Opiskelijayhteisökään ei ole rasismista vapaa

Rasisminvastaista viikkoa vietetään 20.-26.3.2023. Tämän viikon aikana Punainen Risti kannustaa kaikkia tunnistamaan ja vastustamaan rasismia. Punaisen Ristin nettisivuilla sanotaan: “Kansalaisuuden, ihonvärin, etnisen taustan, uskonnon tai muiden tekijöiden ei tulisi koskaan vaikuttaa siihen, miten ihminen kohdataan ja millaisia mahdollisuuksia hän saa yhteiskunnassa.” Rasisminvastaisesta viikosta voi lukea lisää Punaisen Ristin sivuilta.

Yliopisto ja opiskelijayhteisö eivät elä pilvilinnassa – rasismia esiintyy myös täällä. Tämä näkyy myös TREYn vuonna 2021 tehdyssä yhdenvertaisuuskyselyssä. Rasismia on kohdattu niin opetuksessa, opiskelijatoiminnassa kuin ylioppilaskunnassakin.

Neljätoista prosenttia TREYn yhdenvertaisuuskyselyn vastaajista kertoi havainneensa tai kohdanneensa rasismia opetustilanteessa tai yliopiston tiloissa. Viisi prosenttia oli väitteen kanssa täysin samaa mieltä ja yhdeksän prosenttia osittain samaa mieltä. Kyselyn mukaan yliopiston henkilökunta on esittänyt yliopiston tiloissa tai opetustilanteissa rasistisia kommentteja ja vitsejä. Rasismi on myös näkynyt ennakkoluuloina ja kurssimateriaaleissa.

Yhdenvertaisuuskyselyyn vastanneista yksitoista prosenttia oli samaa mieltä väitteen “Olen kokenut tai havainnut rasismia opiskelijatoiminnassa”. Opiskelijatoiminnalla tässä kysymysessä tarkoitettiin opiskelijoiden vapaa-ajan toimintaa, järjestötoimintaa sekä opiskelijatapahtumia. Avovastauksissa kerrottiin rasismin esiintyneen erityisesti sitsilaulukulttuurissa, vitseissä opiskelijoiden välillä sekä ihmisten puheissa. Avovastauksissa toisaalta tiedostettiin rasismin yleisyys, vaikka sitä ei olisi itse kokenut tai havainnut mutta toisaalta rasismia puolusteltiin harmittomalla vitsien heittelyllä, hyvätahtoisuudella sekä päihtyneisyydellä.

Ylioppilaskuntakaan ei ole täysin vapaa rasismista. TREYn yhdenvertaisuuskyselyn mukaan kaksi prosenttia on täysin samaa mieltä ja kolme prosenttia melko samaa mieltä väitteen “Olen kohdannut tai havainnut rasismia ylioppilaskunnan toiminnassa (toimielimet, tapahtumat yms.)” kanssa. Avovastausten perusteella rasismi näkyy ylioppilaskunnassa rasistisen huumorin, sitsilaulujen ja syrjivän ilmapiirin kautta.

Kyselyn vastausten pohjalta on selkeää, että meidän on tehtävä työtä rasismin kitkemisen eteen. Punainen risti jakaa myös tähän vinkkejä:

  • Pyrin tunnistamaan omat ennakkoluuloni ja muuttamaan käsityksiäni tarpeen mukaan.
  • Pyrin omalla toiminnallani vaikuttamaan ihmisten ja koko yhteiskunnan asenteisiin.
  • Tiedostan syrjinnän kokemusten moninaisuuden.
  • Puutun rasistisiin tilanteisiin ja vihapuheeseen arjessani.
  • Kuuntelen, kouluttaudun ja opin.

Jokainen voi omalla käytöksellään tehdä yhteisöstämme antirasistisen.

Kirjoittajina ovat TREYn hallituksen jäsenet Aino Halinen ja Julia Malvikko