Yliopiston on palautettava opiskelijoiden kulkuoikeudet!

Vetoomus Tampereen yliopiston johdolle ja korkeakouluyhteisön pandemiaryhmälle

Me opiskelijat vetoamme Tampereen yliopiston johtoon ja korkeakouluyhteisön pandemiaryhmään, jotta opiskelijoiden kulkuoikeudet palautettaisiin normaaleiksi. Lisäksi vaadimme, että kampusten pää- ja sivuovet avattaisiin opiskelijoille, ja rajoituksia lievennettäisiin vastaamaan viranomaisten suosituksia nyt, kun muukin yhteiskunta alkaa vähitellen avautua. Yliopiston päätösten tulee olla linjassa viranomaisohjeistusten kanssa.

Kampukset ovat opiskelijoille arjen keskiössä. Kampuksilla opiskellaan, liikutaan, syödään, nähdään kavereita ja tutustutaan uusiin ihmisiin. Nämä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opintojen etenemisen kannalta merkittävät mahdollisuudet ovat olleet rajoitettuina jo puolitoista vuotta. Meidän yhteisömme pitää päästä palautumaan koronakriisistä mahdollisimman tehokkaasti ja pian.

TREYn kevään 2021 koronakyselyssä näkyy selvästi yliopiston rajoitusten vaikutukset opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskeluun. Vastaajista 68% kertoi tilojen käytön rajoitusten vaikuttaneen opintoihin negatiivisesti, ja 76% vastaajista kertoi niiden negatiivisista vaikutuksista hyvinvointiinsa. Kyselyn vastaajista 60% koki yliopiston rajoitusten aiheuttaneen heille yksinäisyyttä. Nämä tulokset kertovat paljon siitä, millainen merkitys kampuksilla ja niiden palveluilla on meille opiskelijoille.

Opiskelijoiden laajat kulkuoikeudet ja yliopiston tilojen käyttömahdollisuudet ovat järjestötoiminnalle erittäin tärkeitä ja oleellisia. Esimerkiksi järjestötilojen vieressä olevien ulko-ovien sulkeminen pois opiskelijoilta vaikeuttaa järjestöjen päivittäistä toimintaa ja tekee tiloista vaikeammin saavutettavat opiskelijoille. On myös ristiriitaista, että kävijäpainetta suunnataan tietyille oville, jolloin kohtaamiset lisääntyvät.

Opiskelijajärjestöjen järjestämät tapahtumat ovat opiskelijayhteisömme palautumisessa keskeisessä roolissa. Korkeakouluyhteisömme tulisi päätöksillään tukea tätä toimintaa, ei rajoittaa sitä. Toivomme, että tilojen käytön kokoontumisrajoitukset muokataan vastaamaan viranomaisohjeistuksia ja tiloja annetaan jälleen laajemmin opiskelijatapahtumien käyttöön.

Lisäksi me allekirjoittaneet opiskelijajärjestöt haluamme muistuttaa, että koronakriisin varjolla ei saa rajoittaa opiskelijoiden kulkuoikeuksia pysyvästi. Ympärivuorokautinen tilojen käyttäminen mahdollistaa opiskelun erilaisissa elämäntilanteissa, tukee yhteisöllisyyttä ja tuo opiskeluun joustoa.

Pandemia muuttaa opiskelua ja työskentelyä monin tavoin, mutta varmistetaan yhdessä, että emme tee päätöksiä, jotka vievät yhteisöämme väärään suuntaan. Toivomme pandemiaryhmältä ja yliopiston johdolta kyvykkyyttä päätöksentekoon, joka tukee yhteisömme palautumista ja opiskelijoiden hyvinvointia.

TREYn koronakyselyn tulokset 2021 löytyvät TREYn nettisivuilta täältä.

Allekirjoittajat

Automaatiotekniikan kilta ry

Biopsi ry

Bioteekkarikilta Bioner ry (lisätty 1.10.)

Blebeijit ry

Castor

Tampereen elektroniikan opiskelijoiden kerho Telok ry

Complex ry

Electrical Engineering STudents’ European assoCiation Local Committee Tampere ry

Elram

Erasmus Student Network Finns and Internationals in Tampere ry (lisätty 1.10.)

Euroavia Tampere

Tuotantotalouden kilta Indecs ry

Koneenrakentajakilta

Interaktiivisen musiikkinäytelmän yhdistys NääsPeksi ry

Interaktio ry (lisätty 1.10.)

International Club ESN INTO Tampere ry

ITU ry

Tampereen Eurooppanuoret ry

Johto ry

Kopula ry (lisätty 1.10.)

Lexica ry

Luuppi ry

Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura

TEA-club (lisätty 1.10.)

Transla ry (lisätty 1.10.)

Mentor ry.

Modeemi ry

Naisteekkarikerho PILE

NMKSV ry

OKA ry

Rakkauden Wappuradio

Rankat Ankat

Reettorit ry

Sekava

SOS ry

Spatikka ry

Staabi ry (lisätty 1.10.)

Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö Iltakoulu ry

Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat YTY ry

Sähkökilta

TamArk

Tampereen akateeminen sinfoniaorkesteri TASO ry

TaSciEn

Tampereen Akateeminen Mahti

Tampereen Akateemisesti Sivistyneet Gambinan Ystävät ry

Tampereen rakentajakilta ry (lisätty 1.10.)

Tampereen Teekkarien PerinneSeura

Tampereen teekkarien soitannollinen seura ry

Tampereen TietoTeekkarikilta ry

Tampereen yliopiston julkisoikeuden opiskelijat – JuJu ry

Tampereen Teekkarit

Tampereen Teekkarien Signaalinkäsittelyn ja Tietoliikenne-elektroniikan perinneseura, TeLE ry

Tampereen ylioppilaskunta

Tietojohtajakilta Man@ger

Materiaali-insinöörikilta ry

Teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkanen ry

Tampereen YK-Yhdistys TAYK ry

UDK ry

Uranaisten Opiskelijaseura ry

Vostok ry

Ympäristöteekkarikilta ry

Ääni ry

Lisätietoa

Tampereen ylioppilaskunnan sosiaalipoliittinen asiantuntija Laura Kaipia, laura.kaipia@trey.fi, 040 713 0074

Tampereen ylioppilaskunnan järjestöasiantuntija Mikael Lehtonen, mikael.lehtonen@trey.fi, 040 713 0079