Toiminta-avustukset – mikä ihme se on?

On jälleen se aika vuodesta, kun TREYn järjestösektori on suoriutunut yhdestä suurimmista vuoden urakoistaan. Nimittäin järjestöt saavat jälleen rahaa! Jaoimme 13.6. kokouksessa 81 000 € toiminta-avustuksia 136 TREYn piirissä toimivalle järjestölle.

Siis mikä ihmeen toiminta-avustus?

Toiminta-avustukset ovat TREYn tapa tukea piirissään toimivia järjestöjä. Tuki jaetaan kahteen osaan: kannustavaan ja tarvehankintaiseen osaan. Tarvehankintainen osa jaetaan järjestöille niiden taloudellisen tarpeen perusteella. Lisäksi tarvehankintaisen osan jaossa huomioidaan hakemuksen perustelut sekä perus- ja taloustietojen perusteella arvioitu taloudellinen tarve ja järjestön koko. Kannustava osa perustuu järjestöjen antamiin vastauksiin heidän toiminnastaan. Järjestöt vastaavat ennalta määriteltyjen kriteerien avulla, jotka käsittelevät muun muassa tapahtumien järjestämistä, yhdenvertaisuutta, edunvalvontaa, kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa. Vastaukset pisteytetään TREYn toimiston toimesta ja järjestöille rahaa sataa heidän saamiensa pisteiden perusteella. Kannustavan osan avulla myös kannustamme järjestöjä yhä laadukkaampaan toimintaan sekä kehittämään heidän toimintaansa.

Miksi TREY antaa tällaista rahulia järjestöille? Onko muilla yo-kunnilla tällaista?

On tärkeää tukea piirissämme toimivia järjestöjä. Tuen avulla on mahdollista tukea myös niitä pienimpiä järjestöjä, jotka voivat järjestää esimerkiksi kulttuuri- tai urheilutoimintaa meille opiskelijoille. Monelle järjestölle toiminta-avustus on vuoden isoimpia rahanlähteitä.

Myös muut ylioppilaskunnat antavat toiminta-avustuksen kaltaisia tukia järjestöille. Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) myöntää tukea järjestöille kaksi kertaa vuodessa, keväällä ns. perusosan ja syksyllä toimintaperustaisen osan, jossa järjestöt vastaavat kysymyksiin toiminnastansa. Aivan kuten meillä Tampereella. JYYssä keväällä maksettavan perusosan määrä perustuu siihen, onko järjestö ainejärjestö, harrastejärjestö vai edustajistoryhmä.

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) sen sijaan antaa rahaa TREYn tavoin kerran vuodessa. TYYssä toiminta-avustus koostuu järjestöjen toimintaa koskevasta pisteytettävästä kohdasta sekä aine- ja tiedekuntajärjestöille myönnettävästä perusosasta. Myös Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) tukee heidän järjestöjään toiminta-avustuksien avulla. Heillä toiminta-avustus koostuu taloudellisesta tarpeesta ja pisteytettävästä osasta, jossa järjestöjen toimintaa pisteytetään sen laadukkuuden perusteella. Kaverimme Itäisessä Suomessakin myöntävät toiminta-avustuksia kerran vuodessa järjestöille, kuten LUT-yliopiston ylioppilaskunta (LTKY).

Summa summarum: pienen mutta kattavan otannan perusteella voidaan sanoa, kyllä muutkin yo-kunnat tekevät näin!

Kuinka toi rahulien myöntämisprosessi sit käytännössä tapahtuu?

Prosessi alkaa aina hakuvuotta edeltävänä vuonna kriteeristön valmistelulla ja sen päättämisellä. Sen lisäksi edustajisto määrittää talousarvion yhteydessä lopullisen summan, joka järjestöille voidaan myöntää. Loppuvuodesta kriteeristö ilmoitetaan järjestöille ja sitten projektia jatketaan muun muassa hakulomakkeen, viestinnän ja pisteytyslomakkeen valmisteluilla TREYn toimistolla. Haun alkaessa järjestö hakee määritellyllä tavalla ja vastaa muun muassa lomakkeen kysymyksiin.

Hakuajan loputtua alkaa prosessin työläin vaihe nimittäin hakemusten läpikäynti. Hakemuksia läpikäydään niin, että kutakin kysymystä vastaava TREYn toimiston sektori käy kysymyksen vastaukset läpi ja arvioi ne. Eli käytännössä sosiaalipoliittinen sektori osallistuu sekä kestävän kehityksen että sosiaalipoliittisen kysymyksen arviointiin, kun taas tapahtumasektori pisteyttää tapahtumiin liittyvän kysymyksen. No mitäs sit järjestösektori tekee? Me järjestösektorilla luemme jokaisen kysymyksen läpi niin, että yksi järjestösektorilainen pisteyttää aina yhden kysymyksen. Näiden kahden pisteytyksen keskiarvo on järjestön pisteet yhdestä kysymyksestä. Mikäli pisteissä on heittoa enemmän kuin 2 pistettä, pisteytystä tarkastellaan uudestaan. Kannustavan osan ohella järjestösektori myös läpi käy tarvehankintaisten osien hakemukset ja tarkastelee järjestöjen toimittamia liitteitä, kuten tilinpäätöksiä.

Kun kaikki pisteet on saatu kasaan ja tarvehankintainen osa käsiteltyä, on aika koostaa esitys TREYn hallitukselle, joka kokouksessaan tekee lopullisen päätöksen jaettavista summista. Tämän jälkeen viestitään päätöksestä ja toimitetaan maksutiedot TREYn taloussektorille. Kaiken tämän jälkeen vietetään kesäloma ja aloitetaan prosessi uudestaan valmistelutyöstä.

TL;DR: Prosessi on pitkä ja alla tiivistettynä kuvana koko prosessi!

TREYn toiminta-avustusprosessia kuvaava kaavio.

Faktoja toiminta-avustushausta vuonna 2024

Tämän vuoden hakemuksesta koostettiin muun muassa seuraavat tiedot:

  • 136 hakemusta
  • 197598 sanaa kannustavan osan vastauksissa (ei sisällä liitteissä lähetettyjä vastauksia)
  • mistä muodostuu Wordissa 762 sivua, kun fonttina on Calibri, fonttikoko on 11 ja riviväli 1,5.
  • 97 920€ haettua tarvehankintaista osuutta
  • 3 hakemukseen väärin kirjoitettua järjestön nimeä
  • Monia tunteja, joita on käytetty vastauksien lukemiseen sekä TREYn työntekijöiden että hallituslaisten toimesta

Mitäs te nyt sitten meinaatte tehdä?

Nyt kun urakka on takanapäin ja järjestöt ovat saaneet rahulit käyttöönsä on meidän aikamme pohtia prosessia kokonaisuudessaan ja tarkastella vastauksia. Viime vuonna tarkasteltiin eri tekijöiden vaikutuksia siihen järjestöjen saamiin pisteisiin. Tutkittiin esimerkiksi millaisia vaikutuksia järjestötilan koolla tai järjestön varallisuudella on pisteisiin. Samankaltaisia huomioita esittelemme järjestötoimijoille jälleen syksyllä.

Allekirjoittanut oppi vastauksia lukiessa huimasti järjestöistämme ja suosittelenkin tutustumaan rohkeasti erilaisten järjestöjen toimintaan. Meillä on noin 180 järjestöä, jotka tuottavat toimintaa aina biletapahtumista urheiluun ja kulttuurista oluen valmistamiseen. Ihanaa, että meillä on näin monipuolinen järjestökenttä!

– Riikka, järjestöistä ja vapaaehtoisista vastaava hallituksen jäsen


Lisää tietoa toiminta-avustuksista löytyy omasta uutisestaan ”Järjestöjen toiminta-avustukset 2024 myönnetty!”.