Opiskelijaedustajia löytyy niin hallinnosta kuin muistakin toimielimistä. Opiskelijaedustajien tehtävä yleisesti on tuoda ilmi opiskelijoiden mielipiteitä ja olla edustamassa opiskelijoita erilaisissa tilaisuuksissa. Opiskelijaedustajien nimittämisestä ja heidän toiminnastaan on päättänyt ylioppilaskunnan edustajisto päättäessään opiskelijaedustajien valintaohjesäännöstä. Valintaohjesääntöä pääset lukemaan Ohjaavat dokumentit -sivulta.

Hallinnon opiskelijaedustajat

Hallinnon opiskelijaedustajia kutsutaan tuttavallisemmin hallopedeiksi. He ovat opiskelijoiden edustajina yliopistomme hallinnon toimielimissä. Hallopedit toimivat itsenäisinä toimielimen täysvaltaisina jäseninä ja edustavat laajasti joko koko yliopiston, tiedekunnan tai vaihtoehtoisesti tutkinto-ohjelman kaikkia opiskelijoita. Hallopediksi voi hakeutua avoimissa hauissa kuka tahansa ylioppilaskunnan läsnä oleva jäsen.

Ylioppilaskunta nimittää hallopedeja mm. konsistoriin, koulutusneuvostoon ja tiedekuntaneuvostoihin. Tämän lisäksi killat, ainejärjestöt ja tiedekuntajärjestöt nimittävät tiedekunnan tasolla opiskelijaedustajia moniin työryhmiin. Opiskelijaedustajien työ on ensiarvoisen tärkeää, sillä sitä kautta opiskelijoiden näkökulmat ja ääni pääsevät kuuluviin opetuksen ja yliopiston kehittämisessä.

Hallopedtehtäviä varten ei tarvitse olla opiskelijavaikuttamisen konkari tai kokoustamisen asiantuntija. Mikäli olet kiinnostunut opiskelujen ohessa ajamaan ja valvomaan kaikkien opiskelijoiden etuja, olet kuin luotu hallopediksi. Hallopedin viran kautta pääset osalliseksi opiskelijavaikuttamisen ihmeellistä maailmaa!

Listat nykyisistä hallopedeista toimielimittäin löytyy Hallinnon opiskelijaedustajat -alasivulta.

Lisätietoja hallinnon opiskelijaedustajien toiminnasta antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen, jonka yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.

Ylioppilaskunnan edustajat

Ylioppilaskunta on sidoksissa eri yhdistyksiin, säätiöihin ja yhteisöihin. Kohteesta riippuen ylioppilaskunnan edustajan valitsee edustajisto tai hallitus.

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö (TOAS)

Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää opiskelija-asuntoja Tampereella. TREYllä on edustus TOASin hallituksessa ja valtuuskunnassa. Hallituksessa ylioppilaskuntaa edustaa Ilona Taubert (varajäsenenä Laura Kaipia).

Valtuuskunta

 • Mikael Miettinen, varajäsen Marika Nuuttila
 • Eetu Niemi, varajäsen Heidi Riikonen
 • Hanna Vähävuori, varajäsen Ville Kumpulainen
 • Iiris Taubert, varajäsen Maria Roivas
 • Olga Teräväinen, varajäsen Riku Väisänen
 • Lassi Halminen, varajäsen Vilma Sippola
 • Tuomas Karvonen, varajäsen Anssi Flink
 • Artturi Lindeman, varajäsen Laura Karintaus
 • Miska Puputti, varajäsen Mirva Pekkola
 • Vili Sipilä, varajäsen Henriina Rantala
 • Hilla Mäkinen, varajäsen Lauri Ahlqvist
 • Liisa Äijälä, varajäsen Otto Haarala

Muut TOASin hallituksen ja valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet löydät TOASin sivuilta.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS vastaa terveydenhuollosta Tampereen yliopisto-opiskelujen ajan. YTHSllä on toimipisteitä Hervannassa ja Kalevantiellä. TREYllä on edustus YTHS:n valtuuskunnassa ja Tampere-Hämeenlinna-terveyspalveluyksikön johtokunnassa. Valtuuskunnassa TREYtä edustavat Saara Linden ja Joel Kontiainen. Tampere-Hämeenlinna-terveyspalveluyksikön johtokunnassa TREYtä edustavat Laura Kaipia ja Milka Hanhela.

Tampereen ylioppilastalosäätiö

Tampereen ylioppilastalosäätiö toimii opiskelijoiden hyväksi ja sen pääasiallista toimintaa oli ylioppilastalon hallinnointi. TREYn edustajisto nimeää valtuuskunnan, joka valitsee säätiölle hallituksen. Hallituksessa toimivat:

 • Salla-Mari Palokari (varajäsen Artturi Lindeman),
 • Joonas Pekkonen (varajäsen Iiris Taubert),
 • Esko Nieminen (varajäsen Jenna Rantanen),
 • Lauri Sahramaa (varajäsen Liisa Äijälä),
 • Petra Oksa (varajäsen Olga Teräväinen),
 • Adam Zeidan (varajäsen Hanna Vähävuori),
 • Paula Sajaniemi (varajäsen Lassi Halminen),
 • Panu Kortelainen (varajäsen Anriika Kauppi) ja
 • Tuomas Kauppinen (varajäsen Jani Patrakka)

Tekniikan akateemisten liitto (TEK)

TEKin hallituksessa, valtuustossa ja valiokunnissa on yhteensä noin 50 hallinnon opiskelijaedustajaa, joista osa on tamperelaisia tekniikan alan opiskelijoita. Tampereen edustajat nuorten valiokuntaan ja valtuustoon valitsee Tampereen teekkarit ry. Muista valiokuntaedustajista päättää TEKin opiskelijoiden valtuustoryhmä.

Tamperetta TEKissä edustavat seuraavat opiskelijajäsenet:

 • Hallitus: Mikko Kauhanen
 • Valtuusto: Ville-Pekka Frantsi ja varajäsen Roosa Mäkitalo
 • Nuorten valiokunta: Teemu Kontro, Vili Sipilä sekä Anna-Reetta Eilola ja varajäsen Anniina Morelius
 • Jäsen- ja järjestöasiain valiokunta: Adam Zeidan ja varajäsen Mira Mustonen
 • Koulutusvaliokunta: Ella Meriläinen ja Sohvi Hyvärinen sekä varajäsen Salla-Mari Palokari
 • Teknologiavaliokunta: varajäsen Juho Lommi
 • DIA-yhteisvalinnan ohjausryhmä: varajäsen Jenni Silvennoinen

Opiskelijoiden kaupunkivaikuttamisen työryhmän edustajat (Ryhmä 35 000)

Tampereella on noin 35 000 korkeakouluopiskelijaa, jotka muodostavat noin kuudenneksen koko kaupungin asukkaista. Ryhmä 35 000 on konsensusperiaatteella toimiva yhteistyöelin TREYn ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamkon kaupunkivaikuttamiselle. Työryhmässä toimii TREYn puheenjohtaja Aleksi Niemi ja sosiaalipoliittisen sektorin Ilona Taubert, Otto Haarala ja Aatu Korhonen.

Opiskelijan Tampere ry

Opiskelijan Tampere ry on tamperelaisten opiskelija- ja ylioppilaskuntien sekä Tampereen kauppakamarin liikkeelle laittama yhteistyöhanke. Yhdistyksen merkittävin palvelu on opiskelijaedut, jotka löytyvät Opiskelijan Tampereen nettisivuilta. Opiskelijan Tampereen hallituksessa TREYtä edustavat Paavo Keski-Orvola (puheenjohtaja) ja Aatu Korhonen.

Juvenes Oy

Juvenes Oy on opiskelijaomisteinen osakeyhtiö, joka tuottaa opiskelija- ja henkilöstöravintolapalveluita. TREYllä on edustus Juvenes Oy:n yhtiökokouksissa.

Täydentyy myöhemmin.

Pertti Liljeroosin muistorahasto

Tamy ja TTYY perustivat Pertti Liljeroosin muistorahaston, jonka tarkoituksena on tukea Tampereella opiskelevien yliopisto-opiskelijoiden opiskelukykyä ja hyvinvointia jakamalla apurahoja erilaisiin tarkoituksiin.

Täydentyy myöhemmin.