Yhdenvertaisuusnäkökulma on läpileikkaavasti mukana kaikessa TREYn toiminnassa ja kannoissa. Voit lukea TREYn yhdenvertaisuuslinjoista linjapaperistamme täällä. TREY vaikuttaa muun muassa sukupuolten tasa-arvoon, esteettömyyteen, saavutettavuuteen ja kaikenlaisten ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun yliopistolla. TREY järjestää myös yhdenvertaisuuskoulutusta piirissään toimivien yhdistysten toimijoille.

Ylioppilaskunnalla on edustaja yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmässä, missä vaikutamme siihen, että opiskelijanäkökulma otetaan laajasti huomioon yliopiston yhdenvertaisuustyössä.

Kaikissa yliopiston tai ylioppilaskunnan tasa-arvoon tai yhdenvertaisuuteen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä TREYn hallituksen yhdenvertaisuusvastaavaan tai sosiaalipoliittiseen asiantuntijaan. TREYllä on myös häirintäyhdyshenkilöitä, joilta saat luottamuksellista tukea kiusaamis-, syrjintä- ja häirintätapauksissa. Häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot ja tietoa toimintatavoista löydät lisää TREYn sivuilta täältä.

Saavutettavuus

Opiskelijoilla on yliopistolain (558/2009 37a §) ja yhdenvertaisuuslain(1325/2014 15 §)  perusteella oikeus kohtuullisiin mukautuksiin, jotta hänen terveydentilansa tai toimintakykynsä ei muodostu esteeksi opiskelulle tai palveluiden saamiselle. Kyselyt ja toiveet esimerkiksi tentti- ja luentojärjestelyistä sekä muista opiskelun erityisjärjestelyistä voi laittaa osoitteeseen opiskelijanohjaus.tau@tuni.fi. Lisätietoja erityisjärjestelyistä voit lukea yliopiston intranetistä. TREY valvoo etuasi myös näissä kysymyksissä; ota rohkeasti yhteyttä, jos kaipaat neuvoja tai tukea!

Saavutettavuus on tärkeä arvo TREYlle. Kaikki ylioppilaskunnan tapahtumat ja kokoukset pyritään järjestämään esteettömissä tiloissa. TREYn  sosiaalipoliittinen asiantuntija vastaa kysymyksiin ylioppilaskunnan toiminnan saavutettavuudesta ja kuulee mielellään myös kokemuksia ja kommentteja. TREYn toimijoiden yhteystiedot löytyvät tältä alasivulta.

Häirintä ja syrjintä

Ylioppilaskunta on  tasa-arvoinen ja yhdenvertainen yhteisö, jossa häirintään, kiusaamiseen ja muuhun epäasialliseen kohteluun puututaan.

Kaikenlaiset opiskelijat ikään, kansallisuuteen, etnisyyteen, ihonväriin, sukupuoleen, seksuaalisuuteen, terveydentilaan, toimintakykyyn, vakaumukseen, perhetilanteeseen tai sosioekonomiseen taustaan katsomatta ovat yhdenvertaisia ylioppilaskunnan jäseniä. Minkäänlaista syrjintää henkilöön liittyvien ominaisuuksien perusteella ei hyväksytä.

Yleisesti häirintä sisältää uhkaavan, vihamielisen halventavan tai nöyryyttävän ilmapiirin luominen. Häirintää on seksuaalinen häirintä, mutta häirintä voi liittyä myös muihin syrjintäperusteisiin.

Ylioppilaskunnassa toimii kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka auttavat ja neuvovat opiskelijoita yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa. Lisätietoa löydät Apua häirintään, syrjintään ja kiusaamiseen-sivulta.

Opas yhdenvertaiseen sitsaamiseen

Ylioppilaskunnan tapahtumajärjestäjille suunnattu opas yhdenvertaiseen sitsaamiseen löytyy ylioppilaskunnan materiaalipankista.