Tampereen ylioppilaskunta ehdottaa Jussi-Pekka Teiniä Tampereen yliopiston hallitukseen

Tampereen ylioppilaskunnan hallitus päätti kokouksessaan 28/2021 jäsenehdotuksestaan Tampereen yliopiston hallitukseen. Ehdotettava henkilö on DI, kestävän teknologiayhteiskunnan asiantuntija Jussi-Pekka Teini.

Teini vahvistaisi yliopiston hallituksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta erityisesti tekniikan alalla. Hän työskentelee Tekniikan akateemisten asiantuntijana erityisosaamisalueenaan kestävä teknologiayhteiskunta.  Teini on kerryttänyt työssään myös kansainvälistä osaamista selvittämällä, miten EU:ssa ja Pohjoismaissa on sisällytetty kestävyysopintoja osaksi tutkintoja ja miten suomalaiset yliopistot sijoittuvat tässä vertailussa.

Teini on tutkinut diplomityössään Tampere3-fuusiota (”A Digital Campus in 2030: The Case of Three Merging Higher Education Institutions in Tampere”), minkä lisäksi hän on suorittanut korkeakouluhallinnon ja -johtamisen opintokokonaisuuden (40 op) Tampereen yliopistossa. Erinomaista korkeakoulupoliittista tuntemusta tukee myös Teinin työkokemus Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan koulutuspoliittisena sihteerinä 2014-2015 ja hallituksen jäsenenä 2013.

“Teini toisi yliopiston hallitukseen vankkaa osaamista kestävästä kehityksestä ja erityistä näkemystä siitä, miten Tampereen yliopisto voisi muuttaa toimintaansa kestävämmäksi. Hänen monipuolinen taustansa antaa valmiudet ymmärtää monitieteisen yliopiston haasteita ja mahdollisuuksia myös opiskelijan näkökulmasta“, hehkuttaa Tampereen ylioppilaskunnan hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Tuomas Karvonen.

Tampereen yliopiston hallituksen kolmen jäsenen toimikaudet päättyvät vuoden 2021 lopussa, minkä vuoksi konsistori nimittää syksyllä hallitukseen kolmen jäsentä. Yliopistoyhteisöllä on ollut mahdollisuus ehdottaa hallitukseen jäsenehdokkaita 31.8. saakka. TREY on tehnyt oman esityksensä, jotta meille opiskelijoille tärkeät asiat huomioidaan myös yliopiston hallituksen nimittämisessä.

Jäsenehdotukset menevät konsistorin nimittämän nimityskomitean käsittelyyn, joka varmistaa esimerkiksi haastatteluiden avulla ehdotusten korkeatasoisuuden. Nimityskomiteassa on yliopistoyhteisön ja säätiön perustajien edustus. Lue lisää yliopiston hallituksesta ja sen nimityksestä TREYn kokoamasta tietopaketista. 

Lisätietoja ylioppilaskunnan nimitystyöstä:  Kansainvälisten asioiden ja koulutuspolitiikan asiantuntija Aliisa Toivanen (aliisa.toivanen@trey.fi, 050 361 2849).