TREY peräänkuuluttaa yhteisön roolia yliopiston hallinnon uudistamisessa

Yliopistoyhteisön edustajat vaativat tänään 1.11. julkaistussa aloitteessa yliopiston hallitukselta hallintojärjestelmän ja johtosäännön uudistamista. Tampereen ylioppilaskunta (TREY) kommentoi muutosta vaativaa aloitetta ja peräänkuuluttaa kommentissaan, että yliopiston hallitus tunnistaa, milloin tuore johtosääntömme on tarpeen avata, ja edesauttaa koko korkeakouluyhteisön vaikuttamismahdollisuuksia uudistamistyössä.

TREY haluaa kommentoida aihetta, koska hallintojärjestelmää ohjaava johtosääntö on merkittävä yliopiston toimintaa ohjaava dokumentti. Johtosäännössä määritetään lain puitteissa ne periaatteet ja toimintamallit, jotka takaavat itsehallinnon toimivuuden. TREY haluaa olla keskusteluissa mukana edistääkseen opiskelijoille merkityksellisiä asioita yliopistossa. Toiminnassa lähtökohtana on edistää opiskelijoiden asemaa yliopistossa ja kykyä olla aktiivisia yliopistoyhteisön jäseniä.

TREY on välittänyt kommentin yliopistoyhteisön edustajien aloitteeseen johtosäännön uudistamiseksi Tampereen yliopiston hallitukselle ja yliopiston asiahallintoon. Yliopiston hallitus kokoontuu seuraavan kerran 15.11. kokoukseen. Kokouksessa tarkoituksena on käsitellä yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä talousarviota 2020. TREY vetoaa yliopiston hallitukseen, jotta se ratkaisee eri toimielinten asemaan ja niiden välisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä. Näin luottamus, ymmärrys ja tiedonkulku lisääntyy yhteisössämme.

TREYn kommentti yliopistoyhteisön edustajien aloitteeseen johtosäännön uudistamiseksi yliopiston hallitukselle

 

TREYn kommentti yliopistoyhteisön edustajien aloite