Vuosijuhlilla palkittiin ansioituneita toimijoita ja yhteistyökumppaneita

TREYn kolmansia vuosijuhlia vietettiin 16. lokakuuta Ravintola Ziberiassa. Vuosijuhlilla luovutettiin ylioppilaskunnan ensimmäiset ansiomerkit ja kunniajäsenyydet, joista hallitus ja edustajisto päättivät aiemmin syksyllä.

Kunniavaliokunnan puheenjohtaja Ville Korpiluoto.
Kunniavaliokunnan puheenjohtaja Ville Korpiluoto alusti myönnettäviä huomionosoituksia. Kuva: Henrik Laakkonen / TT-kamerat

Ylioppilaskunnan ansiomerkki voidaan myöntää ylioppilaskunnan nykyiselle tai entiselle jäsenelle tai työntekijälle, joka on toiminut pitkään ja aktiivisesti ylioppilaskunnan hyväksi sekä edistänyt ylioppilaskunnan päämääriä ja pyrkimyksiä. Ansiomerkin saivat ylioppilaskunnan ensimmäisen hallituksen puheenjohtaja Paula Sajaniemi ja talouspäällikkönä TREYllä toiminut Joonas Streng.

“Mille tahansa yhteisölle sen ensimmäinen puheenjohtaja on poikkeuksellisen tärkeä henkilö, ja puheenjohtajalla on merkittävä rooli organisaation toiminnan käynnistämisessä. Sajaniemen kauden aikana luodut toiminnan perusteet, ja ylioppilaskunnan kehittämistyön jatkuminen, ovat kiistattomia indikaatioita siitä, miten Sajaniemen työ on kantanut hedelmää hänen hallituskautensa jälkeen. Sajaniemen tekemisen fokus oli sekä TREYn sisäisessä työssä, että tamperelaisen opiskelijayhteisön muodostamisessa.”, alusti Korpiluoto Sajaniemen saamaa ansiomerkkiä. Sajaniemi oli juhlassa paikalla vastaanottamassa ansiomerkin.

Sajaniemi vastaanottamassa ansiomerkkiään.
Sajaniemi tervehtii kunniavaliokunnan puheenjohtaja Korpiluotoa huomionosoitusten jaon yhteydessä. Kuva: Henrik Laakkonen / TT-kamerat

Streng on puolestaan ansioitunut omalla työpanoksellaan ylioppilaskunnnan talouspäällikkönä: hän kasasi talouden prosesseja, selvitteli ja rakensi talousjohtamisen perustuksia ja vei eteenpäin merkittäviä kehitysprojekteja ylioppilastalosäätiön tulevaisuuden ratkomisesta toimitilojen myyntiin.

Ylioppilaskunta kutsui kunniajäsenikseen Juveneksen toimitusjohtajan Päivi Lindénin, hallituksen puheenjohtajan Tommi Rasilan ja varatoimitusjohtaja ja henkilöstöjohtaja Ritva Hietalan. Ylioppilaskunta voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti ylioppilaskunnan hyväksi, ja joka ei ole ylioppilaskunnan nykyinen tai entinen jäsen tai työntekijä.

Ylioppilaskunnan kunniajäsenet Tommi Rasila ja Päivi Lindén.
Ylioppilaskunnan kunniajäsenet Tommi Rasila ja Päivi Lindén. Kuva: Petteri Niemi / TT-kamerat

Kunniavaliokunnan puheenjohtaja luonnehti Lindéniä Juveneksen hengeksi – tai ainakin sen hyvin oleelliseksi vaalijaksi. Lindén on luotsannut Juvenes Oy:tä korona-aikojen läpi niin, että koko tämän ajan Lindénin aloitekyky, uuden kokeilu ja innostus ovat säilyneet esimerkillisellä tasolla. Rasila on ollut kriittisen tärkeä henkilö, kun Juvenes Oy:tä on viety viime vuosien haastavien aikojen läpi. Rasila on pistänyt itsensä, kontaktinsa ja työkalupakkinsa sisällön täysillä peliin Juvenes Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Hietala on todella pitkän linjan Juvenes-tekijä, ja vankan johtokaksikon toinen puoli: varatoimitusjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Hietalalla on takanaan pitkä ura ja vahva sitoutuminen yhtiöön, ja hänen työnsä tulokset ovat olleet ensiluokkaisia. Kunniajäsenistä Rasila ja Lindén olivat juhlassa paikalla vastaanottamassa huomionosoituksensa.

Rasila vastaanottaa huomionosoitusta ylioppilaskunnan puheenjohtaja Iiris Taubertilta.
Ylioppilaskunnan kunniajäsen Tommi Rasila vastaanottaa huomionosoitusta ylioppilaskunnan puheenjohtaja Iiris Taubertilta. Kuva: Henrik Laakkonen / TT-kamerat

Lisäksi vuosijuhlilla myönnettiin Keskuskauppakamarin myöntämä kultainen vuosimerkki ylioppilaskunnan toimistosihteeri Tuire Jalaskoskelle 45 vuoden työurasta ensin Tampereen yliopiston ylioppilaskunnassa (Tamy) ja sittemmin Tampereen ylioppilaskunnassa (TREY). Keskuskauppakamarin kultainen ansiomerkki myönnetään yli 30 vuoden työskentelystä saman työnantajan palveluksessa, itsenäisestä yrittämisestä tai pitkäaikaisesta työstä luottamushenkilönä.

Jalaskoski ja kultainen vuosimerkki pitkästä urasta ylioppilaskunnassa.
Jalaskoski ja kultainen vuosimerkki pitkästä urasta ylioppilaskunnassa. Kuva: Henrik Laakkonen / TT-kamerat

Vuosijuhlilla palkittiin myös opetuksen ja sen kehittämisen parissa ansioituneita Hyvä opettaja -palkinnolla. TREYn Hyvä opettaja -palkinto on jo perinteeksi muodostunut kiitos opiskelijoilta heitä inspiroiville opettajille. Tänä vuonna palkinnonsaajat ovat Anneli Yliherva logopedian tutkinto-ohjelmasta, suomen kielen opettaja Liisa Mustanoja, ja Veli-Pekka Pyrhönen automaatiotekniikan puolelta. Palkintoon kuuluu tukisäätiöiden stipendi, kutsu TREYn vuosijuhlille sekä ylioppilaskunnan toteuttama karikatyyripiirros, jonka on piirtänyt Jenni Kuhalainen. Pyrhönen oli juhlassa paikalla vastaanottamassa huomionosoituksen.

Hyvä opettaja -palkinnon saanut Veli-Pekka Pyrhönen.
Hyvä opettaja -palkinnon saanut Veli-Pekka Pyrhönen. Kuva: Henrik Laakkonen / TT-kamerat

TREYn kolmannet vuosijuhlat käynnistivät ylioppilaskunnan palkitsemiskulttuurin toden teolla! Huomionosoituksista kerätään tietoa omalle alasivulleen, josta voi lueka myös tarkemmat huomionosoitusten myöntämisperusteet. Tunnustuksista ja kilpailuista löytyy tietoa omalta alasivultaan.

Ansiomerkin saanut Paula Sajaniemi sekä kunniajäsenet Päivi Lindén ja Tommi Rasila.
Ansiomerkin saanut Paula Sajaniemi sekä kunniajäsenet Päivi Lindén ja Tommi Rasila. Kuva: Petteri Niemi / TT-kamerat