TREY nimitti opiskelijoiden edustajat Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmää tarkastelevaan työryhmään

Tampereen yliopiston hallitus päätti elokuun alussa perustaa työryhmän tarkastelemaan Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmää ja johtosääntöä. Työryhmä on erittäin tarpeellinen ja toivottu, mutta kritisoimme yliopistoa tavasta nimittää työryhmän edustajat kuulematta yhteisöä. Kannanottomme ja sen jälkeen käydyt keskustelut yliopiston kanssa johtivat nimityspyyntöön, jonka myötä avasimme syyskuun ensimmäisellä viikolla kaksi opiskelijaedustajahakua.

TREY nimittää työryhmään viisi opiskelijaedustajaa, joista kolme ovat varsinaisia opiskelijaedustajia ja kaksi varajäseniä. Neljä opiskelijaedustajista on valittu yliopiston hallituksen päätöksen mukaisesti tiedekuntaneuvostojen varsinaisten jäsenten keskuudesta ja yksi tiedekuntaneuvostojen ulkopuolelta.

Tampereen ylioppilaskunnan hallitus kokousti 10. syyskuuta ja nimitti kokouksessaan opiskelijoiden edustajat Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmää tarkastelevaan työryhmään. Työryhmään nimitettiin Esko Nieminen (varalla Suvi Parhankangas), Katariina Kojo (varalla Eemeli Lahtinen) ja Tiina Mikkonen.

Hallituksen nimittämät opiskelijat ovat pitkän linjan vaikuttajia ja heillä kaikilla on näkemystä niin nykyisestä yliopistosta kuin yhdistymisen ajalta. Oli hienoa nähdä, kuinka monipuolisesti kokeneita opiskelijavaikuttajia haki selvitystyöryhmään. Hallitus koki nyt valitun kokoonpanon edustavan mahdollisimman laajalti eri alojen osaamista.”, toteaa opiskelijaedustajavalintojen parissa työskentelevä koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen.

Olemme ylioppilaskunnassa iloisia siitä, että työryhmän kokoonpano edustaa nyt aidommin yhteisöämme. On hyvä, että yliopisto on päättänyt tarttua johtamisjärjestelmän kehittämiseen, ja odotamme innolla työryhmän työn tuloksia.”, jatkaa hallituksen puheenjohtaja Annika Nevanpää.

Työryhmä aloittaa toimintansa välittömästi. Työryhmän tavoitteena on raportoida johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja kehityskohdista yliopiston hallitukselle marraskuussa 2020.

Aiemmat uutiset aiheeseen liittyen