisön kanssa toimenpideohjelman toisen vaiheen valmisteluun. Toivomme, että toimenpideohjelman täyteenpano johtaa tilojen tarkoituksenmukaiseen ja yhteisön toimintaa palvelevaan kehittämiseen eikä heikennä yliopistollamme opiskelua, työskentelyä tai täällä toteutettavaa opiskelijatoimintaa.

Lue lisää yliopiston hallituksen päätöksestä ja toimitiloja koskevasta toimenpideohjelmasta Intrasta.