Sähköpostilistat

Avoimet sähköpostilistat

Alkuvuosi 2019 toimitaan vanhojen yliopistojen ja ylioppilaskuntien sähköpostilistojen kautta. Järjestelmien yhdistyessä TREYlle tulee kaksi avointa sähköpostilistaa:

 • Suomenkielinen sähköpostilista, jonka tilaamalla saat ylioppilaskunnan uutiskirjeen
 • Englanninkielinen sähköpostilista, joka on suunnattu erityisesti ei-suomenkielisille opiskelijoille. Ylioppilaskunnan uutiskirje tulee tälle listalle englanniksi.

Vapaaehtois- ja luottamustoimijoiden listat

Listat on tarkoitettu kyseisessä tehtävässä toimiville vapaaehtoisille ja luottamushenkilöille.

Edustajisto

TREYn edustajiston sähköpostilista: trey-edustajisto@uta.fi

Tuutorointi

Tuutoroinnin sähköpostilistoissa ole yhteydessä ylioppilaskunnan tuutorointisektoriin. Tuutoroinnin sähköpostilistat päivitetään tänne, kun ne saadaan toimimaan yliopiston uudessa järjestelmässä. Tulevat listat ovat:

 • Kaikkien tuutorien sähköpostilista
 • Kaikkien kv-tuutorien sähköpostilista
 • Järjestöjen tuutorivastaavien sähköpostilista
 • Järjestöjen kv-tuutorivastaavien sähköpostilista

Hallopedit

Ylioppilaskunnan piirissä toimivat koulutuspoliittiset vastaavat ja hallinnon opiskelijaedustajat löydät seuraavilta sähköpostilistoilta. Listoja hallinnoivat ylioppilaskunnan koulutuspoliittiset asiantuntijat.

 • Koulutuspoliittiset vastaavat: TREY-kopovastaavat@listmail.tut.fi
 • Hallinnon opiskelijaedustajat: TREY-halloped@listmail.tut.fi

Järjestöt

Järjestöjen sähköpostilistoissa ole yhteydessä ylioppilaskunnan järjestösektoriin. Järjestöjen sähköpostilistat päivitetään tänne, kun ne saadaan toimimaan yliopiston uudessa järjestelmässä. Tulevat listat ovat:

 • Järjestöjen hallitusten sähköpostilista
 • Edunvalvonta- ja ainejärjestöjen hallitusten sähköpostilista
 • Järjestöjen puheenjohtajistojen sähköpostilista
 • Järjestöjen kv-vastaavien sähköpostilista
 • Järjestöjen koulutuspoliittisten vastaavien sähköpostilista
 • Järjestöjen sosiaalipoliittisten vastaavien sähköpostilista

Pöytäkolmiot

TREYn pöytäkolmio on yliopiston ravintoloihin jaettava ja kerran kuukaudessa ilmestyvä tuloste, josta voit tarkastaa ajankohtaisimmat ylioppilaskunnan kuulumiset ja tapahtumat sekä edunvalvontauutiset. Pöytäkolmion kokoamisesta vastaa TREYn viestintäsektori, joka kuulee palautetta mielellään!

Uutiskirjeet

Ylioppilaskunnalla on yksi avoin kaikille suunnattu uutiskirje, jota tullaan julkaisemaan alkuvuodesta 2019 vanhoja sähköpostilistoja käyttäen ja tulevaisuudessa ylioppilaskunnan avoimella sähköpostilistalla. TREYn uutiskirjeeseen kerätään yhteisöä kiinnostavia tapahtumia ja tietoa ajankohtaisista asioista ylioppilaskunnassa, yliopistolla ja Tampereella. TREYn uutiskirje ilmestyy perjantaisin.

Ylioppilaskunta välittää jatkuvasti tietoa myös järjestöjensä tiedotusvastaaville, jotka voivat halutessaan lähettää näistä tiedoista koostettuja uutiskirjeitä eteenpäin. Lisäksi ylioppilaskunnalla on koulutus- ja sosiaalipoliittisia uutiskirjeitä aiheista syvemmin kiinnostuneille.

Tapahtumakalenteri

TREYn tapahtumakalenterista löydät ylioppilaskunnan ja piirissämme toimivien järjestöjen tapahtumia aina konserteista, bileistä ja tempauksista urheilu- ja verkostoitumistapahtumiin. Kalenterista löydät myös sellaisia yliopiston ja yliopistolla järjestettäviä tapahtumia, joissa on selkeä painotus opiskelijanäkökulmaan.

Ylioppilaskunnan kalenteri

Ylioppilaskunnan kalenteri jaetaan opiskelijakorttien ja lukuvuositarrojen jaon yhteydessä jäsenille aina syyslukukauden alussa.

Ylioppilasmedia

TREYn edustajisto päättää ylioppilasmediasta alkuvuonna 2019. Lue lisää sivulta www.trey.fi/yhteiso/ylioppilasmedia.