Koronatilanteen usein kysytyt kysymykset (päivitetty 25.2.2022)

Tätä uutista päivitetään säännöllisesti.

Koronatilanteen aiheuttamat muutokset vaikuttavat opiskelijoiden arkeen suuresti. Olemme keränneet tälle sivulle vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Päivitämme tälle sivulle lisää kysymyksiä ja vastauksia sitä mukaa, kun saamme lisää tietoa. Suosittelemme myös seuraamaan yliopiston tiedotusta sähköpostissa sekä intrassa. Koronapandemian hallintasuunnitelmaan voi tutustua Intrassa.

Ylioppilaskunta on opiskelijoiden tukena tämän poikkeustilan aikana. Jos sinulla on kysymyksiä, joita ei ole tässä listassa, ota rohkeasti yhteyttä korona-help@trey.fi!

Päivittyvät koronauutiset

Koronaviruspandemian aiheuttamat toimenpiteet

Koronatilanteen usein kysytyt kysymykset (tämä uutinen)

TREYn ohjeistus tapahtumista järjestöille ja opiskelijoille

Yliopiston ohjeet henkilöstölle ja opiskelijoille Intrassa (yliopiston päivittyvä koronauutinen)

TREY

Ovatko TREYn palvelutoimistot auki?

Palvelutoimistot ovat auki, ja jäsenpalveluita voi varata normaalisti. Palvelutoimistojen aukioloajoista ja poikkeuksista niihin viestimme omalla alasivulla.

Onko TREYn toimiston väki töissä?

Kyllä. TREYn työntekijät ja hallituslaiset ovat normaalisti tavoitettavissa. Noudatamme voimassa olevia linjauksia koskien hybridi- ja etätyöskentelyä. Yhteystiedot löydät TREYn verkkosivuilta.

Järjestääkö ylioppilaskunta tapahtumia?

TREY noudattaa viranomaisten linjauksia kokoontumisrajoituksista. Suunnittelemme kevään tapahtumia koronatilanne huomioiden.

Yliopiston linjaukset

Mistä löydän lisätietoa yliopiston linjauksista koronaan liittyen?

Pysyt ajan tasalla koronavirustilanteen linjauksista korkeakouluyhteisössä seuraamalla Intran päivittyvää uutista.

Löydät päivittyvää tietoa myös TREYn nettisivuilta omasta uutisestaan.

Miten lisäajan hakeminen opintoihin tapahtuu poikkeusaikana?

Lisäaikahakemusten toimittamisesta poikkeustilanteen aikana löytyy oma käsikirjasivu Intrasta.

Miten opetus tapahtuu poikkeusaikana?

Helmikuun aikana lähiopetusta lisätään tiedekunnissa harkinnan mukaan. Neljännen opetusperiodin alusta 7.3. alkaen Tampereen yliopisto palaa lähiopetukseen. Hybridiopetusta tai etäopetusta voidaan kuitenkin käyttää silloin, kun sille on tiedekunnassa pedagogisesti vahvat perusteet. Kampuksilla on käytettävä maskia ja huolehdittava käsihygieniasta sekä turvallisista etäisyyksistä. Lue lisää lähiopetukseen palaamisesta Intrasta.

Yliopiston tilat

Tuleeko yliopistolla käyttää maskia?

Tampereen yliopiston sisätiloissa edellytetään kasvomaskien käyttöä. Tampereen yliopisto aloittaa kasvomaskijakelun rakennusten pääovilla 10.1.2022 alkaen. Jako tapahtuu rakennusten pääovilla, jonne sijoitetaan helposti tavoitettavaan paikkaan käsidesillä, ottimilla ja maskeilla varustettu pöytä.

Saako kampuksille tulla opiskelemaan?

Kampukset ja niiden itseopiskelutilat ovat auki ja kampuksille saa tulla opiskelemaan. Kaikissa korkeakouluyhteisön sisätiloissa edellytetään kasvomaskin käyttöä.

Onko opiskelijoiden mahdollista varata yliopiston tiloja?

Itseopiskelutilat ovat auki. Mahdollinen työskentely kampuksilla on toteutettava turvaetäisyyksiä, kokoontumisrajoituksia ja hygieniavaatimuksia noudattaen. Lisätietoja yliopistojen tilavarauksista voi kysyä tilapalveluilta osoitteesta tilavaraus.tau@tuni.fi.

Mitä tilarajoitukset tarkoittavat opiskelijajärjestöjen tilojen kannalta?

Opiskelijoiden kilta-, kerho- ja ainejärjestötilojen asianmukainen käyttö on sallittua. Isompia kokoontumisia ja tapahtumia tiloissa on vältettävä.

Milloin ja miten yliopiston ulko-ovet ovat auki?

Ulko-ovet ovat edelleen auki klo 8.00–16.00. Muina aikoina kulku tapahtuu kulkukortilla. Opiskelijan kulkuoikeuksista kampuksilla voi lukea Intrasta omasta käsikirjastaan.

Miten SportUnin liikuntatilat ovat auki?

Viimeisin tieto SportUnin tilanteesta löytyy heidän nettisivuiltaan.

Altistuminen ja sairastuminen

Miten toimin, jos altistun koronalle?

  1. Arvioi omaa mahdollista altistumistasi ja siihen vaikuttavia tekijöitä, kuten rokotesuojaa, lähikontakteja ja kasvomaskien käyttöä. Lähikontakteista ja tarttuvuudesta löytyy lisätietoa THL:n sivuilta.
  2. Jos olet oireeton, voit jatkaa opiskelua normaalisti kasvomaskia käyttäen, lähikontakteja välttäen ja hyvää käsihygieniaa noudattaen. Ruokaillessa kampuksilla huolehdi turvaväleistä. Vältä sosiaalisia kontakteja vähintään viiden päivän ajan aina kun mahdollista.
  3. Jos sinulla on oireita, toimi THL:n toimintaohjeiden mukaan.

Mitä teen jos saan koronatartunnan?

  1. Jos saat positiivisen testituloksen koti- tai PCR-testistä, eristäydy viideksi vuorokaudeksi omaehtoisesti viipymättä. Oireiden alkaminen on päivä nolla eristyksessä. Noudata THL:n toimintaohjeita eristäytymiseen liittyen.
  2. Terveysviranomaiset suosittavat, että ilmoitat tartunnastasi niille henkilöille, jotka ovat mahdollisesti altistuneet.
  3. Jos olet viiden vuorokauden jälkeen opiskelukykyinen, oireesi ovat helpottaneet ja eristyksen kaksi viimeistä päivää ovat olleet oireettomia, voit palata lähiopiskeluun. Noudata edelleen maski- ja hygieniasuosituksia. Sinulla saattaa olla lieviä jälkioireita, esimerkiksi yskää, mutta viiden päivän sairauspoissaolo riittää torjumaan tartuttavuutta. Jälkioireet saattavat kestää viikkojakin.
  4. Jos oireet jatkuvat vaikeina viiden vuorokauden jälkeen, hakeudu lääkäriin YTHS:lle tai julkiseen terveydenhoitoon.

Tentit ja opetus

Kuulun riskiryhmään ja tarvitsen erityisjärjestelyitä. Miten toimin?

Riskiryhmiin kuuluvilta vaaditaan lääkärintodistus riskiryhmään kuulumisesta, ja sen perusteella voidaan tehdä erityisjärjestelyehdotus. Erityisjärjestelyehdotuksen saamiseksi varaa keskusteluaika sähköisellä ajanvarauksella Outlookissa tai ota yhteyttä osoitteeseen opiskelijanohjaus.tau@tuni.fi, josta sinulle tarjotaan keskusteluaikaa. Saatuasi erityisjärjestelyehdotuksen, muistathan olla itse yhteydessä opintojakson vastuuopettajan kanssa. Tieto erityisjärjestelyehdotuksista ei mene suoraan opettajille. Lisätietoa erityisjärjestelyehdotuksesta löytyy intrasta.

Miten laboratoriokurssit ja pakolliset laboratoriotyöt järjestetään?

Laboratoriojaksot ja pienryhmäopetus sekä osa opiskelijoiden tukitoimista toteutetaan fyysisesti kampuksilla. Lisätietoja opetuksen toteuttamisesta löytyy Intrasta.

Ovatko yliopiston tenttiluokat auki?

Tenttitilaisuudet voidaan järjestää enintään 50 henkilön ryhmissä. Tenttijärjestelyissä huomioidaan edelleen turvavälit ja muut turvallisuusohjeet. Sähköisen tenttimisen EXAM-tilojen koko kapasiteetti on käytettävissä. Kaikessa lähiopetuksessa ja tenteissä edellytetään kasvomaskin käyttöä, ja maskeja on tarjolla opiskelijoille opetuksen yhteydessä.

Kuinka toimia, jos kurssin tenttiä siirretään tai tenttimisessä on epäselvyyksiä?

Yliopiston linja on, että tenttejä ei siirretä tulevaisuuteen, vaan opintosuoritusten arvioinnit toteutetaan korvaavilla tavoilla. Tiedekuntien henkilöstö pyrkii turvaamaan opintojen suorittamisen niin pitkälle kuin vain mahdollista. Mikäli kurssien suoritustavoissa kuitenkin on merkittäviä haasteita ja tenttejä siirretään myöhemmäksi, ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan. Lisäksi asiasta kannattaa olla yhteydessä oman tiedekuntasi koulutuksen varadekaaniin ja ylioppilaskunnan koulutuspoliittiseen sektoriin.

Jos opettaja ei suostu joustamaan kurssin suoritustavoissa, miten toimin?

Lähtökohtaisesti opettajat määrittävät suoritustavat, mutta poikkeustilanteessa pyritään järjestämään suoritustavat siten, että opintosuoritukset on mahdollista tehdä etänä. Mikäli sinulla on ongelmia kurssin suoritustavoissa, ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan. Lisäksi asiasta kannattaa olla yhteydessä oman tiedekuntasi koulutuksen varadekaaniin ja ylioppilaskunnan koulutuspoliittiseen sektoriin.

Voiko tentin yhä tehdä etänä erityissyistä 4. periodissa?

Jos opintojakson opettaja näkee sen mahdolliseksi. Suositeltuina vaihtoehtoina on EXAM-tentti Tampereella tai muulla paikkakunnalla EXAM-tenttivierailun kautta. Tenttivierailu tarkoittaa, että opiskelija suorittaa oman korkeakoulunsa opintojakson EXAM-tentin toisen korkeakoulun EXAM-tilassa. Opiskelijan vastuulla on lukea kohdekorkeakoulun tenttivierailuohjeet ennen tenttivierailuvarauksen tekoa. Lisää tenttivierailusta löydät Tuni EXAM -sivuilta.

Opetusjärjestelyt 4. periodissa

Mahdollistetaanko opiskelu etänä myös jatkossa?

Mikäli opintojakso järjestetään lähiopetuksena, sille ei lähtökohtaisesti ole rinnakkaistoteutusta tarjolla. Sama pätee myös etänä toteutettaviin opintojaksoihin, eli samansisältöistä lähiopetustoteutusta ei ole lähtökohtaisesti tarjolla.

Turvataanko lähiopetukseen siirtymisen jälkeenkin opiskelijoille myös mahdollisuus kurssien suorittamiseen etänä esimerkiksi luentotallenteiden avulla?

Opintojaksoilla, joissa luentotallenteita on valmiina tai niitä on mahdollista tehdä lähiopetuksesta, opetusta voidaan toteuttaa myös tallenteiden avulla.

Tuleeko opintojakso olla mahdollista suorittaa etänä, jos opintojakso on jo alkanut 3. periodissa?

Tiedekuntien ja Kielikeskuksen opetuksesta vastaavat tahot ovat keskustelleet neljännen periodin opetuksen toteutuksesta ja linjanneet siitä, miten opetusta toteutetaan. Opettaja päättää opetusmuodon tiedekunnan/Kielikeskuksen antaman linjauksen ja periaatteiden mukaisesti.

Mitä tarkoittavat “pedagogisesti vahvat perusteet” etäopetuksen järjestämiselle? Miten varmistetaan tiedekuntien välillä ja sisällä perusteiden yhdenmukaisuus?

Tiedekunnat ja Kielikeskus linjaavat periaatteet, joita opettajat soveltavat. Opettajan päättävät sitten näiden linjausten perusteella käytettävän opetusmuodon.

Tarkoittaako lähiopetukseen siirtyminen myös hybridimahdollisuuden säilymistä? Onko jatkossakin esimerkiksi ensi vuonna tarkoitus pitää joitakin luentoja etätoteutuksella vai onko kaikki jatkossa lähitoteutuksena?

Lukuvuoden 2022-2023 opetusjärjestelyt ovat parhaillaan suunnittelun alla. Todennäköisesti tullaan käyttämään pedagogisin perusteluin kaikkia kolmea opetusmuotoa: lähiopetus, hybridiopetus ja etäopetus.

Vaihto-opinnot

Kansainvälinen liikkuvuus saapuvien ja lähtevien vaihto-opiskelijoiden osalta on mahdollista. Saapuvien vaihto-opiskelijoiden on keskeistä noudattaa yleisiä maahantulosäännöksiä ja terveysturvallisuusohjeita. Vaihtoon on mahdollista lähteä kohdekorkeakoulun ja kohdemaan tilanteen sekä opiskelijan oman harkinnan mukaan ottaen huomioon matkustamista säätelevät (THL, Rajavartiolaitos) ohjeet.

Kirjasto

Kirjaston asiakaspalvelu toimii rajoitetuin palveluajoin. Tilat ovat auki normaalisti. Korkeakouluyhteisön ulkopuolisille kirjasto on avoinna ulko-ovien aukioloaikoina. Aluehallintovirasto voi antaa lisämääräyksiä, jotka tullaan ottamaan huomioon.

IT

Minulla ei ole tietokonetta, saako jostain sellaisen lainaan?

Yliopistolla on rajallinen määrä laitteita lainattavaksi myös opiskelijoille, joiden oma tietokone on esimerkiksi epäkunnossa. Lainalaitteiden nouto tulee sopia suoraan it-helpdeskin kanssa.O piskelijoille lainattavat laitteet ja niiden noudot on keskitetty Hervantaan ja Keskustaan sekä TAMKin pääkampukselle. Lainattavia kannettavia tietokoneita on rajallinen määrä, joten niitä luovutetaan vain välttämättömimpiin tarpeisiin. Tiedustele laitteiden saatavuutta ennakkoon IT Helpdeskistä osoitteesta it-helpdesk@tuni.fi. Lisätietoa lainattavista tietokoneista löytyy yliopiston intrasta.

Toimeentulo

TREY suosittelee käyttämään Kelan sähköistä asiointipalvelua pandemian aikana. Kelan tiedotteen koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilasta ja opintotuesta löydät Kelan sivuilta täältä. Kela tiedottaa muista mahdollisista joustoista tai muutoksista sivuillaan. Jos sinulla on kysymyksiä Kelan tuista tai toimeentulosta, ota yhteyttä TREYn sosiaalipoliittiseen asiantuntijaan Ilona Taubertiin.

Opiskelijaruokailu

Kampuksilla sijaitsevat opiskelijaravintolat määrittelevät itse aukioloaikansa kampusten aukioloaikojen puitteissa. Ajantasaisimman tiedon kampuksilla sijaitsevien opiskelijaravintoloiden aukioloista löydät ravintoloiden omilta sivuilta.

Keskustakampus

Päätalo, Juvenes

Pinni B, Minerva

Linna, Sodexo

Hervannan kampus

Konetalo, Newton

Konetalo, Café Konehuone

Tietotalo, Hertsi

Kampusareena, Reaktori

Kaupin kampus ja TAMK

Campusravita

Arvo, Juvenes

Muut sijainnit

Frenckell, Juvenes

Ateriatuetun lounaan tarjoavat Tampereella sijaitsevat ravintolat löydät Kelan sivuilta.

Tuki ja terveys

Millaista tukea on mahdollista saada etäopiskelun aikana esim. yksinäisyyteen?

Monilla ainejärjestöillä ja killoilla on jo perustettu tai on työn alla “virtuaalijärjestötilat” tai muut tavat pitää seuraa etänä. Kannattaa seurata järjestöjen tiedotusta näistä mahdollisuuksista! TREY selvittää myös mahdollisuuksia koulutuksiin tai muuhun tukeen tämän teeman ympärillä.

Nyyti ry järjestää chatteja koronaviruksesta ja sen aiheuttamasta ahdistuksesta. Tarkempaa tietoa Nyytin chateista löydät Nyytin nettisivuilta.

Mielenterveystalo on koonnut oppaan koronavirukseen liittyvän huolen ja epävarmuuden sietämiseen.

Mieli ry tarjoaa keskusteluapua Kriisipuhelimessa ja verkossa joka päivä ja yö.

YTHS:n psykologit ovat koostaneet ohjeet korona-ahdistukseen. Ohjeisiin voi tutustua YTHS:n sivuilla.

Pääsenkö juttelemaan opintopsykologin kanssa, vaikka yliopisto on kiinni?

Opintopsykologit ja muut yliopiston neuvontapalvelut palvelevat normaalisti, osa tapaamisista on siirretty etäalustoille. Yliopiston matalan kynnyksen hyvinvointipalvelu Navigaattori palvelee opiskelijoita ilman ajanvarausta. Lue lisää Navigaattorista sen omilta sivuilta!

Palveleeko YTHS tavalliseen tapaan?

YTHS:n vastaanottotoiminta jatkuu tällä hetkellä normaalisti ajanvarausten mukaisesti. Jos olet täysin oireeton, voit tulla vastaanotolle sovittuna aikana. Jos sinulla on vastaanottoaika tai olet varaamassa sellaista, sinulle tarjotaan mahdollisuutta etävastaanottoon kaikissa tilanteissa, joissa se on mahdollista. Etävastanotto on turvallinen tapa tulla asiantuntijan vastaanotolle. Tutustu YTHS:n etävastaanottoon YTHS:n sivuilta!