Hyväksytty hallintovaliokunnan kokouksessa 20.9 2021

Yleiset periaatteet

 • Hallituksenvalinta käydään hyvässä ja avoimessa hengessä.
 • Hallitukseen hakemisesta tehdään hakijalle miellyttävä kokemus, joka ei kuormita kohtuuttomasti.
 • Hallituksen tulee olla asiantunteva ja monipuolinen kokoonpano, joka edustaa koko ylioppilaskuntaa.
 • Hallitusvalinnassa arvioidaan hakijan vuorovaikutusosaamista ja valmiuksia toimia hallituksen jäsenenä sekä hänen ymmärrystään ylioppilaskunnasta ja sen tehtävistä.

Ehdokkuus

 • Edustajisto voi tutustua hallitusehdokkaisiin yhteisen haastatteluillan sekä paneelikeskustelun tai muun hallintovaliokunnan päättämän tapahtuman tai tavan kautta. Hallintovaliokunta määrittää hallitushakuun liittyvien tapahtumien ajankohdat. Jos paneeli päätetään järjestää, se järjestetään ennen haastatteluiltaa.
 • Edustajistoryhmät vastaavat yhteydenotoista ehdokkaisiin. Mikäli edustajistoryhmä haluaa olla yhteydessä ehdokkaisiin, tulee ryhmän olla yhteydessä kaikkiin ehdokkaisiin yhdenvertaisesti. Ehdokkaiden yhdenvertainen kohtelu koskee myös mahdollisia kirjallisia tehtäviä tai haastatteluita.
 • Yhteydenotot ehdokkaisiin tapahtuvat kootusti esimerkiksi edustajistoryhmän vastuuhenkilön kautta.
 • Edustajistoryhmien omia haastatteluita ei suositella, vaan haastattelut suoritetaan yhteisen haastatteluillan aikana. Jos kuitenkin edustajistoryhmät järjestävät haastatteluita, he tarjoavat siihen mahdollisuuden kaikille ehdokkaille.

Haastatteluhuoneet

 • Edustajistoryhmien muodostamat renkaat ja renkaiden ulkopuolelle jäävät ryhmät voivat halutessaan järjestää oman haastatteluhuoneen yhteiseen haastatteluiltaan.
 • Yhteistä haastatteluiltaa suunniteltaessa huomioidaan riittävä tauotus ja siirtymät huoneesta toiseen. Lisäksi ohjeistuksiin panostetaan esimerkiksi ennakkoviestinnän, kylttien ja paikan päällä olevan neutraalin opashenkilön avulla. Haastatteluillan ajaksi ehdokkaille järjestetään mahdollisuus rauhalliseen vetäytymistilaan.
 • Hallitusehdokkailla on oikeus olla kuulemassa puheenjohtajaehdokkaiden haastatteluja oman taustarenkaansa tai -ryhmänsä haastatteluhuoneessa.
 • Puheenjohtajaehdokkailla on oikeus olla kuulemassa hallitusehdokkaiden haastatteluja oman taustarenkaansa tai -ryhmänsä haastatteluhuoneessa.
 • Ryhmät voivat halutessaan ja ehdokkaan suostumuksen saatuaan videoida haastattelut. Suostumus pyydetään viimeistään vuorokautta ennen haastatteluhuoneiden järjestämistä.
 • Mahdolliset videotallenteet ovat vain edustajistoryhmien nähtävillä ja ne poistetaan välittömästi hallitusvalinnan jälkeen. Videotallenteita käsiteltäessä tulee huomioida riittävä tietoturva.

Paneelikeskustelu

Kirjauksia sovelletaan, jos hallintovaliokunta päättää järjestää paneelikeskustelun hallituksen valintaprosessin osana.

 • Hallintovaliokunta laatii paneelikeskustelun kysymykset.
 • Paneelin teemat ja runko sekä osa englannin kielellä esitettävistä kysymyksistä toimitetaan ehdokkaille etukäteen.
 • Paneelikeskustelu streamataan vain TREYn viestintäkanaviin.
 • Paneelikeskustelu järjestetään niin, että paneeliin voi osallistua englanniksi, ja että paneelia voivat seurata myös ne, jotka eivät puhu suomea.

Vaali

 • Vaali käydään demokraattisesti ja hyvää, säännöissä määrättyä vaalitapaa noudattaen.
 • Kokoustilanteesta luodaan miellyttävä, ja kokoustilannetta suunniteltaessa huomioidaan kokouksen kesto ja ääntenlaskijoiden riittävä perehtyneisyys.
 • Kokoustilanteen kulusta viestitään ehdokkaille etukäteen.
 • Kokoustilanteessa ei luoda yllättäviä esiintymistilanteita.
 • Puheenjohtajaehdokkailla on mahdollisuus pitää kokouksessa esittäytymispuheenvuoro. Ehdokkaille ei pidetä erillisiä kannatuspuheenvuoroja.