Jatko-opiskelijat voivat liittyä ylioppilaskunnan jäseniksi, mutta jäsenyys on vapaaehtoinen.

Jäseneksi liittyneet jatko-opiskelijat ovat oikeutettuja samoihin ylioppilaskunnan palveluihin kuin perustutkinto-opiskelijatkin, ja jatko-opiskelijan kortilla saa ylioppilaskunnan ja Opiskelijan Tampereen neuvottelemat opiskelijaedut. Jatko-opiskelijan jäsenyys ei sisällä YTHS:n osuutta ja palveluita, ja siksi maksu on huomattavasti pienempi. Jatko-opiskelijat eivät myöskään ole oikeutettuja VR:n ja Matkahuollon alennuksiin tai opiskelijoiden ateriatukeen. Opiskelijoiden omistama Juvenes tarjoaa kuitenkin jatko-opiskelijalle mahdollisuuden edullisempaan lounaaseen.

Ylioppilaskunta valvoo ja ajaa myös jatko-opiskelijoiden etuja. Edunvalvonta keskittyy erityisesti opetuksen ja ohjauksen kysymyksiin sekä jatko-opiskelijoiden asemaan yliopistolla, mihin liittyen tehdään yhteistyötä esimerkiksi Tieteentekijöiden ja Tekniikan akateemisten kanssa. Myös ylioppilaskunnan asiantuntijoiden neuvontapalvelut ovat jatko-opiskelijoiden käytössä. Maksamalla jäsenmaksun jatko-opiskelija tukee ylioppilaskunnan tekemää opiskelijoiden yleistä edunvalvontaa valtakunnallisesti sekä yliopistolla.