Konsistori nimitti hallituksen jäseniä – mukana kokoonpanossa TREYn ehdokas Tiina Mikkonen

Tampereen yliopiston/Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n hallituksen neljän jäsenen toimikaudet päättyvät vuoden 2023 lopussa. Tampereen yliopiston johtosäännön mukaisesti konsistori on kokouksessaan 24.10.2023 nimittänyt neljä jäsentä toimikaudelle 1.1.2024-31.12.2027. Kyseisellä toimikaudella hallituksessa toimii Marina Erhola (Pirkanmaan hyvinvointialuejohtaja), Anne Jalkala (strategiajohtaja, Vaisala), Johanna Kantola (professori, Helsingin yliopisto) ja Tiina Mikkonen (opiskelija, Tampereen yliopisto).

Osana hallituksen jäsenten valintaprosessia konsistori ja nimityskomitea pyysi yhteisöä ehdottamaan hallituksen jäseniä. TREY jätti myös oman ehdotuksensa hallituksen jäsenestä, Tiina Mikkonen. Mikkosella on huomattava määrä kokemusta opiskelijaedunvalvonnasta, esimerkiksi ylioppilaskunnan hallituksesta, erilaisista luottamustehtävistä, kuten Tampereen yliopiston ensimmäisestä konsistorista, sekä laaja-alaisesta vaikuttamistyöhöstä valtakunnallisesti mm. Tekniikan Akateemiset TEKissä. TREYn ehdotuksesta voit lukea lisää nettisivu-uutisestamme.

“Yhdistymisen jälkeen olen seurannut yhteisön kehittymistä ja työtä on vielä paljon. Alkuvuodet ovat olleet haastavia, mutta samalla on ollut nähtävissä, että Tampere3:n alkuperäinen ajatus ei ole kadonnut mihinkään. Monialainen yliopistomme on ainutlaatuinen ja moni asia hakee vielä paikkaansa.

Valtakunnallinen kehitys aiheuttaa lisähaasteita meillä Tampereella. Esimerkiksi koulutuksen rahoitus on edelleen riittämätöntä ja samalla korkeakoulutettujen määrää halutaan kasvattaa. Meidän pitää yliopistona vaikuttaa vahvasti jatkossakin, jotta yliopiston arki sujuu”, Mikkonen kertoo. 

TREY haluaa kiittää Mikkosta aktiivisesta työstään ja suostumuksestaan TREYn ehdotukseksi yliopistomme hallitukseen. Koemme, että Mikkosen jäsenyys mahdollistaa perustutkinto-opiskelijoiden asioiden näkyvyyden lisäämistä hallituksen työskentelyssä ja auttaa myös hallituksen toiminnan näkyvyyden lisäämistä opiskelijoiden joukossa.

“Olemme iloisia Tampereen yliopiston hallituksen uusista jäsenistä. Erityisesti Mikkonen tuo osaltaan yliopistomme hallitukseen kaivattua yhteiskunnallista osaamista sekä vahvan rajapinnan ylioppilaskuntaan. Toivomme, että yhteistyö on tulevina vuosina hyvää kaikkien hallituksen jäsenten kanssa!” hehkuttaa Tampereen ylioppilaskunnan hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Onni Härkönen

Tampereen ylioppilaskunta kiittää  toimikautensa päättäviä hallituksen jäseniä Ville Tynkkystä ja Outi Vaaralaa työstään Tampereen yliopiston hallituksessa. Kiitokset myös konsistorille ja nimityskomitealle heidän tekemästään työstä hallituksen valintaprosessissa.

Nimityksistä on ilmoitettu Tampereen yliopiston nettisivuilla.