Ylioppilaskunnan sydän ovat sen vapaaehtoiset. Ylioppilaskunnan vapaaehtoiset ovat järjestäytyneet erilaisiin toimielimiin, jotka on luokiteltu erilaisiin kategorioihin niiden toimintaperiaatteiden mukaan. Tällä sivulla käsitellään vain osaa ylioppilaskunnan vapaaehtoisista ja esimerkiksi opiskelijaedustajista sekä hallinnon opiskelijaedustajista löydät tietoa omilta sivuiltaan. Ylioppilaskunnan piirissä toimivista vapaaehtoisista voi löytyä tarkempaa tietoa järjestöjen sivuilta.

Foorumit

Foorumit ovat kaikille avoimia keskusteluryhmiä. Foorumeissa keskustellaan ja jaetaan vertaistukea sekä vinkkejä eri toimijoiden sekä asiasta kiinnostuneiden kanssa.

Kupillinen kopoa

Kupillinen kopoa kokoaa ainejärjestöjen ja kiltojen kopo- ja opintovastaavat, hallopedit sekä kaikki koulutuspolitiikasta kiinnostuneet keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Tapaamiset järjestetään noin kerran kuussa ja ne ovat avoimia kaikille. 

International forum

International forum on suunnattu järjestöjen kansainvälisistä asioista vastaaville, kansainvälisille opiskelijoille ja kaikille kansainvälisyydestä kiinnostuneille.  Tapaamisia järjestetään noin kerran periodissa. Toimielimen tapaamiset pidetään englanniksi. 

TREY Tapahtumatoimijat

TREY Tapahtumatoimijat on keskustelu- ja vertaistukiryhmä, joka on tarkoitettu erityisesti ylioppilaskunnan piirissä toimivien järjestöjen tapahtumista vastaaville henkilöille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Ryhmässä jaetaan vinkkejä tapahtumien järjestämiseen ja sen lisäksi ryhmässä voi esimerkiksi etsiä järjestöjä yhteistapahtumien järjestämistä varten.

Viestintäfoorumi

Viestintäfoorumin muodostavat ylioppilaskunnan piirissä toimivien järjestöjen viestintä- ja tiedotusvastaavat sekä graafikot ja järjestölehtien taittajat. Toimielimen keskeisimmät tavoitteet ovat hyvien viestintäkäytänteiden jakaminen järjestöjen kesken, kouluttautuminen viestinnässä ja brändissä sekä vertaistuki. Ota yhteyttä viestintäsektoriimme, jos haluat viestintäfoorumin Telegram-ryhmään!

Jaostot

Jaostot ovat määräajaksi (esimerkiksi kalenterivuosi) valittuja toimielimiä, joihin järjestetään erillinen haku. Jaostoihin voi hakea kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen.

Kollektiivi

Kollektiivi on ylioppilaskunnan tapahtumajaosto, johon on kuka tahansa voi hakea. Kollektiivin tehtävä on järjestää ylioppilaskunnan tapahtumia ympäri vuoden. Lisätietoa ylioppilaskunnan tapahtumista löydät Ylioppilaskunnan tapahtumat -sivulta. Kollektiivin toimikausi on kalenterivuoden mittainen, ja haku avataan vuoden loppupuolella.

Ympäristötyöryhmä

Ylioppilaskunnan ympäristötyöryhmä on vuosittain uudelleen valittu toimielin, jossa pääsee vaikuttamaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan TREYn matkaa kohti kestävää tulevaisuutta. Haku ympäristötyöryhmään toteutuu alkuvuodesta ja työryhmän toimikausi on kalenterivuoden mittainen.

Neuvostot

Neuvostot ovat kokoavia toimielimiä. Niihin ei voi liittyä suoraan, vaan jäsenet valitaan järjestöjen luottamustehtävien perusteella.

Hovi

Hovi on ainejärjestöjen tuutoroinnista vastaaville tarkoitettu kokoava toimielin, ja siihen kuuluvat sekä kansallisen että kansainvälisen tuutoroinnin vastaavat. Hovin tarkoituksena on tuoda tuutoroinnista vastaavia yhteen, toimia vertaistukialustana sekä tiedottaa tuutorointia koskevista asioista. Hovi tapaa noin 7 kertaa vuodessa.

Syndikaatti

Syndikaatti on sisäänotollisten ainejärjestöjen puheenjohtajille tarkoitettu kokoava toimielin. Syndikaatin tarkoitus on toimia puheenjohtajien verkostona ja vertaistukialustana. Syndikaatti toimii myös nopeana matalan kynnyksen väylänä järjestöjen ja TREYn välillä. Syndikaatin tapaamisia on noin 7 vuodessa.