Opiskelijan kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu useista eri asioista. Huolien tai murheiden kanssa ei kannata jäädä yksin, vaan olla rohkeasti yhteydessä tahoihin, jotka voivat auttaa. Jos et oikein tiedä, mistä apua voisi hakea, ylioppilaskunnan sosiaalipoliittiset asiantuntijat voivat aina ohjata sinut eteenpäin. TREYn toimijoiden yhteystiedot löytyvät omalta alasivultaan täältä.

Opiskelijan hyvinvoinnille on useita tukipalveluita, joita kannattaa hyödyntää.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluita yliopistolla tarjoaa SportUni. Yhdellä liikuntamaksulla saat pääsyn kolmen kampuksen liikuntapalveluihin. Tutustu SportUniin heidän sivuillaan täällä.

Tampereen akateeminen Mahti ja TUrVoKe ry järjestävät opiskelijoiden liikuntatoimintaa ja esimerkiksi liikuntatutorointia kampuksilla.

Opintopsykologi

Opintopsykologi tarjoaa psykologipalveluja opiskelijoille erityisesti opintojen ongelmatilanteissa, mutta myös muissa elämän vaikeissa tilanteissa. Opintopsykologin yhteystiedot löytyvät yliopiston nettisivuilta täältä.

Korkeakoulupastorit

Korkeakoulupastorit tarjoavat luottamuksellista keskusteluapua uskontokunnasta riippumatta. Keskustakampuksella Pinni B:n viidennen kerroksen kappelissa toimii yliopistopastori Risto Korhonen (risto.korhonen@tuni.fi, 050 383 5391) ja Hervannassa Festian kappelilla Mervi Ulmanen (mervi.ulmanen@evl.fi, 050 360 9709).

Kun opinnot eivät suju

Yliopiston opinto-ohjauksesta lisätietoa löydät yliopiston verkkosivuilta. Opinto-ohjaukseen kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä heti, kun opinnoissa tulee eteen vaikeita hetkiä. Mikäli opinnot eivät etene henkilökohtaisista syistä johtuen, kannattaa ottaa yhteyttä joko YTHS:n toimipisteeseen tai yliopiston opintopsykologiin.

Apua päihdeongelmaan

Yliopistolla on voimassaoleva päihdeohjelma, jonka löydät yliopiston sivuilta täältä. Opiskelijoiden versiossa päihdeohjelmasta kerrotaan, kuinka toisen opiskelijan huolta herättävään päihteiden käyttöön voi puuttua. Yliopistolla on myös päihdeyhdyshenkilö, johon voi olla yhteydessä toivoessaan tukea ja neuvoja siihen, miten ottaa päihteiden käyttö puheeksi. Päihdeyhdyshenkilön tavoittaa sähköpostilla paihdeyhdyshenkilo.tau@tuni.fi.

Ehyt ry tekee ehkäisevää päihdetyötä koko maassa, myös Tampereella. Heihin voi ottaa yhteyttä, jos tarvitsee apua tai tukea omaan päihdeongelmaan tai läheisen päihteidenkäyttöön puuttumiseen. Lisätietoa Ehyt ry:stä heidän verkkosivuiltaan täältä.

Voit hakea aina apua päihdeongelmaan myös YTHS:ltä. YTHS:n tietopankista löytyy tutkimustietoa päihteiden käytöstä.

Myös ylioppilaskunnan sosiaalipoliittisen asiantuntijan kanssa voi keskustella näistä asioista luottamuksella.

Varhaisen välittämisen toimintaohje

Yliopistolla on käytössä varhaisen välittämisen toimintaohje, jossa neuvotaan, kuinka huolta herättävän opiskelijan kanssa voi ottaa hänen tilanteensa puheeksi. Varhaisen välittämisen toimintaohje löytyy yliopiston sivulta.

Lue lisää

Vinkkejä ja keinoja mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseen löytyy  Nyyti ry:n verkkosivuilta.

Katso myös Kyky-hankkeen tuottamat verkkosivut opiskelukykyyn liittyen täältä.