Kysymyksiä ja vastauksia 4. periodin opetusjärjestelyistä

7.3. alkaen eli neljännen opetusperiodin alkaessa Tampereen yliopisto palaa lähiopetukseen. Hybridiopetusta tai etäopetusta voidaan kuitenkin käyttää silloin, kun sille on tiedekunnassa pedagogisesti vahvat perusteet. Siirtymä takaisin lähiopetukseen on herättänyt paljon kysymyksiä yhteisössämme, ja olemme keränneet tähän artikkeliin vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin.

Opetusjärjestelyt

Mahdollistetaanko opiskelu etänä myös jatkossa?

Mikäli opintojakso järjestetään lähiopetuksena, sille ei lähtökohtaisesti ole rinnakkaistoteutusta tarjolla. Sama pätee myös etänä toteutettaviin opintojaksoihin, eli samansisältöistä lähiopetustoteutusta ei ole lähtökohtaisesti tarjolla.

Turvataanko lähiopetukseen siirtymisen jälkeenkin opiskelijoille myös mahdollisuus kurssien suorittamiseen etänä esimerkiksi luentotallenteiden avulla?

Opintojaksoilla, joissa luentotallenteita on valmiina tai niitä on mahdollista tehdä lähiopetuksesta, opetusta voidaan toteuttaa myös tallenteiden avulla.

Tuleeko opintojakso olla mahdollista suorittaa etänä, jos opintojakso on jo alkanut 3. periodissa?

Tiedekuntien ja Kielikeskuksen opetuksesta vastaavat tahot ovat keskustelleet neljännen periodin opetuksen toteutuksesta ja linjanneet siitä, miten opetusta toteutetaan. Opettaja päättää opetusmuodon tiedekunnan/Kielikeskuksen antaman linjauksen ja periaatteiden mukaisesti.

Mitä tarkoittavat “pedagogisesti vahvat perusteet” etäopetuksen järjestämiselle? Miten varmistetaan tiedekuntien välillä ja sisällä perusteiden yhdenmukaisuus?

Tiedekunnat ja Kielikeskus linjaavat periaatteet, joita opettajat soveltavat. Opettajan päättävät sitten näiden linjausten perusteella käytettävän opetusmuodon.

Tarkoittaako lähiopetukseen siirtyminen myös hybridimahdollisuuden säilymistä? Onko jatkossakin esimerkiksi ensi vuonna tarkoitus pitää joitakin luentoja etätoteutuksella vai onko kaikki jatkossa lähitoteutuksena?

Lukuvuoden 2022-2023 opetusjärjestelyt ovat parhaillaan suunnittelun alla. Todennäköisesti tullaan käyttämään pedagogisin perusteluin kaikkia kolmea opetusmuotoa: lähiopetus, hybridiopetus ja etäopetus.

Päätöksenteko

Onko tämä lopullinen päätös?

Tämä linjaus on voimassa 4. opetusperiodin ajan. Linjausta voidaan muuttaa viranomaisten suosituksesta, mikäli pandemiatilanne heikentyy olennaisesti. Pirkanmaan koronavirustilannetta ja suosituksia voit seurata esimerkiksi TAYS:n sivuilta.

Turvallisuus

Miten taataan yhteisön jäsenten turvallisuus?

Lähiopetuksessa edellytetään maskin käyttöä, ellei ole terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia.

Mitkä ovat maksimi ryhmäkoot, joille lähiopetusta tarjotaan ja voiko tiedekunta itse joustaa näistä?

Lähiopetuksessa ei ole lähtökohtaisesti koronasta aiheutuvia ryhmäkokojen rajauksia. Lähiopetuksessa edellytetään maskin käyttöä, ellei ole terveydellistä syytä. Maskien käyttö lähiopetuksessa mahdollistaa normaalien ryhmäkokojen käytön ja opetustila voidaan tarvittaessa vaihtaa suurempaan.

Päättyvätkö koronan riskiryhmien erityisjärjestelyt?

Riskiryhmiin kuuluvalta vaaditaan lääkärintodistus riskiryhmään kuulumisesta. Sen perusteella voidaan tehdä erityisjärjestelyehdotus. Erityisjärjestelyehdotuksesta voit lukea lisää yliopiston intrasta. Erityisjärjestelyehdotuksen saatuaan, on opiskelijan omalla vastuulla esittää se opettajalle ja sopia erityisjärjestelyistä opintojakson suorittamiseksi. Opettaja tekee ratkaisun toteutettavista erityisjärjestelyistä.

Voiko tentin yhä tehdä etänä erityissyistä?

Jos opintojakson opettaja näkee sen mahdolliseksi. Suositeltuina vaihtoehtoina on EXAM-tentti Tampereella tai muulla paikkakunnalla EXAM-tenttivierailun kautta. Tenttivierailu tarkoittaa, että opiskelija suorittaa oman korkeakoulunsa opintojakson EXAM-tentin toisen korkeakoulun EXAM-tilassa. Opiskelijan vastuulla on lukea kohdekorkeakoulun tenttivierailuohjeet ennen tenttivierailuvarauksen tekoa. Lisää tenttivierailusta löydät Tuni EXAM -sivuilta.


Viestimme koronatilanteesta päivittyvässä koronauutisessamme.

Yliopiston päivittyvä koronauutinen Intrassa

Jos sinulla herää kysymyksiä koronatilanteesta, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse korona-help@trey.fi.