Suljettujen kerhojen yhdenvertaisuustavoitteet 2019-2021

“Ylioppilaskunnan yhdistysasema on kahdeksalla järjestöllä, jotka toimivat valitsemalla jäsenensä ilman selkeitä kriteereitä. Osalla näistä järjestöistä varsinaisiksi jäseniksi valitaan vain yhtä sukupuolta. Lisäksi järjestöjen nykyinen jäsenvalintamalli yhdessä niiden korkealle arvostetun aseman kanssa on omiaan lisäämään ulkopuolelle jäämisen kokemuksia yhteisössä. —”

TREYn hallitus on tänään kokouksessaan 23/2019 hyväksynyt suljettujen kerhojen yhdenvertaisuusprojektin tavoitteet, jotka ovat yhdistysasemassa oleville järjestöille velvoittavia. Voit tutustua tavoitteisiin kokonaisuudessaan täällä. Keskeisimpiä asioita ovat:

 • siirtymäaika on kaksi vuotta, ja tänä aikana jäsenvalinnan epäkohtia ei käytetä yhdistysaseman eväämisen perusteena
 • siirtymäaikana järjestöt luovat yhdenvertaisuussuunnitelman, jossa kuvataan miten järjestö tulee saavuttamaan seuraavat tavoitteet
  • sukupuoli ei ole jäsenvalinnan peruste
  • jäsenvalinta noudattaa Yhdenvertaisuuslain syrjinnän kieltoa
  • jäsenvalinnalle täytyy olla olemassa kriteerit
  • kiinnostus jäsenyyttä kohtaan on mahdollista ilmaista ja itseä koskevasta kielteisestä päätöksestä on saatavilla tieto ja perustelut
 • ylioppilaskunta järjestää tarvittaessa koulutuksia tai muuta tukea ja kannustaa järjestöjä yksilöllisiin ratkaisuihin
 • TREY tarkkailee projektin etenemistä puolen vuoden välein kunnes tavoitteiden mukainen toiminta on saatu aluilleen