Tampereen yliopiston tuki kulttuurijärjestöille

Tampereen yliopiston koulutuksen ja oppimisen palvelut avaa haettavaksi yhteensä 25 000 euroa tukea TREYn piirissä toimiville järjestöille, joiden pääasiallinen tarkoitus on esittävään kulttuuriin liittyvien produktioiden tuottaminen. Yliopiston tuki on oma erillinen tukikokonaisuutensa, mutta sen jakamista koordinoidaan yhdessä ylioppilaskunnan kanssa. Yliopisto haluaa avustuksilla tukea ja mahdollistaa järjestöjen esittävän kulttuurin produktioiden tuottamista ja toiminnan kehittämistä.

Yliopiston tuen jakamista valmistellaan työryhmässä, johon osallistuu henkilöitä talouspalveluista, koulutuksen ja oppimisen tukipalveluista, viestinnästä ja ylioppilaskunnasta. Työryhmä tekee ehdotuksen yliopiston tukisumman jakamisesta ja käsittelee raportit niiden käyttämiseen liittyen. Työryhmä valmistelee myös seuraavien tukien hakukierroksia. Ehdotus etenee rehtorin päätettäväksi koulutuksesta vastaavan vararehtorin kautta.

Tukea voi hakea:

  • TREYn piirissä toimiva järjestö, jonka pääasiallinen tarkoitus on esittävään kulttuuriin liittyvien produktioiden tuottaminen.
  • Jatkuvaan, pitkäkestoiseen toimintaan ja sen kehittämiseen

Hakukuulutus ja tuen myöntämisen kriteerit löytyvät täältä.

Hakemus toimitetaan liitteineen sähköisen Jotform-hakulomakkeen kautta. Hakuaika on 1.-9.6.

Lisätietoja antavat:

  • Tampereen yliopisto: Katja Vikki, controller, 050 301 5551, katja.vikki@tuni.fi
  • TREY: Julius Haapakoski, hallituksen jäsen (varapuheenjohtaja, järjestöt, kampuskehitys, yhteisö), 040 713 0088, julius.haapakoski@trey.fi.