Neljännes opiskelijoista on havainnut häirintää opiskelijatoiminnassa – TREYn yhdenvertaisuuskyselyn tulokset ovat nyt julki!

TREY teki ensimmäisen yhdenvertaisuuskyselynsä keväällä 2021 ja tulokset on nyt analysoitu. Tulokset kertovat meille monenlaisia asioita yhdenvertaisuuden tilasta yliopistossamme ja opiskelijayhteisössämme. Kyselyssä kartoitettiin opiskelijoiden kokemuksia ja ajatuksia yhdenvertaisuudesta yliopistolla, TREYn toiminnassa, tukipalveluissa sekä opiskelijajärjestöissä. Kyselyyn saatiin 849 vastausta.

 

Kyselyn vastauksissa kerrottiin mm. koetusta häirinnästä, yhdenvertaisuusongelmista opetuksessa ja ylioppilaskunnan toiminnassa havaituista puutteista. Tuloksia verrataan raportissa myös sopivilta osin TREYtä edeltäneiden ylioppilaskuntien Tamyn ja TTYY:n vuoden 2018 yhdenvertaisuuskyselyn tuloksiin. Vertailussa nähdään, että monilta osin tilanteen on koettu menneen vuotta 2018 huonompaan suuntaan.

 

Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään TREYn edunvalvontatyössä Tampereen yliopiston sekä muiden sidosryhmien suuntaan. Tuloksia hyödynnetään myös vuoden 2022 TREYn yhdenvertaisuussuunnitelman päivitystyössä sekä TREYn oman toiminnan kehittämisessä.

 

Kyselystä, sen tuloksista tai toteutuksesta voi esittää kysymyksiä TREYn yhdenvertaisuussektorille. yhteystiedot löytyvät täältä.

 

Lue koko raportti täältä.

 

Lue tiivistelmä tuloksista täältä.