TREYn linjapaperia päivitetään – kommentoi luonnosta 4.2. mennessä!

Linjapaperi kokoaa yhteen yleisimmät linjat ja tavoitteet, joihin Tampereen ylioppilaskunnan eli TREYn edunvalvonta- ja vaikuttamistyö tähtää. TREYn linjapaperin tarkoitus koota yhteen, mihin kaikkeen TREY pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan. Ylioppilaskunnan arjessa linjapaperi ohjaa hallituksen ja työntekijöiden päivittäistä edunvalvontatyötä ja kannanmuodostusta esim. lausuntopyyntöjen ja kannanottojen näkökulmasta.

TREYn linjoista päättää edustajisto, ja linjapaperin sisältöä tarkastellaan säännöllisesti ja päivitetään edustajiston päätöksellä. Ylioppilaskunnalla on linjapaperin lisäksi muitakin dokumentteja, jotka ohjaavat ylioppilaskunnan vaikuttamistyötä, ja näitä ovat esimerkiksi yhdenvertaisuussuunnitelma, turvallisemman tilan periaatteet, kieliperiaatteet ja erilaiset vaaliohjelmat. Nämä dokumentit täydentävät linjapaperia eli ovat sille alisteisia, mutta niissä luetellut toimenpiteet ja tavoitteet ovat yhtä sitovia kuin linjapaperin tavoitteet. Jos näiden dokumenttien ja linjapaperin sisällöt ovat ristiriidassa, tulkitaan asiaa linjapaperissa säädetyn mukaisesti.

TREYn linjapaperia päivitetään alkuvuodesta 2024. Nyt kommenttikierroksella oleva linjapaperiluonnos on muodostettu tällä hetkellä voimassa olevan linjapaperin pohjalta. Kommenteilla olevassa linjapaperiluonnoksessa on jonkin verran uusia ja päivitettyjä linjoja, joita on työstetty ylioppilaskunnan toimistolla ja edustajiston erilaisissa tilaisuuksissa vuoden 2023 aikana.

Linjapaperiluonnos rivinumeroineen TREYn verkkosivuilla (.pdf, 6 Mt).

Pyydämme kommentteja linjapaperiluonnokseen 4.2.2024 klo 23.59 mennessä tällä Microsoft Forms -lomakkeella.

Jos linjapaperiluonnoksesta herää kysymyksiä, voitte olla yhteydessä puheenjohtaja Noora Hakuliseen (puheenjohtaja@trey.fi, Telegramissa @treynoora).