Opiskelijaedustajia löytyy niin hallinnosta kuin muistakin toimielimistä. Opiskelijaedustajien tehtävä yleisesti on tuoda ilmi opiskelijoiden mielipiteitä ja olla edustamassa opiskelijoita erilaisissa tilaisuuksissa. Opiskelijaedustajien nimittämisestä ja heidän toiminnastaan on päättänyt ylioppilaskunnan edustajisto päättäessään opiskelijaedustajien valintaohjesäännöstä. Valintaohjesääntöä pääset lukemaan täältä (.pdf, 225 kt).

Ylioppilaskunnan edustajat

Ylioppilaskunta on sidoksissa eri yhdistyksiin, säätiöihin ja yhteisöihin. Kohteesta riippuen ylioppilaskunnan edustajan valitsee edustajisto tai hallitus.

Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää opiskelija-asuntoja Tampereella. TREYllä on edustus TOASin hallituksessa ja valtuuskunnassa.

Hallitus

Milka Hanhela, varajäsen Laura Kaipia

Valtuuskunta

Antti Altsten, varajäsen Emmi Tilvis
Paavo Antikainen, varajäsen Julius Haapakoski
Freja Harjunheimo, varajäsen Ida-Maaria Tervala
Maria Jussila, varajäsen Ellinoora Mäkitalo
Katariina Kojo, varajäsen Lauri Koski
Juho Kuusisto, varajäsen Aapo Honkakunnas
Max Liikka, varajäsen Marikki Heiskanen
Petra Oksa, varajäsen Lassi Halminen
Outi Rissa, varajäsen Riina Tanskanen
Valtteri Vapola, varajäsen Niko Pankka
Eeva Ylimäki, varajäsen Tuuli Tomperi
Adam Zeidan, varajäsen Jani Patrakka

Muut TOASin hallituksen ja valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet löydät TOASin sivuilta.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS vastaa terveydenhuollosta Tampereen yliopisto-opiskelujen ajan. YTHSllä on toimipisteitä Hervannassa ja Kalevantiellä. TREYllä on edustus YTHS:n valtuuskunnassa ja Tampere-Hämeenlinna-terveyspalveluyksikön johtokunnassa

Valtuuskunta

Saara Linden
Joel Kontiainen

Tampere-Hämeenlinna-terveyspalveluyksikön johtokunta

Laura Kaipia
Milka Hanhela

Juvenes Oy on opiskelijaomisteinen osakeyhtiö, joka tuottaa opiskelija- ja henkilöstöravintolapalveluita. TREYllä on edustus Juvenes Oy:n yhtiökokouksissa.

Yhtiökokousedustajat 2020

Annika Nevanpää
Venla Monter

Opiskelijan Tampere ry on tamperelaisten opiskelija- ja ylioppilaskuntien sekä Tampereen kauppakamarin liikkeelle laittama yhteistyöhanke. Yhdistyksen merkittävin palvelu on opiskelijaedut, jotka löytyvät Opiskelijan Tampereen nettisivuilta ja Pivo-mobiiliopiskelijakortista.

Hallitus

Iiris Taubert
Anriika Kauppi

Tampereen ylioppilastalosäätiö toimii opiskelijoiden hyväksi ja sen pääasiallista toimintaa oli ylioppilastalon hallinnointi. TREYn edustajisto nimeää valtuuskunnan, joka valitsee säätiölle hallituksen.

Hallitus

Katariina Kojo, varajäsen Nelly Kivinen
Juha Köykkävarajäsen Lassi Mäkinen
Panu Kortelainenvarajäsen Esko Nieminen
Joonas Pekkonenvarajäsen Aleksi Heininen
Milka Hanhelavarajäsen Julius Haapakoski

Tamy ja TTYY perustivat Pertti Liljeroosin muistorahaston, jonka tarkoituksena on tukea Tampereella opiskelevien yliopisto-opiskelijoiden opiskelukykyä ja hyvinvointia jakamalla apurahoja erilaisiin tarkoituksiin.

Täydentyy myöhemmin.

TEKin hallituksessa, valtuustossa ja valiokunnissa on yhteensä noin 50 hallinnon opiskelijaedustajaa, joista osa on tamperelaisia tekniikan alan opiskelijoita. Tampereen edustajat nuorten valiokuntaan ja valtuustoon valitsee Tampereen teekkarit ry. Muista valiokuntaedustajista päättää TEK:n opiskelijoiden valtuustoryhmä.

Hallitus
Tiina Mikkonen

Valtuusto
Juha-Matti Väisänen, varajäsen Lassi Mäkinen

Nuorten valiokunta
Aleksi Jokela, varajäsen Noora Raitanen

Koulutusvaliokunta
Mikko Kauhanen, varajäsen Nelli Putkonen
Varajäsen Mikko Koivula

Teknologiavaliokunta
Varajäsen Perttu Linna

Korkeakouluvaliokunta
Juha Köykkä

Tampereella on noin 35 000 korkeakouluopiskelijaa, jotka muodostavat noin kuudenneksen koko kaupungin asukkaista. Ryhmä 35 000 on konsensusperiaatteella toimiva yhteistyöelin TREYn ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamkon kaupunkivaikuttamiselle.

TREYn edustajat ryhmässä 2020:

  • Noora Tapio
  • Tuomas Kauppinen
  • Laura Kaipia
  • Milka Hanhela
  • Annika Nevanpää

Tamkon edustajat ryhmässä 2020:

  • Jenni Tammenmaa
  • Emmi Lainpelto
  • Hannastiina Ruismäki

 

Hallinnon opiskelijaedustajia kutsutaan tuttavallisemmin hallopedeiksi. He ovat opiskelijoiden edustajina yliopistomme hallinnon toimielimissä. Hallopedit toimivat itsenäisinä toimielimen täysvaltaisina jäseninä ja edustavat laajasti joko koko yliopiston, tiedekunnan tai vaihtoehtoisesti tutkinto-ohjelman kaikkia opiskelijoita. Hallopediksi voi hakeutua avoimissa hauissa kuka tahansa ylioppilaskunnan läsnä oleva jäsen.

Ylioppilaskunta nimittää hallopedeja mm. konsistoriin, koulutusneuvostoon ja tiedekuntaneuvostoihin. Tämän lisäksi killat, ainejärjestöt ja tiedekuntajärjestöt nimittävät tiedekunnan tasolla opiskelijaedustajia moniin työryhmiin. Opiskelijaedustajien työ on ensiarvoisen tärkeää, sillä sitä kautta opiskelijoiden näkökulmat ja ääni pääsevät kuuluviin opetuksen ja yliopiston kehittämisessä.

Hallopedtehtäviä varten ei tarvitse olla opiskelijavaikuttamisen konkari tai kokoustamisen asiantuntija. Mikäli olet kiinnostunut opiskelujen ohessa ajamaan ja valvomaan kaikkien opiskelijoiden etuja, olet kuin luotu hallopediksi. Hallopedin viran kautta pääset osalliseksi opiskelijavaikuttamisen ihmeellistä maailmaa!

Listat nykyisistä hallopedeista toimielimittäin löytyy Hallinnon opiskelijaedustajat -alasivulta.

Lisätietoja hallinnon opiskelijaedustajien toiminnasta antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen, jonka yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.