Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus tekee pitkäjänteistä opiskelijavaikuttamista, pyörittää ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa ja vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Hallitus käyttää yleistä toimeenpanovaltaa ylioppilaskunnan sääntöjen ja edustajiston päätösten asettamissa rajoissa sekä edustaa ylioppilaskuntaa niin jäsenistön, järjestöjen kuin ulkoisten sidosryhmien suuntaan. Kaikesta toiminnastaan hallitus vastaa edustajistolle.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja enintään 11 jäsentä. Hallituksen jäsenillä on kullakin yksi tai useampi sektori, jonka toiminnasta he vastaavat. Ylioppilaskunnassa on toimintasektoreita tapahtumista koulutuspolitiikkaan ja viestinnästä kansainvälisten asioiden kautta sosiaalipolitiikkaan. Hallituksen jäsenet työskentelevät yhdessä ylioppilaskunnan asiantuntijoiden kanssa.

Suuri osa hallituksen työskentelystä on sektoreista huolimatta yhdessä tekemistä ja ylioppilaskunnan toiminnan kehittämistä.

Hallitus kokoustaa lukukausien aikana noin kerran viikossa. Kokousten päätösluettelot ovat luettavissa Päätöksenteko-alasivulta.

Hallituslaisten kuvat: TT-kamerat / Aaro Tuukkanen, IG @artzitakesphotos

Hallitus

Puheenjohtaja, talous

Paula Sajaniemi

Puh 0503612845

Kummijärjestöt: Indecs, Iltakoulu, SOS, Näty, ESN Fint

Varapuheenjohtaja, sosiaalipolitiikka (kaupunkivaikuttaminen, toimeentulo)

Paavo AntikainenKummijärjestöt: Luuppi, Pointer, Vostok, Kopula, Tariffi, Vico

Sosiaalipolitiikka (kaupunkivaikuttaminen, asuminen, hyvinvointi, yhdenvertaisuus, terveys, ympäristö)

Merve CaglayanKummijärjestöt: Interaktio, Staabi, Bioner, TamAus, Kasvo

Koulutuspolitiikka, kansainvälisyys

Annika NevanpääKummijärjestöt: YKI, Teema, Autek, Cortex, VOO, TIPSY

Koulutuspolitiikka, edunvalvontaviestintä

Jenna RantanenKummijärjestöt: Hiukkanen, OKA, UDK, TamArk, JuJu

Viestintä, brändi

Petra OksaKummijärjestöt: TARAKI, Itu, Salus, Aatos, Ad Hoc, Aikuisopiskelijat

Järjestöt

Adam ZeidanKummijärjestöt: Boomi, Man@ger, Utopia, Mentor, Hallat, TaSciEn

Järjestöt, kampuskehitys, yritysyhteistyö, jäsenpalvelut

Matti AnderssonKummijärjestöt: Skilta, TLK, Reettorit, Lexica, Pareto, ESN INTO

Kansainvälisyys, tuutorointi, kehitysyhteistyö

Max LiikkaKummijärjestöt: TiTe, Biopsi, Fiskus, Transla, Spatikka

Tapahtumat, yhteisö, vapaaehtoiset, liikunta

Eeva YlimäkiKummijärjestöt: MIK, KoRK, Patina, Ääni, Johto