Edustajistovaalit

Tampereen ylioppilaskunnassa ylintä valtaa käyttää edustajisto, joka päättää muun muassa strategiasta, talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta, sekä muista ylioppilaskunnan suurista linjoista.

Edustajiston 49 jäsentä, “edaattoria”, sekä heidän varajäsenensä valitaan kahden vuoden välein järjestettävissä edustajistovaaleissa.

Seuraavat edustajistovaalit järjestetään marraskuussa 2020.

Aikataulut

Edustajistovaalien ennakkoäänestys on 28.-30.10. kello 9:00-20:00

Varsinainen äänestys on 2.11.-4.11. kello 9:00-18:00

Äänestäminen tapahtuu sähköisesti oman alasivunsa kautta.

Äänestämällä voit vaikuttaa!

Äänestää voivat kaikki 12.10.2020 mennessä läsnäolevaksi ilmoittautuneet TREYn jäsenet.Jokaisella äänioikeutulla on käytettävissään yksi ääni.  Edustajisto päättää monesta opiskelijoiden arkeen vaikuttavasta teemasta ja ylioppilaskunnan vaikuttamisen painopisteistä, kuten tamperelaisen opiskelijakulttuurin kehittämisestä, jäsenpalveluista, ylioppilaskunnan arvoista ja esimerkiksi ylioppilaslehdestä ja kehitysyhteistyöstä. Äänestämällä voit vaikuttaa siihen, millainen meidän ylioppilaskuntamme on! TREYn nettisivuilla on oma alasivu edustajistovaaleissa ehdokkaana oleville henkilöille.

Lisätietoa vaaleista löytyy vaalikuulutuksesta, joka löytyy Vaaliasiakirjat-alasivulta.

Edustajistovaalien mainos, jossa kerrotaan ennakkoäänestyspäivät 28.-30.10. ja vaalipäivät 2.-4.11.