Opiskelun uudet, vanhat tuulet

Elämme jännittäviä aikoja, nimittäin Tampereen yliopisto ilmoitti helmikuun alussa palaavansa lähiopetukseen 7. maaliskuuta alkaen. Opiskelijoita odottaa merkillinen neljännen periodin alku. Lähes kahden kokonaisen vuoden etäopiskelu on jättänyt arpensa opiskelu- ja opiskelijakulttuuriin ja nyt on aika aloittaa toipuminen.

Maailma avautuu pikkuhiljaa ja yliopistojen aukeamisen myötä myös opiskelijat pysyvät muutoksessa mukana. Kaksi vuotta kestänyt etäopetus tulee pian päätökseen, mutta ovatko kaikki opiskelijat kuitenkaan valmiita näin radikaaliin muutokseen? Suuri osa vuonna 2020 ja 2021 aloittaneista opiskelijoista ei ole käynyt ensimmäiselläkään kampusluennolla. Monelle edessä on siis suuri muutos arkeen ja totuttelemista kampuksella toimimiseen.

Tampereen ylioppilaskunnan vuonna 2021 keväällä toteuttamassa koronakyselyssä kartoitettiin koronan vaikutuksia opiskelijoiden elämään. Vaikutuksia tarkasteltiin mm. hyvinvoinnin, toimeentulon ja etäopiskelun sekä opintojen järjestämisen näkökulmista. Kampusten ollessa suljettuja opiskelijat ovat turvautuneet muihin opiskeluympäristöihin, kuten kahviloihin ja koteihinsa. Huomattava määrä vastauksista viittaa siihen, että korona on heikentänyt opiskelijoiden motivaatiota ja etenkin kotona opiskelu on aiheuttanut opiskelijoille epävarmuutta ja huolta omien opintojen etenemisestä. Joillekin etäopiskelu on kuitenkin sopinut paremmin kuin hyvin, sillä se on mahdollistanut kotipaikkakunnalle jäämisen tai ulkomailla asumisen. Etäopiskelu on myös kehittänyt virtuaalisia oppimisalustoja ja kasvattanut niiden markkinoita.

Lähiopetuksen alkaessa yliopiston, henkilökunnan ja opiskelijoiden yhdessä tulee ottaa huomioon erilaiset työtavat, -tottumukset ja elämäntilanteet. Liian nopea arkea mullistava muutos voi aiheuttaa stressireaktioita ja vaikeuksia esimerkiksi asumisen suhteen. Paluu niin sanottuun normaaliin on hyvä tehdä rauhassa, ja jotta saavuttaisimme sen, on meidän kaikkien tehtävä yhdessä töitä sen eteen.

Huolehtikaamme muista, pysykäämme terveinä ja tavatkaamme kampuksella!

– Ilona

Lähde:

TREYn koronakyselyn tiivistelmä, kevät 2021.