Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus tekee pitkäjänteistä opiskelijavaikuttamista, pyörittää ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa ja vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Hallitus käyttää yleistä toimeenpanovaltaa ylioppilaskunnan sääntöjen ja edustajiston päätösten asettamissa rajoissa sekä edustaa ylioppilaskuntaa niin jäsenistön, järjestöjen kuin ulkoisten sidosryhmien suuntaan. Kaikesta toiminnastaan hallitus vastaa edustajistolle.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja enintään 11 jäsentä. Hallituksen jäsenillä on kullakin yksi tai useampi sektori, jonka toiminnasta he vastaavat. Ylioppilaskunnassa on toimintasektoreita tapahtumista koulutuspolitiikkaan ja viestinnästä kansainvälisten asioiden kautta sosiaalipolitiikkaan. Hallituksen jäsenet työskentelevät yhdessä ylioppilaskunnan asiantuntijoiden kanssa.

Suuri osa hallituksen työskentelystä on sektoreista huolimatta yhdessä tekemistä ja ylioppilaskunnan toiminnan kehittämistä.

Hallitus kokoustaa lukukausien aikana noin kerran viikossa. Kokousten päätösluettelot ovat luettavissa Päätöksenteko-alasivulta.

Hallituslaisten kuvat: TT-kamerat / Aaro Tuukkanen, IG @artzitakesphotos

Hallitus

Annika Nevanpää: Puheenjohtaja050 3612845
Telegram: @treyannika

Julius Haapakoski: Varapuheenjohtaja, yhteisö, kampuskehitys, järjestöt040 7130088
Telegram: @treyjulius

Iiris Taubert: Järjestöt, tuutorointi044 4919021
Telegram: @treyiiris

Ella Meriläinen: Koulutuspolitiikka, yhdenvertaisuus044 7293775
Telegram: @treyella

Ville Jäppinen: Koulutuspolitiikka, edunvalvontaviestintä044 7568539
Telegram: @treyville

Aleksi Niemi: Viestintä, brändi044 7656128
Telegram: @treyaleksi

Tuomas Kauppinen: Asuminen, kestävä kehitys, liikunta, kehitysyhteistyö044 7384 092
Telegram: @treytuomas

Noora Tapio: Terveys, hyvinvointi, kaupunkivaikuttaminen, toimeentulo050 3612853
Telegram: @treynoora

Anriika Kauppi: Kansainvälisyys, jäsenpalvelut, yritysyhteistyö044 3610300
Telegram: @treyanriika

Salla-Mari Palokari: Tapahtumat, vapaaehtoiset, talous040 7130082
Telegram: @treysalmari