Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus tekee pitkäjänteistä opiskelijavaikuttamista, pyörittää ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa ja vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Hallitus käyttää yleistä toimeenpanovaltaa ylioppilaskunnan sääntöjen ja edustajiston päätösten asettamissa rajoissa sekä edustaa ylioppilaskuntaa niin jäsenistön, järjestöjen kuin ulkoisten sidosryhmien suuntaan. Kaikesta toiminnastaan hallitus vastaa edustajistolle.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja enintään 11 jäsentä. Hallituksen jäsenillä on kullakin yksi tai useampi sektori, jonka toiminnasta he vastaavat. Ylioppilaskunnassa on toimintasektoreita tapahtumista koulutuspolitiikkaan ja viestinnästä kansainvälisten asioiden kautta sosiaalipolitiikkaan. Hallituksen jäsenet työskentelevät yhdessä ylioppilaskunnan asiantuntijoiden kanssa.

Suuri osa hallituksen työskentelystä on sektoreista huolimatta yhdessä tekemistä ja ylioppilaskunnan toiminnan kehittämistä.

Hallitus kokoustaa lukukausien aikana noin kerran viikossa. Kokousten päätösluettelot ovat luettavissa Päätöksenteko-alasivulta.

Kuvat: TT-kamerat

Hallitus

Aleksi Niemi: Puheenjohtaja050 3612845
Telegram: @treyaleksi

Lassi Vuotari: Varapuheenjohtaja, talous, yritysyhteistyö, strategia044 361 0300
Telegram: @treylassi

Nina Kovanen: Järjestöt, kansainvälinen yhteisö, vapaaehtoiset044 491 9021
Telegram: @treyninak

Anniina Honkasaari: Järjestöt, tuutorointi044 738 4092
Telegram: @treyanniina

Mirva Pekkola: Koulutuksen ja opetuksen kehittäminen, opiskelijaedustajat, työelämä044 729 3775
Telegram: @treymirva

Eemeli Lahtinen: Kansallinen koulutuspolitiikka, yliopistohallinto ja sen kehittäminen, kansainvälinen edunvalvonta044 756 8539
Telegram: @treyeemeli

Ilona Lehtonen: Viestintä, brändi, kestävä kehitys044 765 6128
Telegram: @treyilona

Otto Haarala: Kaupunkivaikuttaminen, asuminen, kampuskehitys, liikunta050 361 2853
Telegram: @treyotto

Aatu Korhonen: Hyvinvointi ja terveys, toimeentulo, kaupunkivaikuttaminen, yhdenvertaisuus040 713 0088
Telegram: @treyaatu

Paavo Keski-Orvola: Tapahtumat, jäsenpalvelut040 713 0082
Telegram: @treypaavo