Lähde mukaan ensi vuoden toimintaan!

Hae TREYn hallitukseen 2022!

Haku TREYn hallitukseen vuodelle 2022 on nyt auki! Hae mukaan tukemaan pandemiasta toipuvaa opiskelijayhteisöämme ja vaikuttamaan meitä opiskelijoita koskeviin teemoihin! TREYn hallitus pyörittää ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa ylioppilaskunnan toimistolta Hervannasta käsin. Päivittäisen työn ja vastuusektoreiden toiminnan johtamisen lisäksi hallitus tekee pitkäjänteistä opiskelijavaikuttamista ja edunvalvontaa, edustaa ylioppilaskuntaa sekä vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta.

Hallituksen jäsenillä on kullakin yksi tai useampi sektori, jonka toiminnasta he vastaavat. Ylioppilaskunnassa on toimintasektoreita tapahtumista koulutuspolitiikkaan ja viestinnästä kansainvälisten asioiden kautta sosiaalipolitiikkaan. Hallituksen jäsenet saavat sektorien mukaiset työntekijät työpareikseen. Sektoreista huolimatta suuri osa hallituksen työskentelystä on yhdessä tekemistä!

Hallitukseen voi hakea tämän Jotform-linkin kautta. Lomakkeen täyttämisen yhteydessä voi toimittaa muita mahdollisia hakumateriaaleja, kuten esittelyvideon tai flaikun, mutta näitä ei edellytetä hakijoilta.

Hakulomakkeen voi täyttää 31. lokakuuta asti. Myös 25. marraskuuta järjestettävässä edustajiston kokouksessa, jossa valinta tehdään, voi vielä asettua ehdolle. Huomioithan, että valinnan tekevät edaattorit ehtivät tutustua sinuun paremmin, jos täytät lomakkeen ja osallistut hakuun liittyviin esittelytilaisuuksiin.

Lisää hallitushausta voi lukea sen omalta alasivulta.

Hae TREYn edustajiston alaisiin toimielimiin tai strategiavaliokuntaan vuodelle 2022!

TREY etsii edustajiston alaisiin toimielimiin, eli talousvaliokuntaan, keskusvaalilautakuntaan ja toimitusneuvostoon jäseniä kalenterivuoden 2022 ajaksi. Lisäksi etsimme jäseniä ylioppilaskunnan strategiavaliokuntaan (”strategiatyöryhmä”).

Toimielimissä saat kattavan kuvan ylioppilaskunnan toiminnasta ja taloudesta, pääset valmistelemaan edustajistovaaleja, päättämään ylioppilaslehti Visiiriä koskevista asioista tai osallistumaan TREYn uuden strategian valmisteluun. Hakuaika toimielimiin on 18.10.-30.10.2021. Ylioppilaskunnan hallitus käsittelee hakemukset ja tekee valittavista jäsenistä esityksen edustajistolle. Edustajisto nimittää toimielinten jäsenet kokouksessaan 24.11.2021.

Kaikkien toimielinten jäseniltä odotetaan aktiivista osallistumista toimielimen toimintaan ja läsnäoloa toimielimen kokouksissa. Toimielimet kokoontuvat tarpeen mukaan, korkeintaan kerran kuukaudessa lukukausien aikana.

Toimielimien esittelyt

Talousvaliokunta on edustajiston alainen asiantuntijaelin, joka antaa tarvittaessa tai pyydettäessä lausuntoja hallitukselle tai edustajistolle tehtäväpiiriinsä kuuluvista asioista. Talousvaliokunnan tehtäväpiiriin kuuluvat ylioppilaskunnan talousasiat, ylioppilaskunnan harjoittama yritystoiminta sekä ylioppilaskunnan omistuksessa ja hallinnassa oleva kiinteä ja irtain omaisuus. Talousvaliokuntaan etsitään 3–10 jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi. Talousvaliokuntaan voi hakea sekä ylioppilaskunnan jäsenet, että esimerkiksi ylioppilaskunta-alumnit.

Keskusvaalilautakunta on edustajiston alainen toimielin, joka toimii vaalijärjestyksen mukaisesti. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on valvoa ylioppilaskunnan edustajistovaalien toteutumista ja tehdä vaalien järjestelyihin liittyvät päätökset. Keskusvaalilautakuntaan etsitään seitsemää jäsentä ja varajäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi. Keskusvaalilautakunnan jäsenten tulee olla ylioppilaskunnan jäseniä.

Toimitusneuvosto on edustajiston alainen toimielin, jonka tehtävänä on käyttää päätösvaltaa tietyissä Visiiriä koskevissa asioissa. Toimitusneuvoston erityisenä tehtävänä on seurata aktiivisesti Visiirin toimintaa ja keskustella päätoimittajan kanssa Visiirin sisällöistä, painopaikasta, julkaisualustasta ja ilmoitus- sekä tilaushankinnoista. Lisäksi toimitusneuvosto osallistuu talousarvion laatimiseen päätoimittajan kanssa. Toimitusneuvostoon etsitään viittä jäsentä, joista vähintään kahden tulee olla ylioppilaskunnan jäseniä. Toimitusneuvosto valitsee itse puheenjohtajan keskuudestaan.

Lue lisää toimielinten toiminnasta omalta alasivultaan.

Strategiavaliokunta on vuodelle 2022 perustettava edustajiston alainen toimielin, jonka tehtävänä on ohjata TREYn uuden strategian valmistelua. Strategiavaliokuntaa kutsutaan myös strategiatyöryhmäksi. Strategiavaliokuntaan etsitään kahta opiskelijajäsentä.

Hakeminen näihin toimielimiin

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi talousvaliokuntaan, keskusvaalilautakuntaan, toimitusneuvostoon tai strategiavaliokuntaan tämän Jotform-hakulomakkeen kautta. Ylioppilaskunnan hallitus käsittelee hakemukset ja tekee esityksen valittavista jäsenistä edustajistolle, joka nimittää toimielinten ja työryhmän jäsenet kokouksessaan 24.11.2021.

Lisätietoa toimielimistä ja tehtäviin hakemisesta antaa hallituksen puheenjohtaja Iiris Taubert, p. 0503612845.

Voit myös kysyä toimielimien toiminnasta seuraavilta ylioppilaskunnan työntekijöiltä:

Talousvaliokunta, talouspäällikkö Oke Rouhe, p. 045 775 05212

Keskusvaalilautakunta ja strategiavaliokunta, pääsihteeri Venla Monter, p. 050 361 2854

Toimitusneuvosto, päätoimittaja Aapo Laakso, p. 044 901 3984