Ylioppilaskunnalla on kaksi erityyppistä avustusmuotoa, joiden tarkoitus ja myöntämisperusteet eroavat toisistaan. Avustukset ovat ylioppilaskunnan yhdistyksiä varten. Avustustyypit ovat:

  • toiminta-avustus
  • projektiavustus

Tarkemmat tiedot avustusten hakemisesta, myöntämisperusteista ja maksamisesta löytyvät Yhdistysohjesäännöstä. Avustuksista päättää ylioppilaskunnan hallitus edustajiston talousarviossa asettamien raamien puitteissa. Tarvittavat hakemuspohjat ja muut dokumentit löytyvät Lomakkeet-sivulta.

Toiminta-avustus

Toiminta-avustus muodostuu kahdesta osasta. Tarveharkintaista osaa myönnetään taloudellisen tarpeen mukaan ja kannustavaa osaa toiminnan laadun perusteella. Toiminta-avustuksia haetaan vuosittain keävällä yhdistysilmoituksen jättämisen yhteydessä Tahlo-järjestelmässä.

Projektiavustus

Yhdistys voi anoa projektiavustusta kertaluonteiseen toimintaan tai hankkeeseen. Projektitukea ei myönnetä esimerkiksi vuosittain toistuviin tapahtumiin, sillä ne ovat toiminta-avustusten yhteydessä tuettavia tapahtumia, eivätkä projektitukeen oikeuttavia hankkeita. Ylijäämää tuottavia projekteja ei pääsääntöisesti avusteta. Ylioppilaskunta voi myöntää avustusta korkeintaan puolet projektin kokonaiskuluista – paitsi kun kyseessä on selkeästi hyväntekeväisyysprojekti. Projektiavustushakemuksia käsitellään hallituksen kokouksessa kahdeksan kertaa vuodessa. Projektiavustusta haetaan toimittamalla asianmukaisesti täytetty hakemuslomake ylioppilaskunnan järjestösektorille.