Suljettujen kerhojen yhdenvertaisuusprojekti on saatu päätökseen

TREYn aloittaessa toimintansa vuonna 2019 ylioppilaskunnan piirissä toimi kahdeksan järjestöä, jotka eivät valinneet jäseniään avoimesti. Kerhot ovat: Rankat Ankat, Blebeijit, UrOs, Pile, Elram, TEA-club, NMKSV ja PerSe.

 

Suljettujen kerhojen yhdenvertaisuusprojekti aloitettiin vuoden 2019 keväällä ja projektille asetettiin kahden vuoden siirtymäaika. Projektin suorittamiseen annettiin kuitenkin joustoa aikataulullisesti tapauskohtaisesti mm. koronapandemian aiheuttamisen haasteiden vuoksi. Projektin tavoitteena oli muun muassa, että jokaisen kerhon jäsenvalinnalle on olemassa selkeät kriteerit, kerhojen toimintaan mukaan haluavien on mahdollista ilmaista kiinnostuksensa liittyä kerhon jäseneksi, järjestö ei käytä sukupuolta jäsenvalinnan kriteerinä ja että kaikkien kerhojen jäsenvalinta noudattaa yhdenvertaisuuslain syrjinnän kieltoa. Projektin tavoitteista voi lukea lisää täältä. 

 

Kaikki kerhot työstivät projektia itsenäisesti ja TREYn toimijat tapasivat kerhoja välikatsauksissa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kerhoille tarjottiin myös muuta tukea projektin toteuttamiseen tarvittaessa.

 

Projektin siirtymäajan päätyttyä, kaikkien suljettujen kerhojen osalta voitiin katsoa projekti päättyneeksi ja raportointivelvollisuus lopettaa. Kaikilla kerhoilla on projektin jälkeen valmiudet jatkaa yhdenvertaisuustyötä ja toiminnan kehittämistä itsenäisesti. TREYn hallitus päätti asiasta kokouksissa 24/2021 ja 34/2021. Kaikki kerhot jatkavat siis TREYn yhdistysasemassa.

 

Lisätietoa:

Sosiaalipoliittinen asiantuntija Laura Kaipia

laura.kaipia@trey.fi