Opiskelijaedustajia löytyy niin hallinnosta kuin muistakin toimielimistä. Opiskelijaedustajien tehtävä yleisesti on tuoda ilmi opiskelijoiden mielipiteitä ja olla edustamassa opiskelijoita erilaisissa tilaisuuksissa. Opiskelijaedustajien nimittämisestä ja heidän toiminnastaan on päättänyt ylioppilaskunnan edustajisto päättäessään opiskelijaedustajien valintaohjesääntöä. Valintaohjesääntöä pääset lukemaan täältä.

Ylioppilaskunnan edustajat

Ylioppilaskunta on sidoksissa eri yhdistyksiin, säätiöihin ja yhteisöihin. Kohteesta riippuen ylioppilaskunnan edustajan valitsee edustajisto tai hallitus.

Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää opiskelija-asuntoja Tampereella. TREYllä on edustus TOASin hallituksessa, valtuuskunnassa ja rakennustoimikunnassa.

Hallitus

Tähän edustajat

Valtuuskunta

Tähän edustajat

Rakennustoimikunta

Tähän edustajat

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS vastaa terveydenhuollosta Tampereen yliopisto-opiskelujen ajan. YTHSllä on toimipisteitä Hervannassa ja Kalevantiellä. TREYllä on edustus YTHS:n valtuuskunnassa ja Tampere-Hämeenlinna-terveyspalveluyksikön johtokunnassa

Valtuuskunta

Tähän edustajat

Tampere-Hämeenlinna-terveyspalveluyksikön johtokunta

Tähän edustajat

Juvenes-Yhtiöt on opiskelijaomisteinen osakeyhtiö, joka tuottaa opiskelija- ja henkilöstöravintolapalveluita. TREYllä on edustus Juveneksen hallituksessa ja yhtiökokouksissa.

Hallitus

Tähän edustajat

Yhtiökokousedustaja

Tähän edustajat

Opiskelijan Tampere ry on tamperelaisten opiskelija- ja ylioppilaskuntien sekä Tampereen kauppakamarin liikkeelle laittama yhteistyöhanke. Yhdistyksen merkittävin palvelu on opiskelijaedut, jotka löytyvät Opiskelijan Tampereen nettisivuilta ja Pivo-mobiiliopiskelijakortista.

Hallitus

Tampereen ylioppilastalosäätiö toimii opiskelijoiden hyväksi ja sen pääasiallista toimintaa oli ylioppilastalon hallinnointi. TREYn edustajisto nimeää valtuuskunnan, joka valitsee säätiölle hallituksen.

Hallitus

Katariina Kojo (varajäsen Nelly Kivinen)

Juha Köykkä (varajäsen Lassi Mäkinen)

Panu Kortelainen (varajäsen Esko Nieminen)

Joonas Pekkonen (varajäsen Aleksi Heininen)

Milka Hanhela (varajäsen Julius Haapakoski)

 

Tamy ja TTYY perustivat Pertti Liljeroosin muistorahaston, jonka tarkoituksena on tukea Tampereella opiskelevien yliopisto-opiskelijoiden opiskelukykyä ja hyvinvointia jakamalla apurahoja erilaisiin tarkoituksiin.

Tähän edustajat

TEKin nuorten valiokunnassa on perinteisesti ollut tekniikan alan opiskelijoiden edustaja.

Tähän edustajat

Tampereella on noin 35 000 korkeakouluopiskelijaa, jotka muodostavat noin kuudenneksen koko kaupungin asukkaista. Ryhmässä toimii yhteistyössä TREYn ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamkon edustajat kaupunkivaikuttamisen merkeissä

Tähän edustajat

Hallinnon opiskelijaedustajia kutsutaan tuttavallisemmin hallopedeiksi. He ovat opiskelijoiden edustajina yliopistomme hallinnon toimielimissä. Hallopedit toimivat itsenäisinä toimielimen täysvaltaisina jäseninä edustaen laajasti joko koko yliopiston, tiedekunnan tai vaihtoehtoisesti tutkinto-ohjelman kaikkia opiskelijoita. Hallopediksi voi hakeutua avoimissa hauissa kuka tahansa ylioppilaskunnan läsnä oleva jäsen.

Ylioppilaskunta nimittää hallopedeja mm. konsistoriin, koulutusneuvostoon ja tiedekuntaneuvostoihin. Tämän lisäksi killat, ainejärjestöt ja tiedekuntajärjestöt nimittävät tiedekunnan tasolla opiskelijaedustajia moniin työryhmiin. Opiskelijaedustajien työ on ensiarvoisen tärkeää, sillä sitä kautta opiskelijoiden näkökulmat ja ääni pääsevät kuuluviin opetuksen ja yliopiston kehittämisessä.

Hallopedtehtäviä varten ei tarvitse olla opiskelijavaikuttamisen konkari tai kokoustamisen asiantuntija. Mikäli olet kiinnostunut opiskelujen ohessa ajamaan ja valvomaan kaikkien opiskelijoiden etuja, olet kuin luotu hallopediksi. Hallopedin viran kautta pääset osalliseksi opiskelijavaikuttamisen ihmeellistä maailmaa!

Listat nykyisistä hallopedeista toimielimittäin.

Lisätietoja hallinnon opiskelijaedustajien toiminnasta: Tiia Virtanen, koulutuspoliittinen asiantuntija (tiia.virtanen@trey.fi, 040 713 0077)