TREY järjestää yhdistysasemassa olevien järjestöjen aktiiveille monenlaisia kursseja, koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia. Koulutusten ja tapaamisten ajankohdista tiedotetaan TREYn nettisivuilla, sähköpostilistoilla ja järjestötapaamisissa. Alla lueteltujen säännöllisten koulutusten ja tapahtumien lisäksi TREY järjestetään muita ajankohtaisia koulutuksia tarpeen mukaan. Kysymyksiä ja ideoita koulutuksista voi esittää järjestöasiantuntijalle, jonka yhteystiedot löydät Yhteystiedot-alasivulta.

Järjestöstartti

Järjestöstartti järjestetään alkuvuodesta tammikuussa tai helmikuussa ja on kaikkien järjestötoimijoiden yhteinen koulutus- ja verkostoitumistapahtuma. Tapahtumassa kouluttaudutaan erilaisissa työpajoissa, pidetään hauskaa iltaohjelmassa ja tutustutaan muihin järjestötoimijoihin. Tapahtuman työpajoissa käsitellään useita järjestötoimintaan liittyviä aiheita, kuten kokoustekniikkaa, ryhmän johtamista ja viestintää.

Puheenjohtajatapaamiset

Puheenjohtajien teemapäiviä järjestetään kerran lukukaudessa keväisin ja syksyisin. Teemapäiviin ovat tervetulleita kaikkien TREYn yhdistysasemassa olevien järjestöjen puheenjohtajat tai heidän ollessaan esteellisiä varapuheenjohtajat, järjestöjen sisäisten työryhmien vetäjät ja muut kiinnostuneet. Teemapäivissä käsitellään erilaisia johtamiseen liittyviä aiiheita, kuten itsensä johtamista, ryhmän motivointia ja esiintymistä. Kouluttajina on usein vierailevia huippuluennoitsijoita. Teemapäivissä fokus on oppimisessa ja innostumisessa!

Sisäänotollisten ainejärjestöjen puheenjohtajista muodostuva Syndikaatti tapaa noin 1-2 kuukauden välein kouluttautumisen, vertaistuen ja virkistäytymisen merkeissä.

Kupillinen kopoa

Noin kuukausittaisessa Kupillinen kopoa -tapahtumassa käsitellään ajankohtaisia aiheita sekä perehdytään ja verkostoidutaan hallopedien ja ainejärjestöjen edustajien kesken.

Kirjanpitotekniikan kurssi

Kirjanpitotekniikan kurssi järjestetään keväisin ja sen kohderyhmä on ensisijaisesti TREYn piirissä toimivien yhdistysten rahastonhoitajat, mutta kurssia suositellaan myös toiminnantarkastajille. Myös kaikki aiheesta kiinnostuneet ylioppilaskunnan jäsenet voivat kuitenkin osallistua kurssille.

Kurssin sisältö käsittää yhdistyksen kirjanpidon perusteet ja harjoitukset on pyritty hakemaan mahdollisimman läheltä ylioppilaskunnan piirissä toimivien yhdistysten toimintaa. Tavoitteena on, että kurssin käytyään piirissä toimivien yhdistyksen taloudesta vastaavilla henkilöillä on valmiudet toteuttaa yhdistyksen kirjanpito oikein.

Kurssista ei saa opintopisteitä, siinä ei ole läsnäolovaatimusta eikä se maksa mitään. Kurssilla käytetyn materiaalin toimittaa kurssin vetäjä.

Toiminta-avustuksissa vaaditun taloudenhoitajan osaamisvaatimuksen voi täyttää suorittamalla kurssin tentin hyväksyttävästi.

Toteutus keväällä 2023

Kurssi järjestetään keväällä 2023 livenä. Luentotilasta tiedotetaan myöhemmin tällä sivulla.

Kurssi käsittää kaksi luentoa:

  • 14.3.2023 klo 16.00-18.00
  • 16.3.2023 klo 16.00-18.00

Luennoilla ei ole läsnäolopakkoa. Jos luentotila mahdollistaa tallenteiden tekemisen, tulevat ne katsottaviksi jälkikäteen osallistujille. Luennoilla käsitellään kirjanpitoa yleisesti sekä tehdään siihen liittyviä harjoituksia. Oppimisen tueksi toimitetaan myös luentomateriaali.

Kurssin suoritetaan kotitentillä vapaasti valittavana ajankohtana aikavälillä 16.-31.3.2023. Tarvittaessa järjestetään uusinta aikavälillä 18.-22.4.2023. Tämän jälkeen kurssia ei ole mahdollista suorittaa kevään 2023 toteutuksessa.

Kirjanpitotekniikan kurssille ilmoittaudutaan tällä Microsoft Forms -lomakkeella. Ilmoittautuminen päättyy 11.3.2023. Ilmoittautumiseen liittyviin kysymyksiin vastaa järjestöasiantuntija Yeti Kakko (yeti.kakko@trey.fi, 040 713 0079, Telegram @treyyeti).

Käytännön asioihin liittyviin kysymyksiin vastaa kurssin vetäjä Artturi Kavaja (artturi.kavaja@tuni.fi, Telegram @turtturi).

Yhdistyksen hallinto ja talous -kurssi

TTA-12030 Yhdistyksen hallinto ja talous -kurssi järjestetään keväisin kolmannessa periodissa. Kurssi on hyödyllinen hallitustoimijoille ja hallopedeille. Kurssin voi suorittaa kahdella eri tavalla, sillä siitä on erikseen sekä yliopistohallintoon että yhdistystalouteen ja -lainsäädäntöön keskittyvät toteutukset. Molemmat toteutuskerrat järjestetään samaan aikaan ja ne näkyvät opiskelijan oppaassa samalla tunnuksella. Kurssille ilmoittaudutaan muiden opintojakson tapaan Sisussa. Toiminta-avustuksissa vaaditun taloudenhoitajan osaamisvaatimuksen voi täyttää suorittamalla kurssin hyväksytysti.