Ajankohtaista tietoa COVID19-tilanteesta (päivitetty 27.4. klo 10:52)

Tätä uutista päivitetään säännöllisesti.

Ylioppilaskunta on opiskelijoiden tukena tämän poikkeustilan aikana. Ota rohkeasti yhteyttä korona-help@trey.fi, jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset tukea!

TREYn päivittyvät koronauutiset

Koronaviruspandemian aiheuttamat toimenpiteet (tämä uutinen)

Koronatilanteen usein kysytyt kysymykset

TREYn ohjeistus tapahtumista järjestöille ja opiskelijoille

Päivitys 27.4.2022

Tampereen korkeakouluyhteisö siirtyy THL:n kasvomaskisuositukseen: jokainen yhteisön jäsen voi oman harkintansa mukaan käyttää kasvomaskia suojatakseen itseään esimerkiksi ruuhkaisissa liikennevälineissä ja sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Lue lisää kasvomaskisuosituksen muuttumisesta Intrasta. Maskeja on saatavilla kampusten rakennusten pääulko-ovien läheisyydestä kevätlukukauden ajan.

Päivitys 26.4.2022

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä linjasi tänään 26. huhtikuuta, että Pirkanmaalla otetaan käyttöön THL:n kasvomaskien käytön suosituksia noudatteleva kasvomaskisuositus: jokainen voi oman harkintansa mukaan käyttää kasvomaskia suojatakseen itseään esimerkiksi ruuhkaisissa liikennevälineissä ja sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Lue lisää linjauksesta TAYS:n sivuilta.

Päivitys 23.2.2022

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä tapasi eilen ja teki uusia linjauksia. Pandemiaohjausryhmä ei esitä aluehallintovirastolle tartuntatautilain ”turvavälipykälän” jatkoa helmikuun lopun jälkeen. Lisäksi pandemiaohjausryhmä poisti yksityistilaisuuksien henkilömäärää koskevan suosituksen. Yhteiskunnan avautuessa yksilön vastuu käyttää kasvomaskia korostuu entisestään.

Päivitys 18.2.2022

Korkeakouluyhteisön johto on päättänyt koronalinjauksista aikavälille 7.3.–15.5.2022. Korkeakouluyhteisö palaa kampuksille ja lähiopetukseen. Pandemiaryhmä käsitteli linjauksia kokouksessaan eilen 17.2.2022.

 • Maskin käyttö: Korkeakouluyhteisön sisätiloissa edellytetään kasvomaskin käyttöä. Maskeja on saatavilla kampusten rakennusten pääulko-ovien läheisyydestä kevätlukukauden ajan.
 • Kulkuoikeudet ja kampusten aukioloajat: Ulko-ovet ovat auki rakennusten normaalien aukioloaikojen mukaisesti. Muina aikoina kulku tapahtuu kulkukortilla.
 • Opetus ja työskentely: Korkeakouluyhteisössä palataan lähiopetukseen ja lähityöhön. Hybridiopetusta tai etäopetusta voidaan käyttää silloin, kun sille on pedagogisesti vahvat perusteet.
 • Tentit: Tenttijärjestelyt tehdään koronaturvallisesti. EXAM-tilojen koko kapasiteetti on käytettävissä.
 • Itseopiskelutilat ja kirjasto: Itseopiskelutilat ja kirjasto ovat avoinna. Käytä maskia kampusten sisätiloissa.
 • Tilaisuudet: Sisäisten toimijoiden tilaisuuksia ja yleisötilaisuuksia on mahdollista järjestää koronaturvallisuusohjeita ja viranomaisohjeistuksia noudattaen. Tilaisuuden järjestäjä on vastuussa koronaturvallisuusohjeiden noudattamisesta.
 • Järjestötilat, ravintolat ja SportUni: Avoinna ja toiminnassa normaalisti

Korkeakouluyhteisön linjaukset 7.3.–15.5.2022 löytyvät kokonaisuudessaan Intrasta. Seuraava pandemiaryhmän kokous on 17.3.2022.

Päivitys 17.2.2022

Pirkanmaan koronarajoitukset kevenevät 19.2. alkaen. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella voimassa oleva kokoontumisrajoitus päättyy huomisen 18.2. jälkeen, mutta tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva määräys ”turvavälipykälästä” jatkuu vielä helmikuun loppuun. Lue lisää Pirkanmaan koronarajoituksista aluehallintoviraston sivuilta.

Yliopisto on päivittänyt toimintatapaohjeitaan koronalle altistumisen ja koronatartunnan saamisen osalta. Toimintatapohjeet ovat seuraavat:

Toimintatapaohjeet koronalle altistuneille opiskelijoille

 1. Arvioi omaa mahdollista altistumistasi ja siihen vaikuttavia tekijöitä, kuten rokotesuojaa, lähikontakteja ja kasvomaskien käyttöä. Lähikontakteista ja tarttuvuudesta löytyy lisätietoa THL:n sivuilta.
 2. Jos olet oireeton, voit jatkaa opiskelua normaalisti kasvomaskia käyttäen, lähikontakteja välttäen ja hyvää käsihygieniaa noudattaen. Ruokaillessa kampuksilla huolehdi turvaväleistä. Vältä sosiaalisia kontakteja vähintään viiden päivän ajan aina kun mahdollista.
 3. Jos sinulla on oireita, toimi THL:n toimintaohjeiden mukaan.

Toimintatapaohjeet koronatartunnan saaneelle opiskelijalle

 1. Jos saat positiivisen testituloksen koti- tai PCR-testistä, eristäydy viideksi vuorokaudeksi omaehtoisesti viipymättä. Oireiden alkaminen on päivä nolla eristyksessä. Noudata THL:n toimintaohjeita eristäytymiseen liittyen.
 2. Terveysviranomaiset suosittavat, että ilmoitat tartunnastasi niille henkilöille, jotka ovat mahdollisesti altistuneet.
 3. Jos olet viiden vuorokauden jälkeen opiskelukykyinen, oireesi ovat helpottaneet ja eristyksen kaksi viimeistä päivää ovat olleet oireettomia, voit palata lähiopiskeluun. Noudata edelleen maski- ja hygieniasuosituksia. Sinulla saattaa olla lieviä jälkioireita, esimerkiksi yskää, mutta viiden päivän sairauspoissaolo riittää torjumaan tartuttavuutta. Jälkioireet saattavat kestää viikkojakin.
 4. Jos oireet jatkuvat vaikeina viiden vuorokauden jälkeen, hakeudu lääkäriin YTHS:lle tai julkiseen terveydenhoitoon.

Yliopiston toimintatapaohjeet koronalle altistumisen ja koronatartunnan saamisen osalta löytyvät kokonaisuudessaan Intrasta.

Päivitys 15.2.2022

Pirkanmaan koronanyrkki ei esitä jatkettavaksi sisätiloissa pidettävien yleisötilaisuuksien yleisömäärän rajoitusta, joka on voimassa 18.2. asti aluehallintoviraston päätöksellä. Sen sijaan tartuntatautilain mukaista ”turvavälipykälää” 58d esitetään jatkettavaksi helmikuun loppuun asti. Aluehallintovirasto linjaa asiasta lähipäivinä. Pirkanmaan koronanyrkin esityksen mukaan päättäminen tarkoittaisi, että sisätiloissa pidettävissä yleisötilaisuuksissa ei olisi yleisömäärän rajoitusta 19.2. alkaen, mutta turvavälit tulisi pystyä takaamaan.

Etätyösuositus päättyy helmikuun lopussa. Sen jälkeen suositellaan hybridityötä niillä työpaikoilla, joilla se on mahdollista.

Päivitys 8.2.2022

Tampereen yliopisto siirtyy lähiopetukseen 7.3. alkaen! Kampuksilla on käytettävä maskia ja huolehdittava käsihygieniasta sekä turvallisista etäisyyksistä. Lue lisää lähiopetukseen palaamisesta Intrasta.

Päivitys 4.2.2022

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt uuden päätöksen kokoontumisrajoituksista Pirkanmaalla aikavälille 5.-18. helmikuuta: sisätiloissa saa järjestää sellaisia yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joissa tilaisuuden henkilömäärä on korkeintaan 50 % kyseisessä tilassa sallittujen henkilöiden enimmäismäärästä. Ulkona järjestettäviä yleisötilaisuuksia ei rajoiteta. Lue lisää aluehallintoviraston päätöksistä heidän nettisivuiltaan.

Päivitys 3.2.2022

Valtakunnallisesti asetettuja koronarajoituksia puretaan asteittain. Valtakunnallisista rajoituksista ja niiden purkamisesta voi lukea Valtioneuvoston sivuilta.

Harrastus- ja virkistystilojen sulku päättyy Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella 4.2. jälkeen. Aluehallintovirasto linjaa lähipäivinä kokoontumisrajoituksta.

Tapahtumajärjestäjä voi valvoa maskin käyttöä

Vahva maskisuositus jatkuu Pirkanmaalla kaikissa julkisissa sisätiloissa ja joukkoliikenteessä. Koulujenkaan maskisuositukseen ei tule muutoksia. Työpaikoilla suositellaan edelleen etätyötä.

Pandemiaohjausryhmä painottaa maskien käytön merkitystä kaikissa Pirkanmaalla järjestettävissä tapahtumissa.

Päivitys 28.1.2022

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin antamalla päätöksellä tartuntatautilain mukaisista eristyspäätöksistä on luovuttu ensisijaisena todisteena koronatartunnasta. Tampereen yliopisto ja TAMK ovat linjanneet käytännöksi: jos lähiopetusryhmässä ilmenee koronatapaus, koko ryhmä mukaan lukien opettaja, siirretään viideksi vuorokaudeksi etäopetukseen. Lue lisää eristyskäytännöistä Intrasta!

Päivitys 24.1.2022

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto linjasi 20. tammikuuta, että Pirkanmaan rajoitukset jatkuvat. Rajoitukset koskevat sisätiloissa järjestettäviä yleisötapahtumia sekä harrastus- ja virkistystilojen sulkua, ja ne ovat nyt voimassa 4.2. asti. Lisäksi tilojen käyttöä koskeva rajoitus on voimassa 20.2. asti, ja sen mukaan asiakas-, osallistuja- ja yleisötilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on ehkäistävä lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä itse määrittelemillään toimenpiteillä. Lisätietoja aluehallintoviraston linjauksista löytyy heidän omilta sivuiltaan.

Päivitys 21.1.2022

Tampereen korkeakouluyhteisön pandemiaryhmä kokoontui 20.1.2022. Pandemiaryhmä päivitti erityisesti tilaisuuksiin ja matkustamiseen liittyviä linjauksia 3. periodin loppuun 6.3.2022 saakka. Kampukset ovat edelleen auki, ja kampuksilla voi opiskella terveysturvallisuus huomioiden. Korkeakouluyhteisön toimijoiden järjestämät sisäiset tilaisuudet pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan etänä. Yleisötilaisuuksia ei ole mahdollista järjestää kampuksilla. Jokaisen korkeakouluyhteisön jäsenen vastuullinen toiminta on hyvin tärkeää. Intran uutinen pandemiaryhmän päätöksistä löytyy täältä.

Pirkanmaa on edelleen koronan leviämisalue. Pirkanmaan nykyiset koronasuositukset löytyvät TAYS:n sivuilta.

Päivitys 18.1.2022

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä on esittänyt tänään tiistaina 18.1. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle, että rajoituksia jatkettaisiin seuraavat kaksi viikkoa eli 4.2.2022 asti. Rajoitukset koskevat sisätiloissa järjestettäviä yleisötapahtumia sekä harrastus- ja virkistystilojen sulkua, ja ne ovat nykypäätöksellä voimassa 21.1.2022 asti.

Päivitys 12.1.2022

Tampereen yliopisto jatkaa pääsääntöistä etäopetusta kolmannen periodin loppuun eli 6.3.2022 saakka. Välttämätön lähiopetus eli esimerkiksi laboratorio- ja simulaatio-opetus, opetusharjoittelu ja pienryhmäopetus voidaan kuitenkin toteuttaa tänäkin aikana. Yli 50 henkilön opetustilanteet järjestetään kuitenkin aina etänä. Tarkemmat ohjeistukset annetaan tiedekunnissa. Kaikessa lähiopetuksessa edellytetään kasvomaskin käyttöä, ja maskeja on tarjolla opiskelijoille opetuksen yhteydessä. Lue lisää yliopiston koronalinjauksista Intrasta!

Aluehallintoviraston rajoitukset tilojen käytöstä ovat voimassa 8.-21.1.2022. Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä suosittelee kirurgisen kasvomaskin käyttöä koko peruskoulussa. Pandemiaohjausryhmä suosittelee yksityistilaisuuksien rajaamista korkeintaan kymmeneen henkilöön.

Päivitys 10.1.2022

Tampereen yliopiston sisätiloissa edellytetään kasvomaskien käyttöä. Tampereen yliopisto aloittaa kasvomaskijakelun rakennusten pääovilla 10.1.2022 alkaen. Jako tapahtuu rakennusten pääovilla, jonne sijoitetaan helposti tavoitettavaan paikkaan käsidesillä, ottimilla ja maskeilla varustettu pöytä.

Suomen hallitus on linjannut, että ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opetuksen järjestämisessä siirrytään etäopetukseen 16.1.2022 saakka. Tampereen yliopisto noudattaa tätä linjausta. Välttämätön lähiopetus voidaan kuitenkin toteuttaa tänäkin aikana. Välttämätöntä ovat esimerkiksi laboratorio- ja simulaatio-opetus, opetusharjoittelu ja pienryhmäopetus. Tarkemmat ohjeistukset annetaan tiedekunnissa. Kaikessa lähiopetuksessa edellytetään kasvomaskin käyttöä, ja maskeja on tarjolla opiskelijoille opetuksen yhteydessä. Lue lisää koronalinjauksista Intrasta!

Tampereen yliopisto valmistelee tiedekuntien kanssa opetusjärjestelyjen linjauksia 17.1.2022 alkaen ja päätöksistä viestitään Intrassa ja myös tässä uutisessa.

Pirkanmaan koronarajoitukset jatkuvat aiempaa kohdennetummin aikavälillä 8.1.-21.1.2022. Määräys kieltää edelleen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa mutta ei enää ulkotiloissa. Tilojen sulkua koskeva määräys kohdentuu tiloihin aiempaa rajatummin. Rajoituksista ei voi vapautua käyttämällä koronapassia. Lue lisää aluehallintoviraston päätöksistä heidän sivuiltaan.

Tilojen sulkupäätös ei koske vähäisen riskin yksilöliikuntatoimintoja, kuten kuntosaliharjoittelua ja sulkapalloa. Tämän vuoksi SportUnin liikuntakeskuksissa voi 8.1.2022 alkaen käydä kuntosaleilla, pelata sulkapalloa ja kiipeillä. Ryhmäliikunta järjestetään etänä. SportUnin toiminnasta voi lukea lisää heidän sivuiltaan.


Päivitys 22.12.2021

Hallitus on neuvotellut 21.12. koronatilanteesta ja linjannut rajoituksista ja muista tarvittavista toimenpiteistä. Edelleen rokotuskattavuuden nostaminen ja kolmansien rokotusten merkitys sekä niiden antamisen vauhdittaminen kunnissa on erityisen tärkeää.

Hallitus linjasi määräaikaisesta koronapassin käytön rajoittamisesta 28.12. alkaen kolmen viikon ajaksi sekä muista pandemiantorjunnan keinoista seuraavasti:

 • Ravitsemusliikkeissä koronapassin käyttöä rajataan jo perjantaista 24.12. alkaen ja näitä tiukennetaan niin anniskeluravintoloiden kuin ruokaravintoloiden osalta 28.12. lyhentämällä anniskelu- ja aukioloaikoja.
 • Muun muassa ammattikorkeakoulujen ja yliopiston opetuksen järjestämisessä siirrytään etäopetukseen 16.1.2022 saakka. Suositus ei kuitenkaan koske välttämätöntä lähiopetusta.
 • Sisärajavalvonta palautetaan kattavasti Suomen ja kaikkien Schengen-maiden väliseen liikenteeseen 28.12.2021-16.1.2022.

Lisätietoa hallituksen päätöksistä löydät valtioneuvoston sivuilla olevasta uutisesta.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä esittää aluehallintovirastolle myös rajaustoimia

 • Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokouksien kieltäminen sekä sisätiloissa olevan liikunta-, urheilu-, huvi- tai virkistystilojen sulku kahdeksi viikoksi
  • Tapahtumat ja tilat eivät olisi asiakkaiden käytettävissä edes koronapassilla.
  • Tapahtumakielto koskee kaikkia yleisötilaisuuksia osanottajamäärästä riippumatta
 • Asiakastilojen sulkeminen tartuntatautilain 58g-pykälä koskisi voimaan tullessaan seuraavia tiloja:
  • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan ja kontaktilajien harrastamiseen sekä vastaavaan liikuntaan käytettävät tilat sekä kuntosalit ja vastaavat tilat
  • yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä niiden pukuhuonetilat
  • tanssipaikat ja kuorolaulutoiminnan tilat ja harrastajateatteritilat
  • huvi- ja teemapuistot sekä sisäleikkipaikat ja -puistot
  • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmän puheenjohtaja korostaa myös rokotusten edistämisen merkitystä vallitsevassa tilanteessa.

Lisätietoa Pirkanmaan pandemiaohjusryhmän esityksestä sekä viime aikaisista tilastoista saat TAYS:n sivuilla julkaistusta uutisesta.

Päivitys 17.12.2021

Tampereen korkeakouluyhteisön pandemiaryhmä kokoontui 16.12.2021. Intran päivittyvästä koronauutisesta löytyvät tarkat korkeakouluyhteisön linjaukset 3. periodille eli ajanjaksolle 1.1.-6.3.2022, tässä ne tiivistettynä:

 • Maskien käyttö: Kampuksilla on voimassa erittäin vahva kasvomaskisuositus. Käytäthän siis maskia sisätiloissa ollessasi!
 • Kulkuoikeudet ja kampusten aukioloajat: Ei muutosta.
 • Työskentely: Pirkanmaalla on voimassa etätyösuositus, jota sovelletaan myös Tampereen yliopistossa. Työskentely kampuksilla on toteutettava turvavälejä, hygieniavaatimuksia ja erittäin vahvaa kasvomaskisuositusta noudattaen.
 • Opetus: Opetus toteutetaan lähiopetuksena, hybridiopetuksena tai etäopetuksena pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.
 • Tentit: Tenttitilaisuudet voidaan järjestää siten, että tilan koko kapasiteetti on käytössä.
 • Itseopiskelutilat ja kirjasto: Avoinna normaalisti
 • Tilaisuudet: Korkeakoulujen omia sisäisiä toimintaan oleellisesti liittyviä ns. matalan riskitason tapahtumia ei toistaiseksi rajoiteta. Korkeakouluyhteisön järjestämissä yleisötilaisuuksissa edellytetään koronapassin käyttöä yli 20 hengen tilaisuuksissa. Yhteisön ulkopuolisten tahojen tilavarauksia tai tapahtumia ei toistaiseksi ole mahdollista toteuttaa korkeakoulujen tiloissa.
 • Väitöstilaisuudet: Koronapassin käyttöä edellytetään yli 20 hengen tilaisuuksissa.
 • Järjestötilat: Käyttö sallittua normaalisti
 • Ravintolat: Viranomaisten ohjeiden mukaan
 • SportUni: Lue rajoituksista SportUnin omasta tiedotteesta.
 • Kansainvälinen liikkuvuus: Kansainvälisen liikkuvuuden päivitetyt linjaukset ovat saatavilla pandemiaryhmän 16.12.2021 kokouksen hallintasuunnitelmassa.

Päivitys 16.12.2021

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä on antanut uusia suosituksia. Merkittäviä nostoja ovat, että yksityistilaisuudet rajataan korkeintaan 20 ihmiselle ja että kaikissa kouluissa käytetään maskia neljännestä luokasta alkaen. Suosituksissa on myös evästystä rokottamattomien ja riskiryhmiin kuuluvien toimintaan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen vierailuihin. Lisätietoja pandemiaohjausryhmän suosituksista löytyy TAYS:n sivuilta.

Päivitys 13.12.2021

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää asiakas- ja yleisötiloista vastaavat toimijat järjestämään tilojen käyttö siten, että asiakkaiden, toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Päätös on voimassa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella 13.12.–31.12.2021.

Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun osalta päätös vaikuttaa SportUnin toimintaan.

SportUni tarjoaa kaikkia palveluitaan, mutta liikuntatilojen henkilömääriä rajoitetaan riittävien turvavälien takaamiseksi. Määrät näkyvät liikuntatilojen sisäänkäynneillä ja SportUnin työntekijät valvovat täyttöasteita.

Lisätietoa rajoituksista löytyy SportUnin sivuilta täältä!

Päivitys 9.12.2021

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 9.12. tehnyt päätöksen, jonka mukaan asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden tulee järjestää tilojen käyttö siten, että asiakkaiden, toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi itse valita tarkoituksenmukaiset keinot määräyksen velvoitteiden toteuttamiseksi. Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä. Tietyn mittaisia turvavälejä päätöksessä ei kuitenkaan edellytetä. Päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila. Päätös on voimassa 13.12.–31.12.2021.

Tampereen yliopisto ottaa koronapassin käyttöön väitöstilaisuuksissa ja muissa yleisötilaisuuksissa. Lue lisää Intrasta!

Päivitys 8.12.2021

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt 3.12. tekemällään päätöksellä ajalla 6.12.2021 – 5.1.2022 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Punkalaitumen kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Koronapassia voidaan käyttää vaihtoehtona voimassa oleville rajoituksille. Yleisissä kokouksissa järjestäjä ei voi edellyttää koronapassia, vaan niissä tulee noudattaa rajoituksia.

Aluehallintoviraston julkaisemat kokoontumisrajoitukset eivät koske korkeakoulujen opetusta ja oppimistilaisuuksia, eivätkä korkeakoulujen jatkuvaa normaalia toimintaa. Lue lisää kokoontumisrajoitusten vaikutuksista korkeakouluyhteisöömme Intrasta.

Päivitys 30.11.2021

Rajoitukset kiristyvät jälleen Pirkanmaalla. Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä on antanut etätyösuosituksen kaikkiin niihin tehtäviin, joissa etätyötä on mahdollista tehdä. Pirkanmaalla on edelleen voimassa on laaja maskisuositus.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä esittää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle, että kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet yli 16-vuotiaille rajoitettaisiin Pirkanmaalla korkeintaan 20 henkilöön. Isompia tilaisuuksia voisi järjestää, jos koronapassi on käytössä. Myös kunnat voivat itse päättää alueellaan järjestettävien tilaisuuksien rajoituksista.

Päivitys 24.11.2021

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt ajanjaksolla 24.11.-19.12. kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 100 henkilöä ja joissa on käytössä katsomotiloja, joissa kaikille osallistujille ei ole määritelty istumapaikkoja, tai on kyse yleisötilaisuuksiin kuuluvista yhteislaulutilaisuuksista. Rajoitukset eivät koske yleisiä kokouksia. Lisätietoja aluehallintoviraston päätöksistä löytyy heidän sivuiltaan.

Pirkanmaalla on edelleen voimassa yleinen maskisuositus. Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä palautti maanantaina 22.11. maskisuosituksen oppilaitoksiin kuudesluokkalaisille ja heitä vanhemmille. Työpaikoille suositellaan mahdollisuuksien mukaan hybridityötä, ja työpaikalla suositellaan maskin käyttöä. Lisätietoa ajankohtaisesta koronatilanteesta löytyy TAYS:n sivuilta.

Koronarokotusbussi tulee Tampereen korkeakouluyhteisön kampuksille joulukuun toisella viikolla. Koronarokotusbussista voi hakea koronarokotuksen kotikunnasta riippumatta, ja myös kansainväliset opiskelijat voivat tulla bussiin maksuttomaan rokotukseen. Koronarokotusbussi on kampuksilla seuraavasti:

 • Tiistaina 7.12. klo 12–15 Tampereen yliopisto, Keskustakampus (Kalevantie 4)
 • Keskiviikkona 8.12. klo 12–15 Tampereen yliopisto, Hervannan kampus (Korkeakoulunkatu 8)
 • Torstaina 9.12. klo 12–15 TAMK pääkampus (Kuntokatu 3)

Aikaa ei tarvitse varata etukäteen, vaan rokotukseen pääsee jonottamalla. Lue lisää koronarokotusbussista Intrasta!

Päivitys 16.11.2021

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä esittää aluehallintovirastolle Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelle kokoontumisrajoituksia sisätiloissa järjestettäviin korkean riskin yleisötilaisuuksiin. Rajoitusesitys tarkoittaisi toteutuessaan, että korkean riskin tilaisuuksia ilman nimettyä istumispaikkaa voisi järjestää vain koronapassin avulla. Lisää tietoa pandemiaryhmän päätöksistä löytyy TAYS:n sivuilta.

Päivitys 15.11.2021

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä on antanut vahvan maskisuosituksen julkisiin sisätiloihin ja joukkoliikenteeseen. Maskisuositus on edelleen voimassa kaikilla Tampereen yliopiston kampuksilla. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on taas leviämisvaiheessa, eli koronatilanne on mennyt huonompaan suuntaan.

Rokotusbussi kiertää korkeakouluyhteisön kampuksilla joulukuussa seuraavasti:

 • Tiistai 7.12. klo 1215 Keskustakampus
 • Keskiviikko 8.12. klo 1215 Hervannan kampus
 • Torstai 9.12. klo 1215 TAMKin kampus Kaupissa

Päivitys 14.10.2021

Kampusten 24/7-alueiden normaalit kulkuoikeudet palautuvat 25.10. Rehtori Mari Wallsin mukaan päätöksen taustalla olivat “erityisesti opiskelijoiden viestit asiassa ja heidän kanssaan käydyt keskustelut.”. Kiitämme pandemiaryhmää ja yliopiston johtoa opiskelijoiden tahtotilan kuulemisesta, ja kaikkia opiskelijoita, jotka toivat äänekkäästi esiin kampusten merkitystä heidän arjelleen!

Lue TREYn ulostulo asiasta nettisivuillamme.

Intra-uutinen kulkuoikeuksien palautumisesta

Päivitys 12.10.2021

Pandemiaryhmä kokoontui 7.10. ja päivitti korkeakouluyhteisön linjauksia loppuvuodelle eli ajanjaksolle 11.10.–31.12.2021. Opiskelijoiden kulkuoikeuksien rajoittamista jatketaan, vastoin TREYn ja opiskelijajärjestöjen toivetta. Opiskelijoiden kulkuoikeudet ovat voimassa klo 7.30–22.00 yliopiston kampusalueiden ns. 24/7-alueilla. Kasvomaskisuositusta jatketaan edelleen. Kaikki voimassa olevat koronalinjaukset löytyvät Intrasta.

Päivitys 21.9.2021

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alue siirtyy leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen, eli tilanne on mennyt parempaan suuntaan. Etätyösuositus päättyy syyskuun loppuun, ja Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä suosittelee hybridimalliin siirtymistä työpaikoilla. Maskisuositus jatkuu edelleen. Lisää tietoa Pirkanmaan pandemiaohjausryhmän päätöksistä löytyy TAYS:n sivuilta.

Päivitys 8.9.2021

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston sairaanhoitopiirien alueiden kokoontumisrajoituksia ei jatketa! Aluehallintoviraston aiempi päätös kokoontumisrajoituksesta Pirkanmaalla on voimassa 12.9.2021 saakka, jonka jälkeen kokoontumisrajoituksista luovutaan. Lue lisää kokoontumisrajoituksista aluehallintoviraston tiedotteesta.

Päivitys 6.9.2021

Tampereen kaupunki järjestää koronarokotusmahdollisuudet korkeakoulukampuksilla Tampereella viikoilla 36 ja 37.

Kaikki rokotuspisteet ovat auki klo 13.00-15.00. Rokotuspäivät ja -paikat ovat:

 • TAMKin pääkampus: ti 7.9. ja ke 15.9.
 • Yliopiston Hervannan kampus, Festia-rakennus: ke 8.9. ja to 16.9.
 • Yliopiston keskustakampuksen Päätalo: to 9.9. ja ti 14.9.

Ota mukaan rokotukseen opiskelijakortti sekä henkilöllisyyden todistamista varten Kela-kortti, ajokortti, passi tai henkilökortti. Lue lisää rokotusmahdollisuuksista kampuksilla kaupungin tiedotteesta.

Päivitys 30.8.2021

Tampereella opiskelevilla opiskelijoilla on kotikunnasta riippumatta mahdollisuus käydä koronarokotuksessa Ratinan rokotusyksikössä. Pop up -rokotuspisteitä on suunnitteilla oppilaitoksiin, ja toivottavasti saamme yliopistollekin oman rokotuspisteen! Lue lisää rokotusmahdollisuuksista Intrasta.

Päivitys 27.8.2021

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tänään 27.8. päättänyt jatkaa kokoontumisrajoituksia Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella aikavälille 30.8.–12.9.2021. Määräystä turvaväleistä ei jatketa.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää sisätiloissa, jos osallistujamäärä on enintään 10 henkilöä. Ulkotiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää, jos osallistujamäärä on enintään 50 henkilöä. Edellä mainittuja osallistujamääriä ylittäviä tilaisuuksia voi kuitenkin järjestää edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta, joka täydentää suoraan tartuntatautilain pykälän 58 c velvoitteita.

Päivitys 17.8.2021

Korkeakouluyhteisön pandemiaryhmä kokousti 16.8. ja teki linjauksia toiminnasta ensimmäisen periodin aikana. Tähän alle on listattu linjausten muutokset tiiviisti. Lue linjauksista lisää yliopiston intrasta täältä!

Tampereen korkeakouluyhteisön linjaukset 17.8.–24.10.2021

 • Tartuntariskien minimoimiseksi kampusten ulko-ovet ovat suljettuina ulkopuolisilta. Henkilökunta, opiskelijat ja resurssisopimuslaiset, joilla on kulkukortti, pääsevät kampusten tiloihin kulkukortilla. Opiskelijoiden kulkuoikeuksissa noudatetaan kiinteistökohtaisia kulkuoikeuksia kuitenkin siten, että oleskelu yliopiston kampuksilla päättyy viimeistään kello 22.00. TAMKin kampuksilla noudatetaan nykyisiä aukioloaikoja.
 • Ulkopuolisten henkilöiden (yksittäiset henkilöt tai rajatut ryhmät) on mahdollista vierailla kampuksilla turvallisuusohjeita noudattaen. Vierailun järjestäjä organisoi vieraiden kampuksilla liikkumisen ulko-ovilta lähtien.  
 • Työskentely kampuksilla toteutetaan turvallisuusohjeita noudattaen. Lähiopetuksen turvaamiseksi henkilöstölle suositellaan etätyötä niissä tehtävissä, jotka eivät edellytä fyysistä paikallaoloa.
 • Ensimmäisessä periodissa lähiopetusta kohdistetaan erityisesti 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille. Lähiopetus- ja tenttitilanteet voidaan järjestää kampuksilla siten, että tilassa noudatetaan kasvomaskisuositusta ja otetaan huomioon riittävä turvaväli. Yli 100 henkilön opetustilanteet järjestetään kuitenkin etänä.
 • Itseopiskelutilat ja tietokoneluokat ovat auki, mutta siten, että tilassa on korkeintaan 50 henkilöä kerrallaan turvavälejä ja turvallisuusohjeita noudattaen.
 • Kirjaston tilat ja palvelut ovat auki korkeakouluyhteisön jäsenille. Korkeakouluyhteisön ulkopuolisilla asiakkailla ei ole pääsyä kirjaston tiloihin, lukuun ottamatta Hervannan aineiston noutopistettä.
 • Korkeakouluyhteisön tiloissa on mahdollista järjestää korkeintaan 50 henkilön tilaisuuksia ja kokoontumisia turvavälejä ja turvallisuusohjeita noudattaen. Ulkopuolisille toimijoille (pois lukien opetusyhteistyö esim. kesäyliopisto) ei tehdä tilavarauksia eivätkä yleisötilaisuudet ole mahdollisia.
 • Väitöstilaisuudet järjestetään edelleen pääosin etänä. Väitöstilassa voi olla korkeintaan 50 henkilöä kerrallaan turvavälejä ja turvallisuusohjeita noudattaen. Väitöskahvit kampuksilla ovat mahdollisia turvavälejä ja turvallisuusohjeita noudattaen.
 • Kilta-, kerho- ja ainejärjestötiloissa oleskelu on mahdollista turvavälit ja turvallisuusohjeet huomioiden (mm. hygienia, kasvomaskit, kokoontumisrajoitus).
 • Ravintolat ja SportUni voivat toimia nykyisten linjausten ja viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ravintoloissa myös ruokailijoiden on tärkeää pyrkiä huolehtimaan riittävästä väljyydestä, esim. siirtämällä ruokailua vähemmän ruuhkaiseen ajankohtaan.
 • Suhtautuminen liikkuvuuteen on edelleen pidättyväinen. Kaikkea liikkuvuutta tulee harkita hyvin kriittisesti tai vaihtoehtoisesti toteuttaa etänä. Vastaanottavan tahon tulee sitoutua huolehtimaan saapuvan henkilön maahantulon turvallisuudesta (mm. karanteenikäytännöt ja niitä koskeva ohjeistus) ja perehdytyksestä. Kansainvälisen liikkuvuuden linjaukset syksylle 2021 ovat saatavilla pandemiaryhmän 21.4.2021 kokouksen asialistassa ja EXIT-suunnitelmassa.

Päivitys 3.8.2021

Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmä totesi kokouksessaan tänään 3. elokuuta, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri siirtyy koronaepidemian leviämisvaiheeseen. Koronatartuntoja on todettu Pirkanmaalla viime viikolla enemmän kuin koskaan aiemmin, ja sairaalahoidon tarve on kasvanut.

Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän päätösten tavoitteena on, että peruskoulut ja toisen asteen opetus voitaisiin aloittaa lähiopetuksena niin, että oppilaitoksilla on myös valmius etäopetukseen siirtymiseen tarvittaessa. Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä ei ota kantaa korkeakoulujen tilanteeseen. Tampereen korkeakouluyhteisön pandemiaryhmä kokoontuu tämän hetken tietojen mukaan 16. elokuuta.

Mitä leviämisvaiheeseen siirtyminen tarkoittaa?

 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset ja turvavälimääräys aikavälille 5.–29.8. pysyvät voimassa ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan myöhemmin.
 • Vahvat maskisuositukset pysyvät voimassa.
 • Etätyösuositusta Pirkanmaalla jatketaan syyskuun loppuun asti.
 • Harrastuksiin ei tule tässä vaiheessa rajoituksia.
 • Tapahtumanjärjestäjille suositellaan, että tapahtumien turvallisuussuunnitelmissa yleisö jaotellaan omiin ryhmiinsä, jotka eivät kohtaa toisiaan, ja että yleisöltä edellytetään maskin käyttöä.

Kaikki tieto Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän päätöksistä löytyy TAYS:n sivuilta.

Päivitys 2.8.2021

Pirkanmaa siirtyi 20.7. koronaepidemian perustasolta kiihtymisvaiheeseen. Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän mukaan leviämisvaiheeseen siirtyminen ei ole kaukana, sillä koronatilanne on mennyt selkeästi huonompaan suuntaan viime viikkojen aikana.

Maskia suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille kaikissa kohtaamisissa. Etätyösuositus on Pirkanmaan alueella voimassa elokuun loppuun asti ja suosituksen jatkotarvetta arvioidaan huomisessa pandemiaryhmän kokouksessa.

Pirkanmaalla voidaan aikaistaa koronarokotuksen toista annosta, jos kunnan rokotetilanne sallii. Koronarokotuksen toinen annos voidaan antaa kahdeksan viikon kuluttua ensimmäisestä. Lue lisää koronarokotteesta ja sen mahdollisesta aikaistamisesta TAYS:n sivuilta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Pirkanmaalle kokoontumisrajoituksen aikavälille 5.–29.8. epidemian leviämisen estämiseksi. Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää sisätiloissa, jos osallistujamäärä on enintään 10 henkilöä. Ulkotiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää, jos osallistujamäärä on enintään 50 henkilöä. Edellä mainittuja osallistujamääriä ylittäviä tilaisuuksia voi kuitenkin järjestää edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta, joka täydentää suoraan tartuntatautilain pykälän 58 c velvoitteita. Asiakas- ja toimitiloissa on pystyttävä välttämään lähikontaktit, joilla tarkoitetaan ihmisten fyysistä kontaktia sisä- tai ulkotilassa tai sisätilassa oleskelua alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Tarkemmin Aluehallintoviraston päätöksistä voi lukea heidän sivuiltaan.

Päivitys 18.6.2021

Korkeakoulun pandemiaryhmä kokoontui 17.6.2021. Tähän alle on listattu linjausten muutokset tiiviisti. Lue 17.6. tehdyistä linjauksista lisää yliopiston intrasta!

Pandemiaryhmä teki muutoksia kesäajan linjauksiin. Korkeakouluyhteisö jatkaa 1.8.2021 saakka 2.6.2021 linjattuja käytäntöjä seuraavin muutoksin:

 • Kampuksilla henkilöstön ja opiskelijoiden työskentelyä ja opiskelua koskevat kokoontumisrajoitukset poistetaan, mutta kokoontumisissa tulee edelleen huomioida turvavälit.
 • Lisäksi kaikki liikuntatilat (mukaan lukien Bommari) avataan. Liikuntatiloissa on noudatettava turvavälejä ja turvallisuusohjeita.

Pandemiaryhmä päivitti myös korkeakouluyhteisön exit-suunnitelmaa. Mikäli Pirkanmaa on elokuussa epidemian perustasolla, exit-suunnitelma muuttuu seuraavasti:

 • 50 hlö kokoontumisrajat poistetaan
 • Tilojen vuokraus ulkopuolisille ja muut yleisötilaisuudet ovat mahdollisia turvavälit ja maskisuositukset huomioiden.
 • Tapahtumien yhteydessä ulko-ovet voivat olla auki rajoitetusti, vaikka ne muuten pysyvät kiinni ulkopuolisilta.

Päivitetty EXIT-suunnitelma on saatavilla intrassa pandemiaryhmän 17.6.2021 kokouksen materiaaleissa. Muita muutoksia tarkastellaan pandemiaryhmässä 16.8.2021.

Ajantasaiset kootut koronaohjeistukset opiskelijoille ja henkilöstölle löytyvät intrasta.

Päivitys 10.6.2021

Kelan ateriatuki opiskelijaravintoloille ja mahdollisuus noutoruoan ostoon jatkuu 31.12.2021 saakka. Koronaepidemian aikana korkeakouluopiskelijoiden ateriatuettuja aterioita voidaan poikkeuksellisesti myydä mukaan. Opiskelija voi ostaa kerralla kaksi ateriaa. Lue lisää Kelan sivuilta ateriatuesta ja noutoruoan oston mahdollisuudesta!

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Punkalaitumen kunnan alueen kokoontumisrajoitukset. Käytettävissä olevan tiedon ja asiantuntija-arvioiden pohjalta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että tartuntatautilain 58 §:n mukaiselle päätökselle ei nykytilanteessa enää ole perusteita. Lue lisää Aluehallintoviraston päätöksistä heidän sivuiltaan.

Päivitys 8.6.2021

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin koronatilanne on edelleen helpottanut ja alue on siirtynyt luokittelussa perustasolle! Pandemiaohjausryhmä poisti tänään tiistaina 8.6. suosituksensa aikuisten sisäliikuntarajoituksista. Aikuisten lajinmukainen harjoittelu ja kontaktilajit ovat nyt sallittuja myös sisätiloissa. Sekä maskisuositus että etätyösuositus ovat edelleen voimassa. Lue lisää pandemiaohjausryhmän linjauksista TAYS:n sivuilta!

Päivitys 7.6.2021

SportUni purkaa kävijämäärärajoituksia hallitusti ja kasvattaa kuntosalien kävijämääriä! 7. kesäkuuta alkaen kuntosalien kävijämäärät nousevat kullakin salilla noin puolella. Yksi asiakas voi varata tästä eteenpäin neljä vuoroa viikossa. Lue lisää rajoitusten purkamisesta SportUnin nettisivuilta!

Päivitys 3.6.2021

Tampereen korkeakouluyhteisön pandemiaryhmä kokoontui eilen 2.6. ja päivitti korkeakouluyhteisön koronalinjauksia sekä keskusteli korkeakouluyhteisön koronapandemian EXIT-suunnitelmasta. Uudet koronalinjaukset ovat voimassa 14.6.-1.8. Alla koronalinjaukset tiivistettynä, tarkemmin tietoa löydät Intrasta!

Kampuksilla toimiminen

 • Kampuksilla saa jatkossa oleskella turvavälit, kokoontumisrajoitukset ja kasvomaskisuositus huomioiden!
 • Kulkuoikeudet ovat voimassa toistaiseksi kuten nyt kampusten kesäaukioloajat huomioiden.
 • Kampuksella noudatetaan 50 henkilön kokoontumisrajoituksia.
 • Etätyöskentely- ja etäopiskelusuositus sekä vahva kasvomaskisuositus ovat edelleen voimassa. Kaikissa tilanteissa tulee ottaa huomioon 2 metrin turvaväli, kasvomaskisuositus ja hygieniaohjeistukset.

Opetus ja tilaisuudet

 • Opetus jatkuu etäpainotteisesti mukaan lukien kesäyliopistotoiminta.
 • Lähiopetus- ja tenttitilanteet voidaan järjestää korkeintaan 50 henkilön ryhmissä turvallisuusohjeita noudattaen.
 • Itseopiskelutilat ja tietokoneluokat ovat auki, mutta kokoontumisrajoitusta, turvavälejä ja turvallisuusohejita on noudattettava.
 • Korkeakouluyhteisön tiloissa on mahdollista järjestää korkeintaan 50 henkilön tilaisuuksia ja kokoontumisia. Väitöstilaisuudet järjestetään edelleen pääosin etänä.

Opiskelijajärjestötilat

 • Kilta-, kerho- ja ainejärjestötiloissa oleskelu on mahdollista turvavälit ja muut turvallisuusohjeet huomioiden.

EXIT-suunnitelma

Koronarajoitusten purkamisessa edetään varovaisuusperiaatetta noudattaen siten, että suunnitelma mahdollistaa rajoitusten ja toimenpiteiden joustavan tiukentamisen tai väljentämisen kulloisenkin pandemiatilanteen mukaan. EXIT-suunnitelma löytyy Intrasta pandemiaryhmän 2.6. kokouksen materiaaleista.

Päivitys 31.5.2021

Valtioneuvoston hybridistrategian päivitys tuo muutoksia muun muassa yleisö- sekä yksityistilaisuuksiin. Tämän myötä Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä on tarkastellut omia linjauksiaan. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa Pirkanmaata koskevista linjauksista myöhemmin. Lisätietoja Valtioneuvoston hybridistrategiasta löytyy Valtioneuvoston sivuilta.

 • Korkeakoulut: Päivitetyn hybridistrategian pohjalta korkeakoulut voivat siirtyä lähiopetukseen.
 • Yleisötilaisuudet: Kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla ei ole enää henkilömäärien ylärajoja kokoontumisissa. Yleisötilaisuuksia saa järjestää turvaohjeita noudattamalla: järjestäjä velvoitetaan turvaväleihin yli 10 henkilön kokoontumisissa sisällä ja yli 50 henkilön tilaisuuksissa ulkona. Tapahtumajärjestäjät tekevät yleisötapahtumiin edelleen turvallisuussuunnitelmat.
 • Yksityistilaisuudet: Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä ei enää suosittele yksityistilaisuuksiin osallistujarajoitusta, mutta tilaisuudet on järjestettävä turvaohjeita noudattaen.
 • Aikuisten harrastukset: Pirkanmaan pandemiaohjausryhmän linjauksen mukaan aikuisten sisäharrastuksia voidaan järjestää turvavälein ja muiden turvaohjeiden mukaan. Aikuisten joukkue- ja kontaktiurheilulajit sisätiloissa tulee pitää tauolla.

Lisätietoja linjauksista Pirkanmaalla löytyy TAYS:n sivuilta.

Tartuntatautilain määräaikaisten säännösten voimassaoloa jatketaan vuoden loppuun 31.12.2021 saakka. Lisätietoja tartuntatautilain väliaikaisten pykälien voimassaolon jatkamisesta Valtioneuvoston sivuilta.

Päivitys 27.5.2021

Pirkanmaan koronatilanne on ennallaan, joten Pirkanmaa on edelleen kiihtymisvaiheessa. Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä teki tiistaina 25.5. uusia linjauksia:

 • Alle 20-vuotiaiden lajinomainen harjoittelu ja kilpailutoiminta ovat nyt mahdollisia myös sisätiloissa.
 • Nuorisotilat voidaan avata.
 • Yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät voidaan avata. Rajoitettuja asiakasmääriä ja turvaohjeita tulee noudattaa.
 • Muut aikuisten sisäharrastukset suositellaan toistaiseksi pidettävän tauolla.

Päivitys 21.5.2021

Tampereen korkeakouluyhteisön pandemiaryhmä kokoontui eilen 20.5. Pandemiaryhmä linjasi, että korkeakouluyhteisö jatkaa pääosion 24.2. linjatuilla ohjeilla: opiskelu ja työskentely toteutetaan 31.7. asti pääosin verkkoyhteyksin. Kampuksilla opiskellaan ja työskennellään vain, jos tilojen käyttö on välttämätöntä. Pandemiaryhmä linjasi, että korkeakouluyhteisössä noudatetaan nyt 50 henkilön kokoontumisrajoitusta. Kampuksilla liikkumista, työskentelyä, opiskelua ja pysäköintiä valintakokeiden aikana 18.5.-11.6. pyydetään välttämään.

Pandemiaryhmä linjasi muun muassa seuraavaa:

 • Kampuksilla järjestettävissä välttämättömissä lähiopetus- ja tenttitilanteissa sekä väitöstilaisuuksissa ja muissa tilaisuuksissa tulee noudattaa turvavälejä, turvallisuusohjeita ja 50 henkilön kokoontumisrajoitusta.
 • Itseopiskelutilat ja tietokoneluokat ovat auki, mutta tilassa tulee noudattaa turvavälejä, turvallisuusohjeita ja 50 henkilön kokoontumisrajoitusta.
 • Opiskelijajärjestötiloissa oleskelu ei ole mahdollista valintakokeiden takia. Pakottava hallitustoiminta on mahdollista turvavälejä ja turvallisuusohjeita noudattaen. Opiskelijajärjestöihin liittyviä linjauksia tarkastellaan pandemiaryhmässä 2. kesäkuuta. Tällöin käsitellään myös suunnitelmat syksyn tapahtumien järjestelyistä ja tilajärjestelyistä.
 • Kirjaston tilat ja lähipalvelut avataan 9. elokuuta. Noutopisteet ovat käytössä arkipäivisin 5. elokuuta saakka lukuun ottamatta kesän sulkuaikaa (12.–25. heinäkuuta), jolloin kaikki kirjaston palvelut ovat kesätauolla. Hyödynnäthän sähköisiä aineistoja. Kirjaston tiloja ja lähipalveluita ei ole mahdollista avata ennen elokuuta kirjaston käyttäjien ja henkilökunnan terveysturvallisuuden varmistamiseksi. Syynä on lisäksi kirjaston henkilökunnan kesälomien jaksottaminen.

Lue lisää pandemiaryhmän linjauksista Intrasta!

Päivitys 18.5.2021

Pirkanmaan koronatilanne on jatkanut kehittymistä myönteiseen suuntaan, mutta Pirkanmaa on silti edelleen kiihtymisvaiheessa.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä on jälleen keventänyt rajoituksia: aikuisten joukkuelajeja voi harrastaa ulkona eikä esimerkiksi joukkuepeleissä tarvitse noudattaa turvavälejä. Myös turnauksia voidaan järjestää. Maauimala voidaan avata rajoitetulla yleisömäärällä, ja myös muiden uimahallien rajoituksiin on tullut kevennyksiä.

Pandemiaryhmä muistuttaa valtakunnallisesta etätyösuosituksesta, joka on voimassa kesäkuun loppuun. Lue lisää rajoituksista ja pandemiaryhmän ensi viikon teemoista TAYS:n sivuilta!

Päivitys 11.5.2021

Pirkanmaan koronatilanne on viime viikosta kehittynyt edelleen parempaan suuntaan, ja Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä on keventänyt rajoituksia. Pandemiaohjausryhmän linjauksen mukaan yksityisissä tilaisuuksissa voi olla tästedes 50 henkilöä kerrallaan turvallisuusohjeita noudattamalla.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista alueellaan ajalla 12.5.–1.6. Yleisötilaisuuksissa kokoontumisrajoitus on 50 henkilöä turvajärjestelyin. Lue lisää yleisötilaisuuksien rajoituksista Aluehallintoviraston sivuilta.

Pandemiaohjausryhmän mukaan aikuisten ryhmissä tapahtuva harrastustoiminta on mahdollista käynnistää ulkona turvaohjeita noudattaen korkeintaan 50 henkilön ryhmissä. Aikuisten ryhmäharrastustoimintaa sisätiloissa ei edelleenkään suositella.

Lue muista pandemiaohjausryhmän linjauksista TAYS:n sivuilta!

Päivitys 6.5.2021

Tampereen korkeakouluyhteisön pandemiaryhmä kokoontui eilen 5. toukokuuta. Korkeakouluyhteisö jatkaa pääosin 24. helmikuuta linjatuilla ohjeilla ja 10 henkilön kokoontumisrajoituksella. Kampuksilla työskentelyä ja opiskelua valintakokeiden aikana 18.5.-11.6. pyydetään välttämään.

Sportunin tiloja avataan rajatusti käyttöön heti, kun alueellisen pandemiaryhmän suositukset sen mahdollistavat.

Korkeakouluyhteisön linjauksia ja kirjaston tilannetta tarkastellaan seuraavan kerran pandemiaryhmässä 20. toukokuuta. Syksyn tapahtumien järjestelyjä ja tilajärjestelyjen suunnitelmia käsitellään pandemiaryhmässä 2. kesäkuuta. Samassa kokouksessa jatketaan palautumiskeskustelua syksyn toimintaan liittyen.

Lue lisää pandemiaryhmän linjauksista Intrasta!

Päivitys 4.5.2021

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä linjasi tänään kokouksessaan, että Pirkanmaa siirtyy koronaluokittelussa leviämisvaiheesta takaisin kiihtymisvaiheeseen. Museot ja kirjastot voidaan nyt avata hygieniaohjeita noudattaen. 2002 ja myöhemmin syntyneiden lapsien ja nuorien lajinmukainen harjoittelu ulkoliikunnassa ilman ryhmäkokorajoitusta voidaan aloittaa tällä viikolla.

Jos koronatilanne jatkaa kehittymistä myönteiseen suuntaan, ensi viikolla pandemiaohjausryhmä tarkastelee aikuisten ryhmäliikuntaharrastusten mahdollistamista ulkona sekä uimahallien, kylpylöiden ja yleisten saunojen tilannetta. Lue lisää pandemiaryhmän linjauksista TAYS:n tiedotteesta.

Päivitys 27.4.2021

Aluehallintovirasto on päättänyt 10 henkilön kokoontumisrajoituksesta Pirkanmaalle aikavälille 1.-16.5. Myös yksityistilaisuuksissa suositellaan kymmenen henkilön rajoitusta kuuden sijaan samalla aikavälillä.

Päivitys 22.4.2021

Tampereen korkeakouluyhteisön pandemiaryhmä pidensi linjausten voimassaoloaikaa 5.5.2021 saakka. Lisäksi pandemiaryhmässä 21.4. keskusteltiin muun muassa kampusten tilojen varaamisesta ja syksyn 2021 kansainvälisestä liikkuvuudesta. Lue lisää pandemiaryhmän linjauksista Intrasta!

Päivitys 20.4.2021

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä linjasi tänään kokouksessaan, että alle 20-vuotiaiden ryhmäharrastuksia voidaan nyt toteuttaa myös sisätiloissa tästä viikosta alkaen OKM:n ja THL:n turvaohjeita noudattaen. Nuorille ohjattua ryhmätoimintaa voidaan toteuttaa maskisuositusta ja turvaohjeita noudattaen vapaan sivistyksen opetustoiminnan, taiteen perusopetuksen ja nuorisotilojen avaamisen myötä.

Kirjastojen, museoiden ja muiden julkisten tilojen avaamista käsitellään ensi viikon pandemiaohjausryhmän kokouksessa ja ne avataan mahdollisesti toukokuussa. Lisäksi Aluehallintovirasto tarkastelee toukokuun kokoontumisrajoitusta ensi viikolla.

Päivitys 16.4.2021

Ravintoloiden aukioloajat

Valtioneuvosto on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronan vuoksi. Ravitsemisliikkeet ovat olleet suljettuna 29.3.-18.4. ja rajoituksia puretaan niin, että pahimmilla epidemia-alueilla rajoitukset ovat edelleen tiukimmat. Asetuksen muutos tulee voimaan 19. huhtikuuta. Pirkanmaalla rajoitukset ovat 19.4. alkaen seuraavat:

 • Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, käytössä on kolmasosa asiakaspaikoista. Alkoholia saa anniskella klo 7-17, ja sallittu aukioloaika on klo 05-18.
 • Muissa ravintoloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Anniskelu on sallittu klo 7-17 ja sallittu aukioloaika on klo 05-19.
 • Ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke ja tanssiminen ovat kiellettyjä.

Lisätietoa ravitsemisliikkeiden rajoituksista löytyy Valtioneuvoston sivuilta.

Rokotukset

Valtioneuvosto on 16. huhtikuuta muuttanut asetusta koronarokotteista. Asetus täsmentää rokotusjärjestystä ja mahdollistaa väliaikaisesti rokotteiden alueellisen kohdentamisen. Lisätietoa rokotusjärjestyksestä voi lukea Valtioneuvoston sivuilta.

Päivitys 13.4.2021

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä lievensi hieman rajoituksia koskien lasten harrastusmahdollisuuksia. Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa on ensi viikosta lähtien mahdollista Pirkanmaalla Opetus- ja kulttuuriministeriön turvaohjeistusta noudattaen. Harrastuksissa tulee olla mm. korkeintaan 10 henkilön ryhmiä eikä kilpailuja voi järjestää. Muun muassa museoiden, kirjastojen, uimahallien ja nuorisotilojen kiinni pitämistä esitetään jatkettavaksi kuukaudella ja niiden avaamista arvioidaan huhtikuun kuluessa. Ensi viikolla pandemiaryhmä arvioi nuorten harrastusmahdollisuuksia. Lisätietoja suosituksista ja linjauksista löytyy TAYS:n sivuilta.

Päivitys 1.4.2021

Toisin kuin Pirkanmaan pandemiaryhmä esitti 30. maaliskuuta, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ei toistaiseksi anna Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelle tartuntatautilain 58 g pykälän mukaista määräystä. Tämä pykälä olisi sulkenut viranomaispäätöksellä aikavälillä 5.-18.4. muun muassa kaikki liikuntatilat. Tilanteen muuttumiseen on kuitenkin syytä varautua. Lisää tietoa aluehallintoviraston päätöksestä löytyy STT-infon sivuilta.

Suomen hallitus on peruuttanut eduskunnalle 25. maaliskuuta antamansa lakiesityksen liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta. Lisätietoja hallituksen linjauksista voi lukea Valtioneuvoston sivuilta.

Koska Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista 6 henkilöön 30.4. asti, myös yliopiston linjaukset kokoontumisten, opetuksen ja tilojen käytön osalta jatkuvat 30.4. asti. Lue lisää yliopiston linjauksista Intrasta.

Päivitys 31.3.2021

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä on asettanut kuuden henkilön suosituksen yksityistilaisuuksiin toistaiseksi voimassa olevaksi. Lisätietoja suosituksista ja linjauksista löytyy TAYS:n sivuilta.

Päivitys 30.3.2021

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä on muodostanut uusia linjauksia ja tiedottanut niistä 30. maaliskuuta seuraavaa:

 • Yläkoulut ja toinen aste palaavat lähiopetukseen 6. huhtikuuta alkaen. Pandemiaohjausryhmä suosittelee vahvasti maskin käyttöä koulujen tiloissa.
 • Lasten ja nuorten harrastustoimintaa suositellaan pidettävän tauolla ainakin 18. huhtikuuta saakka.
 • Pandemiaohjausryhmä esittää aluehallintovirastolle, että Pirkanmaalla otetaan käyttöön tartuntatautilain pykälä 58g. Tämä pykälä sulkisi viranomaispäätöksellä aikavälillä 5.-18.4. muun muassa kaikki liikuntatilat.

Lue lisää liikuntatilojen sulkemisesta ja pandemiaohjausryhmän linjauksista TAYS:n tiedotteesta.

Päivitys 29.3.2021

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista kuuteen (6) henkilöön aikavälillä 1.–30.4.2021. Turvavälit on taattava edelleen Pirkanmaalla asiakas- ja toimitiloissa. Lisää rajoituksista voi lukea Avin nettisivuilta.

Päivitys 26.3.2021

Suomen hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta torstaina 25. maaliskuuta. Esitys ei tämänhetkisen tautitilanteen osalta koske Pirkanmaata. Hallituksen esityksestä voi lukea lisää Valtioneuvoston sivuilta.

Päivitys 25.3.2021

Tampereen korkeakouluyhteisön pandemiaryhmä kokoontui eilen 24.3. ja keskusteli syksyn opetuksen järjestelyistä sekä valintakokeista. Kuten aiemmin on linjattu, opiskelu ja työskentely toteutetaan 31.7. asti pääosin etäyhteyksin. Kampuksilla opiskellaan ja työskennellään vain, jos tilojen käyttö on välttämätöntä. Kevään valintakokeet järjestetään fyysisinä lähikokeina tarkoin turvallisuusjärjestelyin.

Syyslukukaudella 2021 lähiopetus on mahdollista rajoitetusti, ja yli 50 henkilön opetustilaisuudet toteutetaan pääsääntöisesti etänä.

Lue lisää pandemiaryhmän linjauksista Intrasta!

Päivitys 23.3.2021

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä on antanut uusia suosituksia, koska Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on koronan leviämisvaiheessa:

 • Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä suosittelee jatkamaan yläkoulujen ja toisen asteen etäopetusta 5.4. asti. Lisäksi pandemiaohjausryhmä ehdottaa koulujen tilojen sulkua aluehallintovirastolle myöskin 5.4. asti.
 • Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä ehdottaa aluehallintovirastolle kuuden henkilön kokoontumisrajoituksen jatkamista 18.4. asti. Myös yksityistilaisuuksiin suositellaan edelleen kuuden henkilön rajoitusta.
 • Aikuisten liikuntaharrastukset sisätiloissa on suositeltu pidettäväksi tauolla toistaiseksi. Muu aikuisten ryhmäharrastustoiminta suositellaan pidettäväksi suljettuna sisätiloissa 18.4. asti.

Päivitys 16.3.2021

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä linjasi tiistaina, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on siirtynyt koronan leviämisvaiheeseen. Pirkanmaalla on ollut jo käytössä pääosa leviämisvaiheen suosituksista. Lisätietoa Pirkanmaan pandemiaryhmän tiedotustilaisuudesta löytyy TAYS:n sivuilta.

Päivitys 12.3.2021

Nysse-liikenteessä astuu voimaan maskipakko maanantaista 15.3. alkaen. Maskipakosta voivat poiketa vain sellaiset matkustajat, jotka eivät terveytensä vuoksi voi käyttää maskia. Nysse ei vaadi todistusta terveydellisistä esteistä. Lue lisää Nysse-liikenteen maskipakosta Tampereen kaupungin tiedotteesta.

Päivitys 11.3.2021

Korkeakouluyhteisön pandemiaryhmä tarkensi linjauksia kokoontumisten ja tilojen käytön osalta aikavälillä 11.-31.3. vastaamaan Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän linjauksia:

 • Kuuden henkilön suositusta noudatetaan kaikissa tilaisuuksissa ja opetusryhmissä, missä se on mahdollista.
  • Opetukseen liittyvissä välttämättömissä tilaisuuksissa tiloissa voi olla maksimissaan 10 henkilöä kerrallaan turvavälit (vähintään 2 metriä) ja muut turvallisuusohjeet huomioiden.
  • Jo varatut väitöstilaisuudet voidaan toteuttaa sovitusti, jatkossa noudatetaan 6 henkilön suositusta.
  • EXAM-tiloissa voi olla 6-10 henkilöä kerrallaan tilasta riippuen.
 • Sportunin tilat ovat edelleen rajatusti käytössä.
  • Liikuntakeskuksessa on maksimissaan 10 henkilöä kerrallaan (kuntosaleissa 8 henkilöä ja sulkapallossa 2 henkilöä).
 • Ravintolat toimivat viranomaisten ohjeiden mukaan.
  • Asiakaspaikat ja mahdollinen ulosmyynti on tarkasteltu ja rajoitettu ravintolakohtaisesti.
  • Ravintoloiden aukioloajat ja muut tiedot löytyvät kunkin ravintolan omilta sivuilta.

Syyslukukauden 2021 opetuksen tilanteesta keskustellaan ja mahdollisesti linjataan seuraavassa korkeakouluyhteisön pandemiaryhmän kokouksessa 24.3. Seuraavassa pandemiaryhmässä on tarkoitus keskustella myös valintakoejärjestelyistä. Kansainvälisen liikkuvuuden osalta linjaus tarkentuu huhtikuun 2021 loppuun mennessä.

Nämä samat tiedot löytyvät myös Intrasta.

Päivitys 9.3.2021

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kiristää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen kokoontumisrajoituksia. Kaikki yli kuuden henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty aikavälillä 11.–31.3.2021. Lue lisää kokoontumisrajoituksista Aluehallintoviraston sivuilta.

Päivitys 3.3.2021

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä on linjannut 3.3. uusista koronarajoituksista ajalle 8.-28.3.2021:

 • Perusopetuksen 7.-9. -luokat ja toinen aste siirtyvät etäopetukseen erityisen tuen oppilaita lukuun ottamatta. Korkeakoulujen etäopetus jatkuu kevätlukukauden.
 • Kuuden hengen henkilömääräsuositus yksityistilaisuuksissa, Aville esitetään yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoitukseksi samaa kuuden hengen rajoitusta
 • Aikuisten harrastustoiminta sisätiloissa on suljettu, ellei harrastustoimintaa voida toteuttaa etäyhteyksillä.
 • Muun muassa seuraavat suositellaan suljettaviksi: nuoristotilat, kylpylät, yleiset saunat, kirjastot (pois lukien esteettömän lähipalvelun välttämättömät toimet), museot ja kauppakeskusten yleiset oleskelutilat

Lisäksi Liikenne- ja viestintävirastolle esitetään mm. julkisen liikenteen paikkamäärien rajoittamista. Lue lisää Tampereen yliopistollisen sairaalan tiedotteesta.

Päivitys 25.2.2021

Suomen hallituksen linjaukset

Suomen hallitus linjasi neuvottelussaan 24. helmikuuta koronapandemian torjunnan tiukemmista toimista ja kertoi näistä linjauksista tiedotustilaisuudessa 25.2.

Leviämisvaiheen tiukemmat rajoitukset otetaan käyttöön seitsemän sairaanhoitopiirin alueella ja yhdeksälle kiihtymisvaiheen alueelle suositellaan samoja toimia. Pirkanmaa on kiihtymisvaiheessa ja suosituksen piirissä. Leviämisvaiheen uusia tiukempia rajoituksia ovat mm. yli 6 hengen kokoontumisrajoitus ja yli 6 hengen yksityistilaisuuksien välttäminen. Lisäksi Valtioneuvostolla on valmius päättää poikkeusoloihin siirtymisestä ensi viikolla. Poikkeusolot kestäisivät 8.–28.3. ja tarkoittaisivat mm. ravitsemisliikkeiden sulkua. Kaikista rajoituksista voi lukea Valtioneuvoston tiedotteesta.

Pandemiaryhmän linjaukset

Tampereen korkeakouluyhteisön pandemiaryhmä kokoontui 24.2. ja käsitteli tiukentuneiden lisäohjeiden voimassaolon jatkamista. Etäopiskelu ja etätyöskentely jatkuvat 31.7. asti. Kampuksilla opiskellaan ja työskennellään vain, jos tilojen käyttö on välttämätöntä. Tilojen ja kokoontumisrajoitusten osalta tilannetta tarkastellaan säännöllisesti. Lisää tietoa pandemiaryhmän linjauksista voi lukea Intrasta.

Pandemiaryhmä keskusteli syksyn toimintaan liittyvien linjausten valmistelun aloittamisesta. Seuraava pandemiaryhmän kokous on 10.3.

Päivitys 23.2.2021

SportUni on avannut kaikki liikuntakeskuksensa, Kaupin, Hervannan ja Keskustan Atalpan, rajoitetusti maanantaina 22.2.2021. Liikuntakeskuksissa noudatetaan korona-ohjeistuksia kaikkina aukioloaikoina ja tilat ovat auki vain valvotustiKunkin keskuksen päivitetyt aukioloajat löydät SportUnin tilakalenterista. Alla kootusti SportUnin uutisia aiheesta:

SportUnin liikuntakeskukset avataan rajoitetusti

SportUnin kuntosaleille ja sulkapalloilemaan ajanvarauksella

Treenataan turvallisesti – huomioi seuraavat asiat, kun tulet liikkumaan

Päivitys 11.2.2021

Tampereen korkeakouluyhteisön pandemiaryhmä kokoontui eilen 10.2. ja nyt korkeakouluyhteisön johto on antanut uusia lisäohjeita! Hyvänä uutisena on, että SportUnin toimintoja avataan rajoitetusti ja valvotusti! Ohjatun liikunnan mahdollistamisella ja ulkoliikunnan tukemisella tuetaan myös meidän opiskelijoiden ja henkilöstön jaksamista!

Kansainvälinen liikkuvuus rajoitettua heinäkuun loppuun saakka ja suhtautuminen liikkuvuuteen on edelleen pidättyväinen korkeakouluyhteisössämme. Järjestötiloissa on ollut ongelmia annettujen rajoitusten noudattamisen osalta, ja järjestötilojen käyttöä tarkkaillaan jatkossa erityisen tarkasti. Peräänkuulutamme suositusten ja ohjeiden noudattamista! Vastuu esimerkiksi turvavälien säilyttämisestä ja kasvomaskien käytöstä on meillä kaikilla.

Lisätietoja pandemiaryhmän linjauksista voi lukea Intrasta.

Päivitys 10.2.2021

Tampereen kaupunki on ottanut käyttöön monikielisen koronabotin. Koronabotilta voit kysyä koronaan liittyviä kysymyksiä mihin vuorokauden aikaan tahansa. Tutustu koronabottiin Tampereen kaupungin sivuilla!

Päivitys 4.2.2021

Konehuone avattiin 2. helmikuuta 2021 seuraavin aukioloajoin:

 • Ma-to 12.00 – 17.00 SÅÅSbar lounas, Fusion Burger ja Fusion pihviannokset sekä takeaway annokset.
 • Pe 12.00-17.00 Tuliset Siivet ja kukkakaali Wingsit sekä takeaway annokset.

Käytäthän maskia linjastossa asioidessa!


Päivitys 1.12.2020

Korkeakouluyhteisön pandemiaryhmä on 1.12. kokouksessaan käsitellyt uusia koronalinjauksia yliopistolle. Koronatilanne on huonontunut Suomessa oleellisesti ja alueellisesti joudutaan varautumaan myös viruksen leviämisvaiheeseen. Uusilla linjauksilla pyritään takaamaan kaikille yhteisön jäsenille turvallinen työskentely- ja opiskeluympäristö. 

Uudet linjaukset:

 • Vahva maskisuositus
 • Vahva etätyö- ja etäopiskelusuositus
 • Opetus jatkuu etäpainotteisesti. Välttämättömät lähiopetus- ja tenttitilanteet voidaan järjestää korkeintaan 10 henkilön ryhmissä ja turvallisuusohjeita noudattaen. Poikkeuksena viikon 49 tentit ja opetustilanteet, jotka voidaan järjestää riittävin turvavälein isoissa saleissa.
 • EXAM-tentit ovat mahdollisia ma–su kello 8–22 (myös pyhinä) kiinteistöjen aukioloaikojen puitteissa siten, että tilassa on korkeintaan 10 henkilöä kerrallaan. EXAM-tentit kestävät korkeintaan kaksi tuntia
 • Korkeakouluyhteisön tiloissa ei järjestetä muita kuin välttämättömiä tilaisuuksia ja kokoontumisia siten, että tilassa on korkeintaan 10 henkilöä kerrallaan.
 • Perinteisiä lähiväitöksiä ei ole mahdollista järjestää. Väitöstilassa voi olla korkeintaan 10 henkilöä kerrallaan (mm. väittelijä, kustos, av-tuki).
 • Itseopiskelutilat ja tietokoneluokat ovat auki, mutta siten, että tilassa on korkeintaan 10 henkilöä kerrallaan.
 • Kilta-, kerho- ja ainejärjestötiloissa oleskelu ei ole mahdollista, mutta pakottava hallitustoiminta ja tavaroiden noutaminen on mahdollista turvallisuusohjeita noudattaen.
 • Kulkuoikeudet ovat voimassa toistaiseksi kuten aiemminkin, mutta kampuksille tullaan ja siellä oleskellaan ainoastaan välttämättömistä syistä.
 • Kirjasto ja sen kaikki tilat (mukaan lukien 24/7 tilat) ovat kiinni. Lainaustoiminta mahdollistetaan noutopisteiden avulla.
 • SportUnin tilat ja muut liikuntatilat on suljettu. Lue lisää SportUnista.
 • Ravintolat voivat toimia viranomaisten ohjeiden mukaan. Asiakaspaikkoja tarkastellaan ja tarvittaessa rajoitetaan ravintolakohtaisesti.

Lue lisää linjauksista yliopiston intrasta täältä.

Päivitys 30.11.2020

Pirkanmaa on lähellä siirtymistä koronan leviämisvaiheeseen, joten Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä on linjannut uusista suosituksista. Nostoja:

 • Kaikissa yleisötilaisuuksissa suositellaan noudatettavan korkeintaan 10 hengen rajaa. Aluehallintovirastolle ehdotetaan yli 10 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämistä. Yksityistilaisuuksissa jatketaan 10 henkilön henkilösuositusta 21.12 asti.
 • Julkiset ja yksityiset sisäliikuntatilat suositellaan suljettaviksi 2.-21.12.
 • Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien suositusta tauottamisesta jatketaan 21.12. asti.
 • Kirjastojen suositellaan 2.-21.12. tarjoavan rajattua palvelua vain lainaustoimintaa varten.
 • Tarpeetonta matkustamista suositellaan vältettäväksi erityisesti leviämisvaiheen maakuntiin (esimerkiksi Uusimaa).

Kaikista uusista koronasuosituksista voi lukea TAYSin sivuilta.

Päivitys 24.11.2020

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä on antanut uusia suosituksia ja rajoituksia Pirkanmaan alueelle:

 • Aiemmat suositukset pysyvät voimassa
 • Maskisuositus annetaan laajasti toisen asteen oppilaitoksiin, suositus voimassa 26.11. alkaen
 • Aikuisten joukkue- ja kamppailu-urheilut keskeytetään 15.12. asti, suositus voimassa 26.11. alkaen
 • Yksityisten tapahtumien kokoontumisrajoitus on 10 henkilöä 15.12. asti

Lisää tietoa koronarajoituksista löytyy TAYSin sivuilta.

Päivitys 16.11.2020

Yliopiston opiskelijoille jakamat kankaiset kasvomaskit ovat noudettavissa kampuksilta 16.-28.11.2020.

Maskeja on tulossa yliopistolle yhteensä 12 000 kappaletta ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti niille opiskelijoille, joiden on pakko viettää aikaa kampuksilla opintojen parissa. Maskeja jaetaan niin kauan, kuin niitä riittää.

Hervannan kampus, Kampusareenan aula 1. krs

ma-pe klo 7.30-18.00

Kaupin kampus, Arvo2:n aula

ma-pe klo 7.30-18.00

Keskustakampus, Päätalon pääaula

ma-pe klo 7.30-18.00 ja la klo 8.00-15.00

Maskeja on varattu 2 kpl/opiskelija.

Tutustu maskin mukana tulevaan käyttöohjeeseen huolellisesti.

Päivitys 13.11.2020

Kevätlukukauden 2021 opetus toteutetaan kevätlukukauden loppuun saakka kuten syyslukukaudella 2020 eli pääsääntöisesti etäopetuksena. Tartuntariskien minimoimiseksi kampusten ulko-ovet säilyvät suljettuina ulkopuolisilta. Henkilökunta, opiskelijat ja resurssisopimuslaiset, joilla on kulkukortti, pääsevät kampusten tiloihin kulkukortilla.

Kaikki ohjeet koskien mm. tukitoimia, kampusten aukioloa, kirjastoa, ravintoloita ja SportUnia löydät Intrasta.

Päivitys 21.10.2020

Yliopiston koronalinjauksia on tarkennettu muutaman aiheen osalta

Kevätlukukauden 2021 opetus

 • Vain välttämätön opetus kuten laboratoriojaksot ja pienryhmäopetus sekä opiskelijoiden tukitoimet toteutetaan fyysisesti kampuksilla.
  • Tiedekunnilla, kielikeskuksella voi olla perustellusti poikkeavia järjestelyitä ja esimerkiksi luentotyyppistä opetusta
  • Luento-opetus toteutetaan pääasiassa etämuodossa
  • Opetustilanteissa noudetataan ajankohtaisia turvallisuus- ja kokoontumissuosituksia sekä kasvomaskisuosituksta (tällä hetkellä 50 henkilöä)

Kasvomaskisuositusta tarkennettu ja maskeja on saatavilla opiskelijoille

 • Kasvomaskia suositellaan käyttämään aina kampusten tiloissa oleskeltaessa, varsinkin varsinkin fyysistä lähikontaktia vaativassa opetuksessa maskia edellytetään
 • Yliopisto pyrkii jakamaan kangasmaskeja 2 kpl per opiskelija mahdollisimman pian.
  • Tavoitteena on tarjota maski niille opiskelijoille, jotka osallistuvat lähiopetukseen tai joilla on muuten tarve opiskella kampuksilla
  • Maskien jakaminen on myöhästynyt saatavuuden vuoksi, todennäköisesti maskit saapuvat 2-3 viikon kuluttua.

Lisätietoja linjauksista saa yliopiston Intrasta. Voit olla myös yhteydessä yliopistoon korona(at)tuni.fi

Päivitys 9.10.2020

Tampereen yliopiston opiskelijoille järjestetään syysloman jälkeen kangasmaskien jako. Tarkoituksena on jakaa 2 kpl yksittäispakattuja kangasmaskeja opiskelijaa kohden. Tavoitteena on tarjota maski niille opiskelijoille, jotka osallistuvat lähiopetukseen tai joilla on muuten tarve opiskella kampuksilla.

Yliopisto viestii kasvomaskien saatavuudesta tarkemmin myöhemmin. Koko intrauutisen voit lukea täällä.

Päivitys 7.10.2020

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä linjasi kokouksessaan 6.10. maskinkäyttösuosituksen laajentamisesta korkeakouluihin. Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ohjeistavat pitämään maskia aina kampuksilla. Lisätietoja maskisuosituksista korkeakouluissa löytyy Intrasta. Tampereen kaupunki jakaa vähävaraisille kasvomaskeja valtion ohjeistuksen mukaisesti, kasvomaskien jakamisesta voit lukea lisää Tampereen kaupungin sivuilta.

Maskisuositus otetaan käyttöön myös SportUnin tiloissa, mistä voit lukea lisää SportUnin sivuilta.

Päivitys 18.9.2020

Korkeakouluyhteisön yhteinen pandemiaryhmä käsitteli kokouksessaan 17.9. esityksen opintojen järjestämisestä ja kampusten aukioloista loppuvuodelle 2020. Kokouksen jälkeen korkeakoulujen johdot tekivät asiasta päätöksensä. Uudet linjaukset tulevat voimaan 28.9. Julkaisimme linjauksista oman uutisen, jonka voit lukea täältä.

Päivitys 26.8.2020

Alta löydät päivitetyn listauksen yliopiston linjauksista koskien kampusten aukioloa, kulkuoikeuksia, EXAM-tiloja, ravintolatoimintaa sekä tilojen varaamista syksyllä 2020.

 • Syksyllä 2020 korkeakouluyhteisön jäsenet pääsevät kampusten tiloihin kulkukortilla, mutta ulko-ovet säilyvät ulkopuolisilta suljettuna. Kaikissa kampustiloissa noudatetaan edelleen ohjeita koskien turvavälejä, kokoontumisrajoituksia ja hygieniaohjeistuksia. Huolehdithan siis käsihygieniasta etkä tule kampukselle sairaana!
 • Opiskelijoiden kulkuoikeudet on avattu 3.8. alkaen siten, että ne toimivat arkisin klo 7.30-16 välisenä aikana. Tämä koskee myös rakennusten sisällä liikkumiseen tarvittavia kulkuoikeuksia.
 • Rakennuksissa, joissa EXAM-tilat sijaitsevat, ulko-ovien kulkuoikeudet toimivat klo 20 saakka tenttimisen mahdollistamiseksi. EXAM-tentit ovat mahdollisia arkisin klo 8-20 välisenä aikana.
 • Kaikista kampusten tiloista on poistuttava viimeistään klo 20.
 • 17.-21.8. ja 24.-28.8. klo 8-16 rakennusten ulko-ovista pääsee sisään ilman kulkukorttia niistä ovista, jotka sijaitsevat infopisteiden läheisyydessä.
 • Iltaisin ja viikonloppuisin kampusten tilat säilyvät opiskelijoilta suljettuina, poikkeuksena SportUnin toiminta ja tenttiminen.
 • Kerho-, kilta- ja ainejärjestötilat ovat käytettävissä arkisin vastuullisesti kulkuoikeuksien puitteissa ja turvallisuusohjeita noudattaen. Tiloissa tulee noudattaa kahden metrin turvavälejä ja niistä tulee poistua viimeistään klo 20.
 • Kirjaston tiloihin pääsee kulkukortilla maanantaista perjantaihin klo 8-16. Asiakaspalvelu on avoinna klo 10-14.
 • Korkeakouluyhteisön ravintolat ovat avautuneet vähitellen 10.8. alkaen. Tarkemmat aukioloajat löydät Intrasta täältä.
 • Järjestöt saavat tehdä tilavarauksia yliopiston tiloihin syksyllä. Henkilörajoitus yliopiston tiloissa on 50 henkilöä. Tilavarauksia saa tehdä aikavälille 7.30-20, mutta tulee huomioida, että yliopiston tiloista on poistuttava klo 20. Tilavarausten kesto on enintään 2 tuntia.
 • Kahden metrien turvaväleistä johtuen kannattaa ottaa huomioon, että isoonkin tilaan mahtuu yllättävän pieni määrä ihmisiä. Mikäli ette ole varmoja, onko varaamanne tilan kapasiteetti riittävä, olkaa yhteydessä tilavaraus.tau@tuni.fi.

Päivitys 17.8.2020

TREYn hallitus on päättänyt maanantaina 17. elokuuta perua kaikki ylioppilaskunnan järjestämät yli 50 henkilön tilaisuudet syyskuun loppuun saakka. Täten esimerkiksi Wappua tai Fuksisuunnistusta ei tulla järjestämään tänä syksynä. Linjaus ei kosketa ylioppilaskunnan piirissä toimivien järjestöjen tapahtumia. Kannustamme järjestöjä järjestämään tapahtumansa omaa harkintaa käyttäen ja Suomen hallituksen linjauksia ja viranomaisten antamia ohjeita tarkasti noudattaen.

Vaikka nykyiset Suomen hallituksen linjaukset eivät estä opiskelijatapahtumien järjestämistä, haluamme ylioppilaskunnassa toimia vastuullisesti ja perua tapahtumamme niiden potentiaalisten suurten kävijämäärien vuoksi. Lue lisää päätöksestä omasta uutisestaan.

Päivitys 14.8.2020

Yliopisto on koonnut opiskelijoiden näkökulmasta yleiset käytännön ohjeet koronavirustilanteessa lukuvuoden alussa. Kampukselle saa tulla vain täysin terveenä ja kaikissa tiloissa tulee pitää kahden metrin turvavälit. Jos turvaväli ei toteudu, tulee käyttää kasvomaskia. Kasvomaskin käyttöä edellytetään mm. EXAM-tiloissa ja muissa tilaniteissa, joissa ei voida toiminnallisuuden takia pitää turvavälejä. Tällaisiin työ- ja opiskelutilanteisiin yliopisto tarjoaa opiskelijoille kasvomaskit.

Henkilökunnalla ja opiskelijoilla on mahdollisuus liikkua korkeakouluyhteisön tiloissa omalla kulkukortillaan. Suositeltavaa kuitenkin on, että kampuksille tullaan opiskelemaan ja työskentelemään vain, jos tilojen käyttö on välttämätöntä esimerkiksi lähiopetuksen tai ohjelmiston käyttämisen vuoksi.

Lue lisää päivittyneistä koronaohjeistuksista Intrasta. Koronan pelisäännöt opiskelijoille löytyvät omasta liitteestään Intrasta (.pdf).

Päivitys 16.6.2020

Yliopisto on tarkentanut linjauksiaan koskien kampusten aukioloa, kulkuoikeuksia, EXAM-tiloja ja ravintolatoimintaa syksyllä 2020. Koko uutinen linjauksista on luettavissa Intrasta.

 • Syksyllä 2020 korkeakouluyhteisön jäsenet pääsevät kampusten tiloihin kulkukortilla, mutta ulko-ovet säilyvät ulkopuolisilta suljettuna. Kaikissa kampustiloissa noudatetaan edelleen ohjeita koskien turvavälejä, kokoontumisrajoituksia ja hygieniaohjeistuksia. Huolehdithan siis käsihygieniasta etkä tule kampukselle sairaana!
 • Opiskelijoiden kulkuoikeudet avataan 3.8. alkaen siten, että ne toimivat arkisin klo 7.30-16 välisenä aikana.
 • Rakennuksissa, joissa EXAM-tilat sijaitsevat, kulkuoikeudet toimivat klo 19 saakka tenttimisen mahdollistamiseksi. EXAM-tentit ovat mahdollisia arkisin klo 8-20 välisenä aikana
 • Kaikista kampusten tiloista on poistuttava viimeistään klo 20. Tarkennamme pian täsmällisemmistä oleskeluoikeuksista.
 • Iltaisin ja viikonloppuisin kampusten tilat säilyvät opiskelijoilta suljettuina, poikkeuksena SportUnin toiminta ja tenttiminen.
 • Kerho-, kilta- ja ainejärjestötilat ovat käytettävissä arkisin vastuullisesti kulkuoikeuksien puitteissa ja turvallisuusohjeita noudattaen. Päivitys 18.6. Tiloissa tulee noudattaa kahden metrin turvavälejä ja niistä tulee poistua viimeistään klo 20.
 • Kirjaston tilojen syksyn aukiolosta tiedotetaan tarkemmin lähiaikoina.
 • Ravintolatoiminta on mahdollista 3.8. alkaen arkisin klo 7.30-16 ravintolatoiminnan kansallisia ohjeita noudattaen.

Päivitys 15.6.2020

Valmiuslain käytöstä luovutaan – poikkeusolot päättyvät 16.6.

Suomen hallitus on todennut neuvotteluissaan 15.6. koronavirusepidemian olevan hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. Valmiuslain voimassaololle ei näin nähdä enää perusteita. Valtioneuvosto antaa vielä tänään yleisistunnossaan valmiuslain toimivaltuuksien käytön kumoamisasetukset ja toteaa, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot.  

Poikkeusolojen päättyminen ei tarkoita sitä, että pandemian uhka olisi täysin ohi tai että kaikki rajoitukset poistuvat. Esimerkiksi ravitsemusliikkeitä, kokoontumista ja vierailuita koskevat rajoitukset on säädetty normaalissa lainsäädännössä ja rajoitukset ovat edelleen voimassa. Hallitus tulee tarkastelemaan näitä rajoituksia myöhemmin tällä viikolla.

Päivitys 11.6.2020

Valtioneuvosto on päättänyt yli 500 henkilön yleisörajoituksen purkamisesta erityisjärjestelyin 1.7. lähtien. Lue lisää Valtioneuvoston sivuilta täältä.

Päivitys 8.6.2020

Korkeakouluyhteisö on muodostanut linjoja syyslukukauden ensimmäisen opetusperiodin osalta. Luento-opetus toteutetaan pääasiassa etämuodossa ensimmäisen periodin ajan, ja vain välttämätön opetus kuten laboratoriojaksot ja pienryhmäopetus sekä opiskelijoiden tukitoimet toteutetaan fyysisesti kampuksilla. Uusien opiskelijoiden opintojen alussa voidaan järjestää tutkinto-ohjelman tai ohjelman harkinnan mukaan opetusta sekä kampuksilla että etämuodossa turvallisuus- ja kokoontumissuositukset huomioon ottaen. Tiedekunnat ja ohjelmat ottavat uudet opiskelijat vastaan kampuksilla tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tavalla. Orientaatioviikon isot tapahtumat toteutetaan pääosin etänä, mutta tutorpienryhmät voivat kokoontua fyysisesti kampuksilla. Lue lisää linjauksista intasta.

Syksyn 2. opetusperiodin osalta linjaus opetusjärjestelyistä tehdään myöhemmin tautitilannekuvan, riskiarvioiden ja saatujen kokemusten perusteella.

Päivitys 2.6.2020

Tampereen yliopiston kirjaston toimipisteisiin Linnassa ja TAMK Pääkampuksella on avattu lomakkeella tilatun aineiston noutopisteet. Hervannassa oleva noutopiste jatkaa toimintaansa. Noutopisteet ovat avoinna arkipäivisin klo 8-16. Kirjaston noutopisteet sijaitsevat eri toimipisteissä valvotuissa tiloissa.

 • Linnan noutopiste sijaitsee Linnan toimipisteen pääsisäänkäynnin vieressä sijaitsevassa Idea-tilassa, johon on sisäänkäynti ulkoa erillisestä ovesta.
 • TAMK Pääkampuksen noutopiste sijaitsee Teiskontien puoleisessa pääaulassa. TAMK Pääkampuksen noutopiste on suljettu viikolla 26 (22.–26.6.2020) valintakokeiden vuoksi.
 • Hervannassa noutopiste jatkaa palveluaan Kampusareenan 1. krs lyhytlainatilassa samalla tavoin kuin koko epidemian ajan.
 • Kaikki noutopisteet ovat avoinna ma-pe 8-16, la-su suljettu.

Lue lisää yliopiston nettisivuilta täältä.

Päivitys 1.6.2020

Liikuntatilojen avaaminen ja yliopiston tilojen käyttäminen järjestötoimijoille

Alkaen 2.6. Kuntokadun ja Hervannan kuntosalit avataan opiskelijoille ja henkilöstölle rajoitetulla kulkuoikeudella ja valvotusti. Personal Training -palvelut ja ulkoryhmäliikunnat ovat myös mahdollisia. Palloiluhallien ja ryhmäliikuntasalien osalta tarkastellaan tilannetta erikseen myöhemmin kesäkuun puolivälissä.

Järjestötoimija voi halutessaan vierailla kampuksella järjestötiloissaan kesän aikana (esim. noutamassa tavaroita), soittamalla päärakennuksen infoon  ja kertomalla tarpeistaan käydä tiloissa. Tämäntyyppiset vierailut ovat mahdollisia infojen aukioloaikoina.

Päivitys 28.5.2020

Syyslukukauden 2020 opiskelijavaihdot ja harjoittelut perutaan poikkeustilanteen vuoksi

Tampereen yliopisto ei lähetä opiskelijoita vaihto-opiskelemaan tai harjoittelemaan ulkomaille syyslukukauden 2020 aikana. Lisäksi ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden ja harjoittelijoiden vastaanottaminen perutaan tältä syksyltä.

 • Päätös koskee kaikkia ulkomaanjaksoja paitsi yhteis-tai kaksoistutkintoa suorittavien ulkomaanjaksot sekä esimerkiksi intensiivikurssit
 • Yliopiston kv-liikkuvuudesta vastaavat palvelut ovat yhteyksissä opiskelijoihin joihin tämä päätös koskee
 • Vaihto-tai harjoittelujakson on mahdollista toteuttaa myöhemmin opintojen aikana.
  • tulevista vaihtohakuajoista ja kotikansainvälistymisen muodoista tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Tiedotteen asiasta voit lukea myös yliopiston Intrasta. Lisätietoa asiasta antaa yliopiston kv-liikkuvuuspalvelut mobility.tau(at)tuni.fi

Päivitys 13.5.2020

Korkeakouluyhteisön palautumissuunnitelma

Korkeakouluyhteisölle on laadittu palautumissuunnitelma yliopiston ja ammattikorkeakoulun toimintojen hallituksi palauttamiseksi. Palautumissuunnittelun tavoitteena on rajoittaa koronavirustaudin leviämistä, suojella riskiryhmiin kuuluvia, mahdollistaa tartuntaketjujen jäljittäminen sekä turvata opetuksen ja tutkimuksen jatkumisen edellytykset ja opiskelijoiden valmistuminen. Palautumissuunnitelma on ehdollinen koronavirustilanteen tulevalle kehitykselle ja reagoi tarvittaessa nopeasti uusiin Valtioneuvoston linjauksiin.

Palautumissuunnitelmassa käsitellään mm. linjauksia liittyen kampusten tiloihin, opetukseen, tutkintotodistuksiin, kirjastoon ja kesäyliopistoon. Tutustu koko palautumissuunnitelmaan intrassa.

Tarkempia ohjeistuksia rajoitustoimien jatkoon liittyen annetaan viimeistään ensi viikolla. Koronatilanteesta tiedotetaan yhteisölle jatkuvasti päivittyvällä uutisella intran etusivulla sekä sähköpostitse. Koronatilannetta koskevat kysymykset: korona@tuni.fi

Päivitys 6.5.2020

Tampereen korkeakouluyhteisö on linjannut Unifin ja Arenen tiedotteen mukaisesti, että korkeakoulukampukset pysyvät aiemmin ilmoitetun mukaisesti opiskelijoilta suljettuina kevätlukukauden ajan ja opetus jatkuu pääsääntöisesti etäopiskeluna hallituksen suosituksen mukaisesti. Tilanteisiin, joissa esimerkiksi opiskelijan valmistuminen edellyttää läsnäoloa kampuksella, haetaan koulutuskohtaisesti ratkaisuja pandemiatilanteen mukaan. Etätyöskentelyä jatketaan Suomen hallituksen suositusten mukaisesti. Yhteisölle on lähetetty sähköpostitse tiedote asiasta ja tiedotteen voi lukea myös yliopiston Intrasta täältä.

Päivitys 5.5.2020

Suomen hallitus on linjannut neuvotteluissaan 3.-4.5. koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta. Uloslainaaminen kirjastoista sallitaan välittömästi, ja 14.5. alkaen astuvat voimaan seuraavat rajoitusten kevennykset:

 • Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa siirrytään lähiopetukseen. Lukioita, ammatillisia oppilaitoksia ja korkeakouluja sekä vapaata sivistystyötä koskevat rajoitukset poistuvat 14. toukokuuta, mutta etäopetusta suositellaan lukukauden loppuun. Tampereen yliopisto tekee päätöksiä aiheesta myöhemmin toukokuussa.
 • Pysyvään työsuhteeseen ja toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sallitaan Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä.
 • Ulkoharrastuspaikat avataan 10 henkilön kokoontumisrajoituksia noudattaen.

Seuraava rajoitustoimien purkamisvaihe tapahtuu 1. kesäkuuta:

 • 10 henkilön kokoontumisrajoitus muutetaan 50 henkilön kokoontumisrajoitukseksi.
 • Ravintoloita ja kahviloita avataan asteittain.
 • Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää erityisjärjestelyin.
 • Julkisia sisätiloja avataan hallitusti.

Etätyösuositus jatkuu toistaiseksi. Suositusta arvioidaan uudelleen kesän jälkeen. Rajoitukset vierailuista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä ovat voimassa toistaiseksi ja asiaa tarkastellaan seuraavan kerran kesäkuun loppuun mennessä. Lisää tietoa rajoitusten purusta löytyy Valtioneuvoston sivuilta täältä.

Kuva: Valtioneuvosto

Päivitys 23.4.2020

Suomen hallitus on päivittänyt neuvottelussaan 22. huhtikuuta Suomen koronavirusstrategiaa taudin leviämisen estämiseksi.

Epidemian etenemisen hillitsemisessä on Suomessa onnistuttu toistaiseksi hyvin. Hallitus arvioi sen vuoksi, että Suomessa on mahdollista siirtyä asteittain ja hallitusti laajoista yhteiskunnallisista rajoitustoimista tartuntatautilain mukaiseen tehostettuun epidemian hallintaan. Kaikista rajoitustoimista ei voida kuitenkaan luopua kerralla, sillä tilanne on yhä vakava.

Valmisteluryhmä tekee 1. toukokuuta mennessä suunnitelman rajoitustoimenpiteistä irtaantumiseksi oikea-aikaisesti ja siirtymiseksi kohti taudin etenemisen hillinnän seuraavaa vaihetta. Hallituksen neuvottelu asiasta järjestetään 3. toukokuuta.

Päivitys 16.4.2020

Yliopistolla on rajallinen määrä laitteita lainattavaksi myös opiskelijoille, joiden oma tietokone on esimerkiksi epäkunnossa. Lainalaitteiden nouto tulee sopia suoraan it-helpdeskin kanssa.

Opiskelijoille lainattavat laitteet ja niiden noudot on keskitetty Hervantaan ja Keskustaan sekä TAMKin pääkampukselle. Lainattavia kannettavia tietokoneita on rajallinen määrä, joten niitä luovutetaan vain välttämättömimpiin tarpeisiin. Tiedustele laitteiden saatavuutta ennakkoon IT Helpdeskistä (it-helpdesk@tuni.fi). Lue lisää yliopiston intrasta täältä.

Päivitys 15.4.2020

Suomen hallitus on linjannut, että Uudenmaan liikkumisrajoitukset kumotaan. Kumoaminen tulee voimaan valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen 15.4. Hallitus kuitenkin suosittelee välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista, kuten vapaa-ajan matkustamista, myös kotimaassa. Myös muita toimenpiteitä ja rajoituksia epidemian rajoittamiseksi ja väestön suojelemiseksi tulee jatkaa ja noudattaa. Lue lisää Valtioneuvoston sivuilta täältä.

Päivitys 8.4.2020

Lisäaikahakemusten toimittaminen poikkeustilanteen aikana

Jos opintoaikasi on loppumassa, tiedekunta voi myöntää hakemuksesta lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi. Jos opintoaikasi loppuu kevätlukukauden lopussa (31.7.), jätä hakemuksesi viimeistään 30.4. Lue lisää Intrasta.

Päivitys 2.4.2020

Kaikki Tampereen korkeakouluyhteisön jäsenet saavat maanantaina 6.4. sähköpostiinsa kyselyn ”Hyvinvointikysely 2020 – Työskentely koronaepidemian aikana”. Kyselyllä selvitetään, kuinka Tampereen korkeakouluyhteisön jäsenet ovat sopeutuneet etätyöhön ja -opiskeluun siirtymiseen ja millaisia vaikutuksia sillä on ollut henkilöstöön ja opiskelijoihin.

Kyselyllä halutaan seurata korkeakouluyhteisön toimintakykyä sekä etätyöskentelyn ja -opiskelun kuormittavuutta poikkeusoloissa. Kyselyn vastausaika on 6-.19.4. ja kyselyyn vastaaminen kestää noin 10–15 minuuttia. Vastaathan kyselyyn, kun se kilahtaa mailiisi! Lue lisää Intrasta.

Päivitys 31.3.2020

Suomen hallitus päätti maanantaina 30.3. jatkaa aiemmin poikkeuslailla asettamiaan rajoitustoimia kuukaudella 13. toukokuuta saakka. Hallitus esittelee näitä koronan leviämisen vastaisia jatkotoimenpiteitä eduskunnalle tänään 31.3. Päätöksen myötä koulut pysyvät kiinni, kokoontumisrajoitukset pysyvät voimassa ja myös muut aiemmin asetetut suositukset jatkuvat kuukaudella. Hallitus on varautunut jatkamaan opetukseen liittyviä poikkeusjärjestelyjä lukukauden loppuun, jos koronaviruspandemian rajoittaminen sitä vaatii. Lue koko uutinen nettisivuiltamme täältä.

Päivitys 30.3.2020

Juvenes on kehittänyt tilausjärjestelmän opiskelijaruokien saatavuuden helpottamiseksi tässä erikoisessa meitä kaikkia koskettavassa kriisitilanteessa. Lue lisää erillisestä uutisesta täältä.

Päivitys 27.3.2020

Yliopistot avaavat avointa opintotarjontaansa tutkinto-opiskelijoille

Poikkeustilanteen myötä Suomen avoimet yliopistot tarjoavat osan kevään ja kesän 2020 etäopetustarjonnasta maksutta kaikkien yliopistojen tutkinto-opiskelijoiden käyttöön! Lue lisää Intrasta ja tutustu myös opiskelijan oppaan hyväksilukujen ohjeistukseen täältä.

Sisu ja valmistuminen

Sisu-opintotietojärjestelmäuudistus etenee poikkeustilanteesta huolimatta, joten huomioithan valmistumis- ja järjestelmäkatkot suunnitellessasi omia opintojasi! Valmistumisen aikataulut ovat edelleen voimassa poikkeustilanteesta huolimatta. Yliopiston tietojärjestelmät ovat täysin kiinni 18.6.–4.8. ja Sisu otetaan täysimittaisesti käyttöön 5.8. Lue lisää Intrasta!

Päivitys 26.3.2020

Suomen hallitus päätti 25.3. uusista lisätoimista koronaepidemian leviämisen estämiseksi. Hallitus antoi Uudenmaan maakunnan liikkumisrajoituksia koskevan valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnan käsiteltäväksi, ja asiaa käsitellään eduskunnassa tällä viikolla. Rajoitusten tarkoitus on hidastaa epidemian leviämistä Uudeltamaalta muualle rajoittamalla Uudenmaan ja muiden maakuntien välistä liikennettä 27.3-19.4. Uudenmaan alueella koronavirusepidemia on kehittynyt nopeammin kuin muualla Suomessa. Lisätietoa liikkumisrajoituksista löyty Valtioneuvoston sivuilta.

Päivitys 23.3.2020

Juvenes on aloittanut 23.3. nouto-opiskelijaruoan myymisen Ravintola Newtonista Hervannan kampukselta. Lounaat ovat pakattuina valmiiksi ja niitä voi lunastaa korttimaksulla hintaan 2,60 € voimassaolevan opiskelijakortin kanssa. Lounas on noudettavissa klo 10.30-14.00 ja käynti ravintolaan tapahtuu Newtonin alaovesta. Juvenes päästää sisätiloihin vain 10 hlöä kerrallaan ja huomioi asiakkaiden riittävän välimatkan toisiinsa. Keskustassa opiskelijaruokaa mukaan saa Restaurant Frenckell & Pihasta arkisin klo 11.00-17.00. Juvenes päivittää mahdollisista muutoksista tiedotesivulleen.

Julkaistu 16.3.2020

Suomen hallitus on pitänyt tänään 16.3. tiedotustilaisuuden ja kertonut, että valtioneuvosto käsittelee valmiuslain käyttöönottoa huomenna kokouksessaan. “Valmiuslain tarkoituksena on poikkeusoloissa suojata väestöä sekä turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.” (Finlex) Valmiuslakiin siirrytään koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Valmiuslain määrittelemät rajoitukset ovat voimassa 13. huhtikuuta asti. Valmiuslain myötä voimaan astuvat rajoitukset, jotka koskevat meitä opiskelijoita, ovat seuraavat:

 • Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään 18.3.2020. Sen sijaan varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.
 • Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.
 • Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.
 • Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.
 • Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi.
 • Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä. Samoin kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Kaikki rajoitukset löytyvät Valtioneuvoston tiedotteesta täältä.

Seuraamme tilannetta aktiivisesti yliopiston kanssa ja päivitämme tietoa opiskelijoillemme tänne. Selvitämme piakkoin, miten tämä käytännössä vaikuttaa mm. tenttien järjestymiseen ja valmistumiseen. Ajankohtaista tietoa yliopiston linjauksista löytyy Intrasta. Koronaviruspandemiaan liittyvät kysymykset voi osoittaa korona@tuni.fi. Ylioppilaskunnassa yhteyshenkilönä toimii Laura Kaipia (laura.kaipia@trey.fi).

Lisää aiheesta

TREYn aiemmat uutiset koronasta löydät täältä: