TREY järjestää yhdistysasemassa olevien järjestöjen aktiiveille monenlaisia kursseja, koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia. Järjestöstartti kerää heti alkuvuodesta kaikki uudet ja vanhat aktiivit yhteen. Osallistujat saavat valita itseään kiinnostavat työpajat laajasta valikoimasta, ja kouluttautumisen jälkeen illalla vaihdellaan päivän aikana opittuja vinkkejä ja virkistäydytään. Keväällä järjestetään taloudenhoitajien Kirjanpitotekniikan kurssi. Kaksi kertaa vuodessa järjestetään Puheenjohtajien teemapäivä ja Järjestökahvit. Lisäksi TREY kouluttaa ja perehdyttää hallinnon opiskelijaedustajia sekä ainejärjestöjen kopovastaavia. Kuukausittaisessa Kupillinen kopoa -tapahtumassa käsitellään ajankohtaisia aiheita sekä perehdytään ja verkostoidutaan hallopedien, ainejärjestöjen edustajien sekä muiden koposta kiinnostuneiden kesken.

Koulutusten ja tapaamisten ajankohdista tiedotetaan TREYn nettisivuilla, sähköpostilistoilla ja järjestötapaamisissa. Myös muita järjestökanavia kannattaa seurata esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. TREY järjestää myös muita ajankohtaisia koulutuksia tarpeen mukaan. Kysymyksiä kanavista ja koulutuksista tai idean uudesta koulutuksesta voi esittää järjestöasiantuntija Mikael Lehtoselle (mikael.lehtonen@trey.fi, 040 713 0079).

Puheenjohtajatapaamiset

Puheenjohtajien teemapäiviä järjestetään noin kahdesti vuodessa. Teemapäivään ovat tervetulleita kaikkien TREYn yhdistysasemassa olevien järjestöjen puheenjohtajat tai heidän ollessaan esteellisiä varapuheenjohtajat, järjestöjen sisäisten työryhmien vetäjät ja muut kiinnostuneet. Näissä vaihtuvateemaisissa tapaamisissa on mukana vierailevia huippuluennoitsijoita ja TREYn järjestämiä työpajoja. Teemapäivissä fokus on oppimisessa ja innostumisessa!

Aine- ja edunvalvontajärjestöjen puheenjohtajista muodostuva Syndikaatti tapaa säännöllisen epäsäännöllisesti kouluttautumisen, vertaistuen ja virkistäytymisen merkeissä.

Kirjanpitotekniikan kurssi

Kurssin kohderyhmä on ensisijaisesti TREYn piirissä toimivien yhdistysten rahastonhoitajat, mutta kurssia suositellaan myös toiminnantarkastajille. Kaikki aiheesta kiinnostuneet ylioppilaskunnan jäsenet voivat kuitenkin osallistua kurssille. Kurssista ei saa opintopisteitä, eikä se maksa mitään. Kurssilla käytetyn materiaalin tuo kurssin järjestäjä. Kurssilla ei ole läsnäolovaatimusta, eikä sille tarvitse ilmoittautua. Kirjanpitotekniikan kurssi järjestetään keväisin. Kurssin sisältö käsittää yhdistyksen kirjanpidon perusteet. Harjoitukset on pyritty hakemaan mahdollisimman läheltä ylioppilaskunnan piirissä toimivien yhdistysten toimintaa. Tavoitteena on, että kurssin käytyään piirissä toimivien yhdistysten taloudesta vastaavat henkilöt pystyvät tekemään kirjanpidon teknisesti oikein. Taloudenhoitajan osaamisvaatimuksen voi täyttää suorittamalla kurssin tentin hyväksytysti.

Yhdistyksen hallinto ja talous

TTA-12030 Yhdistyksen hallinto ja talous -kurssi järjestetään keväisin 3. periodissa. Kurssin voi suosittaa kahdella eri tavalla eli siitä on erikseen yliopistohallintoon tai talouteen ja yhdistyslainsäädäntöön keskittyvät toteutukset. Molemmat toteutuskerrat järjestetään samaan aikaan, ja ne näkyvät intrassa samalla tunnuksella. Kurssi on hyödyllinen hallitustoimijoille ja hallopedeille. Rekisteröidy kurssille intran lisäksi myös Moodle2:ssa!