Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus tekee pitkäjänteistä opiskelijavaikuttamista, pyörittää ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa ja vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Hallitus käyttää yleistä toimeenpanovaltaa ylioppilaskunnan sääntöjen ja edustajiston päätösten asettamissa rajoissa sekä edustaa ylioppilaskuntaa niin jäsenistön, järjestöjen kuin ulkoisten sidosryhmien suuntaan. Kaikesta toiminnastaan hallitus vastaa edustajistolle.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja enintään 11 jäsentä. Hallituksen jäsenillä on kullakin yksi tai useampi sektori, jonka toiminnasta he vastaavat. Ylioppilaskunnassa on toimintasektoreita tapahtumista koulutuspolitiikkaan ja viestinnästä kansainvälisten asioiden kautta sosiaalipolitiikkaan. Hallituksen jäsenet työskentelevät yhdessä ylioppilaskunnan asiantuntijoiden kanssa.

Suuri osa hallituksen työskentelystä on sektoreista huolimatta yhdessä tekemistä ja ylioppilaskunnan toiminnan kehittämistä.

Hallitus kokoustaa lukukausien aikana noin kerran viikossa. Kokousten päätösluettelot ovat luettavissa Päätöksenteko-alasivulta.

Hallituslaisten kuvat: TT-kamerat / Aaro Tuukkanen, IG @artzitakesphotos

Hallitus

Puheenjohtaja

Annika Nevanpää

Puh 050 3612845
TG: @treyannika

Varapuheenjohtaja, yhteisö, kampuskehitys, järjestöt

Julius Haapakoski

Puh 040 7130088
TG: @treyjulius

Järjestöt, tuutorointi

Iiris Taubert

Puh 044 4919021
TG: @treyiiris

Koulutuspolitiikka, yhdenvertaisuus

Ella Meriläinen

Puh 044 7293775
TG: @treyella

Koulutuspolitiikka, edunvalvontaviestintä

Ville Jäppinen

Puh 044 7568539
TG: @treyville

Viestintä, brändi

Aleksi Niemi

Puh 044 7656128
TG: @treyaleksi

Asuminen, kestävä kehitys, liikunta, kehitysyhteistyö

Tuomas Kauppinen

Puh 044 7384 092
TG: @treytuomas

Terveys, hyvinvointi, kaupunkivaikuttaminen, toimeentulo

Noora Tapio

Puh 050 3612853
TG: @treynoora

Kansainvälisyys, jäsenpalvelut, yritysyhteistyö

Anriika Kauppi

Puh 044 3610300
TG: @treyanriika

Tapahtumat, vapaaehtoiset, talous

Salla-Mari Palokari

Puh 040 7130082
TG: @treysalmari