Kokemuksiin häirinnästä opiskelijakulttuurissa on suhtauduttava vakavasti

Viime viikonloppuna bloggaaja Natalia Salmelan sosiaalisessa mediassa tekemän avauksen myötä julkiseen keskusteluun on noussut häirinnän, epäasiallisen kohtelun ja painostamisen kokemuksia opiskelijatapahtumissa. Myös tamperelaisia opiskelijatoimijoita ja -tapahtumia on käsitelty osana keskustelua, ja esiin ovat nousseet mm. sukupuolittuneet kutsukerhot, seksuaalinen häirintä tapahtumissa ja erilaiset ongelmalliset perinteet. Yhdenvertaisuuden edistäminen on jatkuvaa työtä ja tällaisiin kokemuksiin on opiskelijayhteisöissä suhtauduttava vakavasti.

Tampereen ylioppilaskunnassa ei hyväksytä minkäänlaista häirintää, syrjintää, kiusaamista, rasismia tai epäasiallista kohtelua. Yhdenvertaisuus ja häirintää ehkäisevä työ läpileikkaavat kaikkea TREYn toimintaa. TREYn kaksi koulutettua häirintäyhdyshenkilöä käsittelevät ja hoitavat asianmukaisesti kaikki tietoomme tulleet häirintätapaukset asian vaatimalla vakavuudella.

Keskustelu on erittäin tervetullutta ja osoittaa juurikin sen, että opiskelijakulttuurissa on vielä paljon kehitettävää yhdenvertaisuuden edistämisessä ja häirinnän ehkäisyssä. Viime vuosina näihin teemoihin on herätty vahvasti yhteiskunnallisessa keskustelussa, ja tämä näkyy myös järjestöjen toiminnan muutoksessa. Me TREYssä tuemme piirissämme toimivia järjestöjä epäyhdenvertaisten käytänteiden ja perinteiden kitkemisessä ja epäasiallisen kohtelun ehkäisyssä.”, toteaa Tampereen ylioppilaskunnan puheenjohtaja Annika Nevanpää.

Opiskelijakulttuurin muuttaminen yhdenvertaisemmaksi lähtee tietoisuudesta ja ongelmallisten perinteiden tunnistamisesta ja tunnustamisesta. TREY tukee järjestöjä yhdenvertaisuustyössä muun muassa kouluttamalla järjestöjä yhdenvertaisuudesta, puheeksi ottamisesta ja häirintään puuttumisesta. Tamperelaisessa opiskelijayhteisössä on tehty paljon kehitystyötä, ja viimeaikainen keskustelu nostaa esiin sen, että työ ei ole vielä valmis. Toivomme jatkossakin, että ongelmakohdat nostetaan keskusteluun ja tietoisuutta yhteisön ongelmakohdista lisätään. Näin näihin voidaan tarttua ja ongelmiin puuttua, jotta me voimme yhdessä järjestöjemme kanssa tehdä parempaa ja turvallisempaa opiskelijakulttuuria meille kaikille.

Julkisessa keskustelussa on viitattu TREYn ja ylioppilaskunnan piirissä toimivien kutsukerhojen yhdenvertaisuusprojektiin, mikä on aiheuttanut myös väärinymmärryksiä. Olemme yhdessä kutsukerhojen kanssa määritelleet kerhoille siirtymäajan, jonka puitteissa heidän tulee muuttaa toimintaansa yhdenvertaisemmaksi. Siirtymäaikana kerhot siis avaavat toimintaansa, eikä heidän jäsenyytensä perustu kutsuun tai ole rajattu yhden sukupuolen edustajille. Häirintään puuttumiseen ei ole siirtymäaikaa, vaan jokaisen häirintää kokeneen tulee saada apua oikea-aikaisesti.

Viikonloppuna alkaneessa keskustelussa on kerrottu myös kokemuksia muutamasta TREYn piirissä toimivasta järjestöstä, jotka ovat myös mukana yhteisessä yhdenvertaisuusprojektissamme.

“Viimeaikainen keskustelu on nostanut esiin kerhomme historiasta asioita, joiden ongelmallisuudesta olemme tietoisia. Olemme tehneet ja teemme edelleen töitä toimintamme kehittämiseksi. Nykyisin järjestämämme tapahtumat eivät pyri vaalimaan ongelmallisiksi todettuja perinteitä, vaan pyrimme uudistamaan toimintaamme jatkuvasti. Me emme hyväksy häirintää missään muodossa.”, kommentoi Blebeijikerhon edustaja Valtteri Paajanen.

“Kerhomme on ottanut esiin nousseet kokemukset vakavasti ja olemme jo aiemmin sitoutuneet kehittämään toimintaamme kestävästi. Kerhon historiasta on aiemmilta vuosilta tunnistettu epäsopivia tapauksia ja nämä on asianosaisten kanssa myös sisäisesti käsitelty. Yksilön vastuuta on korostettu sekä uusien että vanhojen jäsenten kesken. Uusien jäsenten perehdytyksessä on myös kiinnitetty entistä enemmän huomiota yhteisiin pelisääntöihin ja häirintää ei suvaita kerhossamme”, toteaa Rankat Ankat -kerhon edustaja Roope Jetsu.

Häirinnän kokemusten kanssa ei tarvitse koskaan jäädä yksin, vaan apua on aina tarjolla. Voit ottaa yhteyttä esimerkiksi TREYn häirintäyhdyshenkilöihin, terveydenhuoltoon tai erilaisiin järjestöihin.

Mikäli olet kohdannut häirintää tai epäasiallista kohtelua, voit olla yhteydessä TREYn häirintäyhdyshenkilöihin. Voit olla myös yhteyksissä Suomen Mielenterveysseuran koordinoimaan chatiin Sekaisin 24/7. Nuorten Exit puolestaan tarjoaa alle 29-vuotiaille tietoa omista rajoista sekä tukea tilanteissa, joissa omia rajoja on rikottu.

Suljettujen kerhojen yhdenvertaisuustavoitteista voi lukea omasta artikkelistaan.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Annika Nevanpää (puheenjohtaja@trey.fi, 050 361 2845)