Toiminta-avustushaku järjestöille 4.4.-5.5.2024

TREY tukee yhdistysasemassa olevia yhdistyksiä taloudellisesti myöntämällä toiminta-avustuksia kerran vuodessa. Vuonna 2024 avustusbudjetti on yhteensä 81 000 euroa. Lisäksi Ylioppilastalosäätiö jakaa omaa avustustaan TREYn tukien yhteydessä. Avustuksia myönnetään kriteerien perusteella, jotka on hyväksytty edellisen vuoden lopulla. Kriteerit vuodelle 2024 löytyvät TREYn nettisivuilta Avustukset-osiosta.

Toiminta-avustuksen hakuaika on 4.4.-5.5.2024. Päätökset toiminta-avustuksista tehdään viimeistään kaksi kuukautta hakuajan päättymisen jälkeen ja tuet maksetaan kuukauden sisällä tuen myöntämisestä.

Tukea voivat hakea vain TREYn yhdistysasemassa olevat järjestöt. Lisäksi yhdistyksen tulee täyttää yhdistysohjesäännössä kuvatut toiminta-avustusten myöntämisen edellytykset. Mikäli järjestöllä ei ole yhdistysasemaa ja haluaisi osallistua vuoden 2024 toiminta-avustushakuun, yhdistysasemaa voi hakea 11.4. asti tällä Microsoft Forms -lomakkeella. Yhdistysaseman myöntämisen kriteerit löytyvät TREYn yhdistysohjesäännöstä.

Kaikki Tampereen ylioppilaskunnan yhdistysasemassa olevat yhdistykset voivat hakea molempia tai toista toiminta-avustuksen osista. Ylimääräistä, Ylioppilastalosäätiön myöntämää, avustusta voi hakea, mikäli järjestö on hakenut jompaakumpaa tai molempia toiminta-avustuksen osia.

Toiminta-avustuksia haetaan Microsoft Forms -lomakkeella, jonka löytää myös TREYn nettisivuilta. Kannustavan osan kysymyksiin vastataan edellisen toimikauden perusteella.

Toiminta-avustuksiin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä järjestösektoriin osoitteessa jarjesto@trey.fi tai suoraan järjestöasiantuntija Markus Saloseen (markus.salonen@trey.fi tai TG: @treymake).